21. YÜZYILDA REKABETİN TEMEL TRENDİ; ENDÜSTRİYEL KÜMELENMELER VE İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ MODELLERİ

Konferans: 21. Yüzyılda Rekabetin Temel Trendi; Endüstriyel Kümelenmeler ve İşbirliği-Güçbirliği Modelleri

Tarih  : 8 Haziran 2012 Cuma

Saat     : 14:00

Adres  : Karizma İş Merkezi 3. Kat YALOVA

LCV: 0532 220 55 77/Günay Karadağ

PROGRAM

14.00-14.30            Kayıt

Açılış Konuşmaları

14.30-14.40            Prof. Dr. Niyazi ERUSLU

Yalova Üniversitesi Rektörü

14.40-14.50            Behram KAVLAK

YAGESAD Yönetim Kurulu Başkanı

14.50-15.0               Celal ÖZEL

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

15.00-15.10            Muharrem İNCE

Milletvekili

15.10-15.20            Temel COŞKUN

Milletvekili

15.20-15.30            Esengül CİVELEK

Vali

Oturum Başkanı: Prof. Dr Ali Rıza ABAY

15.30-15.50            Doç. Dr. Nihat KAYA

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

“Rekabet avantajı yaratmada Endüstriyel Kümelenmeler

Endüstriyel Kümelenme Örnekleri ve İşbirliği-Güçbirliğinin Yalova İçin Önemi”

15.50-16.10            Prof. Dr. Ali Rıza ABAY

Yalova Üniversitesi İİBF Dekanı

“Endüstriyel ve sosyal gelişmede temel trendler”

16.10-16.30            Doç. Dr. Mustafa KURT

Yalova Üniversitesi

“Endüstriyel Kümelenmelerin Oluşum Süreci:

Endüstriyel Kümelerin yönetiminde temel hususlar”

16.30-17.10            Yrd. Doç. Dr .Ercan ERGUN – Gebze İleri teknoloji Enstitüsü

Osman YILMAZ – Fırat Üniversitesi

“İşbirliği-Güçbirliği yapılarına Entelektüel sermayenin katkısı: Yalova Örneği”

(Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği 2012 Programı kapsamında MARKA/12-02/DFD-062 numaralı  sözleşme ile desteklenmektedir.)