2508 – Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Sloven bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-ARRS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Program son başvuru tarihi 03 Ekim 2014‘tür.

TÜBİTAK İLE SLOVENYA ARAŞTIRMA KURUMU (SLOVENIAN RESEARCH AGENCY- ARRS) ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 2014 YILI ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasında 19 Nisan 2001 “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2015-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Program son başvuru tarihi 03 Ekim 2014’tür.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Sloven araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2508 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Sloven proje ortaklarının ise ARRS’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ARRS’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve ARRS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, uygun bulunan projeler yürürlüğe girmektedir.

Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. 19 Nisan 2001 tarihli “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süresi yılda 60 günü geçmeyecektir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Bu miktar yukarıda anılan Uygulama Programı uyarınca,

Türkiye’ye gelen Sloven araştırmacılar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

  • 20 Euro/gün (Türk Lirası karşılığı) gündelik

Slovenya’ya giden Türk araştırmacılar için:

Akademi misafirhanesinde veya eşdeğer otelde ücretsiz konaklama,

  • 19 Euro/gün gündelik

İkili işbirliği projelerine yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını 2508 kodlu programın Proje Öneri Formunu doldurarak 03 Ekim 2014 tarihine kadar aşağıdaki adrese yapabilirler.

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 
Tunus cad. No. 80
06100 Kavaklıdere / Ankara
Tel: 0312 427 50 39, 0312 468 53 00/4005   Faks No: 0312 427 74 83
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr