29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!` başlıklı açıklama metnidir.

Türkiye`de yaşayan farklı kimlik, kültür ve inançlara sahip halkların emperyalist işgale karşı omuz omuza verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edilen Cumhuriyet`in üzerinden 91 yıl geçti.
Türkiye halklarının dönemin emperyalist güçlerine karşı bedenlerini siper ederek kazandıkları mücadelenin yarattığı anti-emperyalist, halkçı, eşitlikçi, özgürlükçü ve barıştan yana değerler, tekçi, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamaları ile yok sayılmış, “halkın egemenliği” kağıt üstünde kalmıştır.
Cumhuriyet`in kuruluş sürecinde doğrudan yer alan ve birlikte mücadele eden halklar, Cumhuriyet tarihi boyunca dönem dönem çeşitli kışkırtma ve provokasyonlarla karşı karşıya getirilmeye ve birbirine düşman edilmeye çalışılmıştır.
Türkiye halklarının ihtiyaç duyduğu, törensel ve sembolik kutlamalara sıkıştırılan değil, emperyalizmin güdümünde olmayan, gerçekten laik, demokratik ve emekçilerin haklarının korunduğu demokratik bir cumhuriyettir.
Türkiye`de yaşayan halkların ayrım gözetmeksizin tam hak eşitliğine sahip oldukları, emperyalistlerin bölgedeki taşeronu olmayan, farklı kimlik ve inançların baskıya ve ayrımcılığa tabi tutulmadığı, her dilden, inançtan ve kültürden insanların gerçekten eşit ve özgür olarak yaşadıkları; işsizliğin, açlığın ve sefaletin değil; barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün yaşandığı demokratik bir ülkede yaşamaktır.
Emek mücadelesi ile demokrasi mücadelesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeği göz ardı edilmeden, gerçek anlamda demokratik bir ülkenin ancak emekçilerin, halkların birliği ve mücadelesiyle kurulacağı açıktır.
Eğitim Sen olarak, halkın göstermelik olarak değil, gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin ve hukukun üstünlüğünün hayata geçirildiği, her bireyin eşit haklar temelinde, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşaması dileğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyoruz.