22 Mart Dünya Su Günü Afiş Yarışması “Barış İçin Sudan Faydalanmak”

Dünya Su Günü
Dünya Su Günü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, UNCED tarafından belirlenen “Barış İçin Sudan Faydalanmak” temasıyla düzenlenen afiş yarışması, konunun özellikle genç nesillere benimsetilmesini ve bilgi düzeyinin artırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, dereceye giren eserler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından katılacakları tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılacak.

22 MART 2024 DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Barış İçin Sudan Faydalanmak

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 (iki) adet afiş çalışmasıyla katılabilir.

3. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda
düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir
bölümü kopya edilmemiş, yayım içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.

4. Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve plaketi iade ile mükellef olacaktır.

5. Yapılacak afiş çalışmaları 50×70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım yazılımlarından birisi ile hazırlanmış olmalıdır.

7. Afişlerde kullanılacak tasarımlar, bitmap tabanlı olacaktır. Görseller baskıya uygun en az 300 dpi çözünürlükte ve CMYK (4 renk) evreninde hazırlanacaktır. Bu görsellerde dijital
çözünürlük ayarlaması ile detay kaybı (İnterpolasyon hatası) veya sıkıştırılmış resim
formatlarından kaynaklanan görüntü deformasyonu bulunmamalıdır.

8. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Logosu” mutlaka yer
almalı, sayısal bilgiler yer almamalıdır. Katılımcılar DSİ logosunun orijinalini www.dsi.gov.tr
internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak
kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde
katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmamalıdır. Ancak afiş çalışmaları
dunyasugunu@dsi.gov.tr adresine e-mail ile gönderilirken katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılmalıdır.

9. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

10. Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir afiş bulunmazsa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı dereceleri ilan etmeyebilir.

11. Seçici kurul, ödül veya sergileme derecesi alan afişler ile ilgili ek bir ücret ödemeden tasarım sahibinden değişiklik yapmasını isteyebilir ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bu afişleri yayımlarken üzerinde değişiklik yapabilir.

12. Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (mail ve telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar https://www.dsi.gov.tr adresinde
yayımlanacaktır. Sonuç ilanından itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya
yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise 14. madde kapsamında süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

13. Katılımcılar “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ne, “Afiş Yarışması Şartnamesi”ne,
“Muvafakatnamesi”ne ve “DSİ Logosu”na https://www.dsi.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

14. Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (TV, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayımlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

15. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

Ortaokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

ESERLERİN TESLİMİ:
1. Katılımcıların 16.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar “Katılım Formu ve Taahhütname”,
“Muvafakatname”yi doldurarak imzalı şekilde eserleri ile birlikte dunyasugunu@dsi.gov.tr
adresine bağlantıya sahip olan herkes ibaresi seçilerek Google Drive ile e-mail göndermesi
gerekmektedir. Kargo ve elden teslim başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 (iki) adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
A. e-mail ile gönderilecek afişin özellikleri:
* Renk evreni : CMYK
* Çözünürlük : 100 dpi
* Uzun kenar ölçüsü : 50×70 cm (dik)
* Doküman formatı : JPEG

B. Afiş tasarımlarının kaynak dosyası:
– Tasarımcının afişi hazırlarken kullandığı yazılım (Photoshop, Illustrator, CorelDraw vb.)
hangisi ise o yazılım belgesi olarak 300 dpi çözünürlükte ve üzerinde değişiklik yapılabilir
biçimde (katmanları birleştirilmemiş) hazırlanan proje eserlerin dereceye girmesi
durumunda yarışmacılardan istenecektir.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER:
Değerlendirme Mart ayının ilk haftası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılacak olup birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
* Birincilik Ödülü : Plaket ve 10.000TL
* İkincilik Ödülü : Plaket ve 7.500 TL
* Üçüncülük Ödülü : Plaket ve 5.000 TL
Dereceye giren eserler dışında seçici kurul tarafından uygun görmesi durumunda eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ:
22 Mart 2024 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılara tören programı resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 65/ 454 49 68
e-posta : dunyasugunu@dsi.gov.tr
web : https://www.dsi.gov.tr

AFİŞ YARIŞMASI

1– 2024 AFİŞ KATILIM FORMU.pdf

2– 2024 AFİŞ MUAVAFAKATNAMESİ.pdf