37. Pınar Özel Eğitimli Çocuklar Arası Resim Yarışması

37. Pınar Özel Eğitimli Çocuklar Arası Resim Yarışması

YAŞAR HOLDİNG GIDA GRUBU
37. PINAR ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR ARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

HEDEF KİTLE
Yarışmaya özel eğitimli ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

KONU
Yarışmanın konusu; “Canım Arkadaşım” olarak belirlenmiştir.

KOŞULLAR

• Yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

• Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir.

• Resimler en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar “Sayın Onur Dalgıç adına – Pınar Süt, Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/İzmir” adresine gönderilmelidir.

• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, sınıfı, okulu ve okul adresi, ili, ilçesi, coğrafi bölge bilgisi ve okul telefon numaraları açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

• Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, Ressam Yalçın Gökçebağ, Prof. Mümtaz Sağlam, Prof. Veysel Günay, Ressam Umur Türker ve Gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluşan uzman beş kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2018’de yapılacaktır.

• Yaşar Topluluğu şirketleri çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma sonuçları 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “pinarlayasam” Facebook ve Instagram sayfalarından yayınlanacaktır.

• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, toplam 3 öğrenciye, Haziran 2018 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, birer adet Samsung Galaxy Tab A 8 inç hediye edilecektir.

• Pınar Resim Yarışması’na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 6 öğrenciye de, Haziran 2018 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.

• Yarışmaya katılan her öğrenciye, kendilerine teslim edilmesi amacı ile okullarının adresine, katılım sertifikası gönderilecektir.

• Yarışmaya katılan öğrencilere, yarışmaya katıldıklarına dair sertifika gönderilebilmesini teminen, okul müdüriyeti veya resim öğretmeni tarafından, resimlerle beraber, katılımcı listesinin de, 2 Nisan 2018 tarihine kadar, “Onur Dalgıç adına – Pınar Süt, Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/İzmir adresine
gönderilmesi gerekmektedir.

• Pınar, hediye edeceği Samsung Galaxy Tab A 8 inç cihazını, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

ETKİNLİK İRTİBAT
Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 4447627 numaralı Pınar İletişim Merkezine veya (0232) 436 15 15 (Dahili: 428) Ezgi Yazıcı’ya başvurabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.