2023-2024 KAHEV’DE BURS BAŞVURULARI HEYECANI BAŞLIYOR!

doktor burs
doktor burs

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, her yaş grubundan başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere KAHEV sağlanan burs için başvuru süreci başlıyor.

KAHEV Eğitim Bursu başvuruları

Burs başvurusu yapmadan önce lütfen aşağıdaki ön şartları gözden geçiriniz.

?KAHEV referans sistemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Doğrudan öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir.

?Referans doktorla iletişime geçen adaylar, gerekli belgeleri Vakfımız üyesi hekimlerimize ulaştırmalıdır.

?Referans tarafından belgelerin doğru, geçerli ve eksiksiz olduğu teyit edilmelidir.

?Evraklar siteye yüklendikten sonra referans hekimin üye olurken verdiği cep telefonuna gelecek olan doğrulama kodu girilmeden başvuru süreci tamamlanmamaktadır.

?Tüm burs başvuruları ve devam eden öğrencilerin evrak yüklemesi www.kahevburs.com internet sitesi üzerinden 15 Ağustos itibariyle yapılacaktır.

❗Eksiksiz ulaştırmalıdır. Eksik belge ile yapılan başvurular direkt geçersiz sayılacaktır.

 

KAHEV EĞİTİM BURSU BURSİYER KRİTERLERİ

KAHEV referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Referanssız öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’e üye olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir. Sonraki yıllarda, her yıl 1 referans olma hakkı olup, toplam referans olduğu öğrenci sayısı 5’i geçmemelidir. Emanetiniz Emanetimizdir ve Vefa bursiyerleri bu sayıya dahil değildir.

Bursiyer adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’de veya KKTC’de bir devlet okulunda öğrenci olması gerekmektedir. Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir. Bu başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Özel okullarda %100 burslu eğitim görenler için verilecek burs desteği kendi öğrenim grubu için belirlenmiş limitlerin üzerinde olamaz.

Öğrencilere Ekim ve Temmuz ayları da dahil olmak üzere 10 ay süreyle düzenli burs sağlanmaktadır. Aylık burs miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Başvuru yapacak öğrencinin ebeveynlerinin toplam aylık gelirinin 2 asgari ücret toplamının altında olması gerekmektedir. Ebeveynlerin tüm gelirlerinin toplamından sadece aylık kira ya da konut kredisi ödemeleri düşülerek hesap yapılmaktadır (Kira ve kredi ödeme miktarları her şehir için o şehrin ortalama rakamları ve aylık kira/kredi miktarının ailenin toplam aylık gelirine oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir). Bunun dışındaki kişisel krediler ya da borçlar gelir hesabında dikkate alınmamaktadır.

Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenen rakamı geçmiyor olmalıdır. Bu rakamı geçen burslar hane gelirine dahil edilir. Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücret Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenen rakamlar içinde olmalıdır. Öğrencinin kaldığı özel yurt ticari işletme olmalıdır. Cemiyet, cemaat ve başka vakıf yurdunda kalan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.
Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır.

Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır.

Başvuru yapan öğrencinin ebeveynlerinin üzerinde sadece bir ev bulunabilir. İkinci evi olamaz. Ebeveynlerin üzerine bir adet binek araç, bir adet iş aracı dışında araç bulunamaz. Yine ebeveynin üzerindeki arsa ve tarla benzeri mal varlıkları için mutlaka ilgili belediyeden değer tespit belgesi alınacak, değer tespit belgelerine göre yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

Boşanmış ebeveynlerde; yeni eşlerinin gelir durumları veya öğrencinin velayetin olmadığı ebeveynin gelir durumu öğrencinin burs değerlendirmesinde hesaba katılmayacaktır. Boşanma durumunda sadece velayetin olmadığı ebeveynden gelen nafaka miktarı genel gelire dahil edilecektir.

Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Ağustos-Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Yeni belge değerlendirmelerinde vakıf kriterleri dışında bir durum olması durumunda burs sonlandırılır.

Bursiyerlerin sınıfta kalması durumunda; ilk sınıfta kalışlarında referans ve takımının (bursu veren bağışçıların) isteği ve sınıfta kalmasına sebep olan belgelenmiş bir mazeretinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, tekrarını okuyacağı sene boyunca alacağı bursun %50’sinin kesilerek öğrenciye gönderilir. Aynı öğrencinin bir kere daha sınıfta kalması halinde bursu kesilir.

Burs başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerle ilgili bir değişiklik olması durumunda (ailenin gelir durumu ve mal varlıklarında oluşan değişiklikler) 1 ay içinde referansa ve KAHEV yönetimine ilgili evraklar yenilenerek güncel bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde burs sonlandırılır.

Referans öğrenciyle burs başvurusu öncesinde ve burs aldığı süre boyunca düzenli iletişim halinde olmalı öğrencinin durumunu takip etmelidir.

Yüksek lisans öğrencilerine burs sağlanmamaktadır.

KAHEV web sitesinde ilan edilen Burs Başvuru Evrakları, sırasında eksiksiz olarak gönderilmelidir. Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Hekimlerin 1. ve 2. derece yakınları ile ilgili yapılacak burs başvurularında, başvuru yapan referans hekim, bursiyer için oluşturulan burs takımında bulunmak zorundadır.

İstenen belgelerde yer alan ve başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda tüm başvurular KAHEV Burs İhtiyaç Skalası ile değerlendirilmektedir. İlgili burs döneminde kaç bursiyer kabul edileceğine Yönetim Kurulu dönem başında karar vermektedir.

DİĞER KAHEV BURSLARI
Üstün Başarı Bursu
KAHEV Üstün Başarı Bursu pozitif bilimler, sosyal bilimler, sanat ve spor alanlarında öne çıkan başarılarıyla ülke ve dünya çapında akademik olarak üst seviyelerde yer alan üniversitelere, başvurunun yapıldığı eğitim dönemi için, dönemin başında Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda burslu kabul almış öğrencilere destek olmak için sağlanmaktadır.
Başvuru yapacak öğrencilerin KAHEV Bursiyer Kriterleri’ne uygun olmaları gerekmektedir.
KAHEV Üstün Başarı Bursu’na başvuracak öğrencilerden normal burs başvurusu için verilecek belgelere ek olarak CV, kabul aldığı üniversiteden resmi belge, devam ettiği ya da bitirdiği okuldaki öğretim üyelerinden ve kabul aldığı okuldaki öğretim üyesinden referans mektubu ve çalışacağı alanda yapacağı bilimsel çalışmalar, geleceğe dair hedeflerini içeren bir niyet mektubu istenecektir.
KAHEV Üstün Başarı Bursu 1 yıl süreyle, Türk Lirası olarak verilmektedir.
Yılda en fazla 5 öğrenciye üstün başarı bursu verilir.
Her eğitim öğretim yılı için verilecek Üstün Başarı Bursu miktarları, Yönetim Kurulu kararınca belirlenir.

VEFA Bursu – Vefat Eden Doktorların Çocuklarına Burs Bağlanması
Doktor-Diş Hekimi anne ya da babasını kaybetmiş öğrenciler ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.
Vefat eden doktor ve diş hekimlerinin çocuklarına verilecek burslarda, burs miktarı normal bursiyerlere gönderilen bursun 2(iki) katına kadar olabilir. Yurtiçinde ve devlet okulunda okuması şartı aranmaz.
Merhum ya da merhumenin KAHEV bağışçısı ve/veya üyesi olma şartının aranmaz.
İhtiyacın tespiti halinde birden fazla çocuğuna burs verilebilir.
Vefat eden doktorların çocuklarının referansı KAHEV üyesi olmalıdır.

EMANETİNİZ EMANETİMİZDİR Bursu – Covid Sebebiyle Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanlarının Çocuklarına Burs Bağlanması
Covid 19 Pandemisi sebebiyle hayatını kaybeden ve aktif sağlık çalışanlarının çocukları ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.
Emanetiniz Emanetimizdir bursiyerlerine verilecek burslarda, burs miktarı normal bursiyerlere gönderilen bursun 2(iki) katına kadar olabilir. Yurtiçinde ve devlet okulunda okuması şartı aranmaz.
Öğrenciler TEV ile imzalanan protokol kapsamında hem KAHEV hem TEV bursiyeri olur.
Emanetiniz Emanetimizdir bursiyerlerinin referanslarında KAHEV üyesi olma şartı aranmaz.

Spor Bursu
Milli, ulusal ve uluslar arası düzeyde müsabakalara katılacak sporculara, müsabakalara kadar olan spor eğitimini desteklemek amacıyla spor bursu verilir.
Bu burs başvurusu için normal eğitim bursu başvurusu için verilecek evraklara ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Katılacağı müsabakaların tarihi, yeri ve müsabakanın detayı ile ilgili resmi belgeler

Olağanüstü Haller

Tüm ülkeyi etkileyen olağanüstü hallerde (Depremler, Seller, Afetler vs.) afetlerden direkt olarak etkilenen eğitim çağındaki çocuklar için Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu’nca belirlenecek koşullarda burs alabilmeleri için özel burslar oluşturulabilir.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN BELİRLENEN EĞİTİM BURSU BURSİYER KRİTERLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle burs ödemeleri Ekim ayında başlayıp Temmuz ayında sona erecek ve yine toplam 10 ay olacak şekilde düzenlenmiştir.

2023-24 eğitim öğretim yılı için aylık burs miktarları; tıp fakülteleri ve diş hekimliği için 1.500 TL, diğer 4 yıllık lisans bölümleri için 1.200 TL, ortaokul ve lise öğrencileri için 1.000 TL ve ilköğretim için 500 TL olarak belirlenmiştir.

2023-24 eğitim öğretim yılı için tek seferlik eğitim desteği / dershane başvurusu alınmayacaktır.

2023-2024 eğitim öğretim döneminde burs başvuru yapacak öğrenciler için hane geliri (Ebeveyn gelirlerinden Kira/Ev kredisi düşülmüş haliyle) 23.000,00 TL’nin altında olması gerekmektedir.

Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa aylık 1.000 TL’yi geçmiyor olmalıdır. 1.000 TL’yi geçen burslar hane gelirine dahil edilir.

Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücretin İstanbul, Ankara, İzmir, , Hatay, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Malatya, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Mersin, Sakarya ve Kahramanmaraş için 5.000 TL, diğer iller için 3.000 TL’yi geçmiyor olması ve yurt sözleşmesi-kira kontratıyla belgelenmesi gerekmektedir.

2023-24 eğitim öğretim döneminde yapılacak başvurulardan 250 öğrenciye takımlı eğitim bursu sağlanacaktır. Kabul edilecek öğrencilerin %40’ı Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği öğrencisi, %25’i diğer bölümlerdeki üniversite öğrencileri, %5’i 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, %20’si lise öğrencileri, %10’u ilköğretim öğrencileri olacaktır.

Bu kriterlere uygun olmayan bursiyerlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI BURS BAŞVURU FORMU
https://kahevburs.com

 

 1. Başvuru formu

  İNDİR

 2. KAHEV referans üye taahhütnamesi

  İNDİR

 3. Öğrenci belgesi

 4. Öğrencinin ıslak imzalı taahhütnamesi

  İNDİR

  • Öğrenci, 18 yaşından küçükse velisi tarafından imzalanacak.
 5. Tüm aile bireylerini içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

  • e-Devletten alınabilir.
  • Anne veya baba alırsa tüm aile bireyleri görünür.
 6. Adli Sicil Kaydı

  • e-Devletten alınabilir.
  • 18 yaş üstü tüm aile bireyleri için alınmalıdır.
 7. Öğrencinin yurt belgesi veya kira sözleşmesi

  • Öğrenci yurtta kalıyorsa yurt belgesi gönderilmelidir.
  • Öğrenci kirada kalıyorsa kira sözleşmesi gönderilmelidir.
 8. Aile evi kira sözleşmesi veya tapu

  • Öğrencinin aile evi kira ise kira sözleşmesi gönderilmelidir.
  • Öğrencinin aile evi kendilerinin ise tapu gönderilmelidir.
  • Akraba evinde kirasız vs. kalma gibi belgelenemeyen durumları belirtmek için referans üyemiz kendi el yazısıyla, imzalı ve kaşeli bir dilekçe yazabilir.
 9. Anne, baba ve 18 yaş üstü öğrencinin e-devletten alınacak taşınır ve taşınmaz mal beyanları

  • Taşınır mal beyanı, e-devlette Emniyet Müdürlüğü sayfasındaki Adıma Tescilli Araç Sorgulama ekranından alınabilir.

   • Kişi isminin net olarak göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir.
  • Taşınmaz mal beyanı, e-devlette Tapu ve Kadastro sayfasındaki Tapu Bilgileri Sorgulama ekranından alınabilir.

   • Kişi isminin net olarak göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir.
   • Eğer bağ, bahçe, tarla, arsa vb. var ise değer tespit belgesi (16. Madde) zorunludur.
 10. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

 11. Öğrencinin herhangi bir geliri olmadığına dair SGK’dan belge

  • e-Devletteki SGK Bilgileri sayfasından alınabilir.
  • Öğrenci 18 yaş altı ise bu belgeye gerek yoktur.
 12. Ailenin ödediği ev kredisi varsa bankadan borç dökümü

  • Diğer krediler değerlendirmeye dahil değildir.
 13. Anne ve baba ayrı ise belge

 14. Ana ve baba son 3 aya ait maaş bordrosu ve e-devletten alınacak son 6 aya ait özet SGK 4a/4B/4C Dökümü

 15. Serbest çalışanların gelir belgesi beyannamesi fotokopisi

 16. Ailenin geliri tarım ise;

  • Tarım Geliri
  • Çiftçi ilçe tarım ziraat odası gelir durumu belgesi
  • Kaç dönüm arazisi olduğuna dair belge
 17. Mal beyanında taşınmaz mal olanlar için ilgili belediyeden alınacak değer tespit belgesi

  • Taşınmaz mal beyanında (8. Madde) ev, arsa, bağ, bahçe vb. çıktıysa onlar için alınmalıdır.