2015 Ytong Mimari Fikir Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı

“20 YIL SONRA BEN BURADAYKEN…”

Yapılı çevrenin bir parçasını yaratacak ve gelişimine katkıda bulunacak katılımcılardan, dünden bugüne mimarlık alanını etkileyen faktörleri inceleyerek kendi deneyimledikleri bir mekan için 20 yıl sonrasında dair öngörülerde bulunmaları beklenmektedir. Seçilecek alan, tasarım sürecini aktarabilecek şekilde katılımcıların bağlamla kuvvetli bir ilişki sağlaması amacıyla yaşadıkları ya da deneyimledikleri mekanlardan seçilmelidir. Böylelikle Konut-Sokak-Mahalle strüktürünü ve açık, yarı-açık ve kapalı mekan ilişkilerini hem mevcut durumdan hem de “kendilerinden” yola çıkarak, değişen teknolojik ve sosyal koşulları da dikkate alarak geleceğe dair yeniden kurgulamaları hedeflenmektedir.

Tasarım sürecinde katılımcılardan öncelikle kendi deneyimledikleri bir mekanın tasviri ve bu mekanın gelecekteki sosyal, teknolojik, mimari yapının nasıl olacağına dair bir senaryo yaratmaları beklenmektedir. Geçmişten günümüze bu alanlarda olan olumlu ya da olumsuz değişimlerin irdelenmesi ile mevcut yapıya eklemlenen, teknoloji ve sosyal strüktürün değişmesiyle yeni yaşam tarzlarına dair öngörülen mekanlar kurgulanmalıdır. Bu kurgu içerisinde her yönüyle sürdürülebilirlik ve insan odaklı tasarım katılımcılara yol gösterecek önemli anahtar kelimelerdir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Yarışmaya bireysel veya grup katılımı serbesttir, en fazla 3 kişilik ekip başvuru yapabilir. Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başları, ilgili alanlarda eğitimlerine devam ediyorlarsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgelerini; mezunlar ise, mezun olduklarına dair diploma örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.

Katılımcıların yarışmanın son teslim tarihine kadar www.ytongakademi.com/yarismalar adresinden kayıt olması ve kayıt işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gereklidir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Kayıt Formu doldurmak, (tüm ekip üyeleri için geçerlidir.)
 • Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
 • Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
 • Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

Yarışma, www.ytongakademi.com/yarismalar isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

Katılımcılar fikir projelerini bu siteye kayıt olarak, yükleyecektir.

Ekipler, fikir projesi tesliminde yükleyeceği medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir.

Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde fikir projeleri toplanacaktır.

Yüklenen dosyalar, sadece raportörlüğe açık olacaktır.

Katılımcılara sınırlı bir yer tanımı yapılmayacaktır. Ancak katılımcılar yarışma konusunda açıklandığı gibi ‘’….konut/sokak/mahalle strüktürünü ve açık/yarı açık/kapalı mekan ilişkilerini… ‘’istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabileceklerdir. Yaratılan senaryo yarışma amacında belirtildiği gibi net olarak jüriye aktarılmalıdır.

YTONG, son değerlendirme aşamasına kadar tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar projelerle ilişkilendirilmeyecektir.

Kazanan projeler, www.YtongAkademi.com adresindeki online bilgi arşivi niteliğindeki kütüphanede kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

Katılan tüm projeler, kayıt sırasında verecekleri yayın izni onayı ile www.YtongAkademi.com adresindeki online kütüphanede kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanır.

Forum Haftası ve Jüri Ropörtajları

Yarışma takviminde belirtilen, jüri üyelerinin de katılacağı “Forum Haftası”nda yarışma içeriğinin bir tartışma ortamı yaratması adına yorumların paylaşılabileceği bir site forumu (forum.ytongakademi.com) kurgulanmıştır.

Yarışma sürecinin başında, Jüri üyelerinin yarışma konusunu yorumladıkları röportajlar kısa birer söyleşi videosu olarakytongakademi.com/video ve www.youtube.com/turkytong adreslerinden yayınlanacaktır.

Yarışmacılardan İstenilenler

Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri kapsamında geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.

Ekipler, fikir projelerini istenilen medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) maksimum 30 MB geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yükleyecektir.

Yaratılan senaryo fikir projesi kapsamında ,katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulacaktır.

Ayrıca; seçilen mekan, senaryo, vizyon, fikir ve proje sürecini anlatacak en çok 4 sayfa A4 boyutunda, PDF formatında bir proje özeti yüklenecektir.

Sistem, kayıt sırasında her bir proje için otomatik olarak 5 karakterden oluşan bir rumuz atayacaktır.

Teslim edilen her medya türünde ve A4’lerde “2015 YTONG Mimari Fikir Yarışması” yazılmalıdır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu hükümler aşağıdaki gibidir.

 • Her yarışmacı, yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.
 • Her yarışmacı sadece bir ekipte yer alabilir.
 • Tüm yarışma fikir projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
 • Fikir projelerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.
 • Her fikir projesi için online olarak Kayıt Formu doldurulmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır. Kayıt formunun, raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında, katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 17.00’e kadar, yarışmaya ilişkin sorularını yarışma raportörlüğüne e-posta ile raportor@yem.net iletebilir. Tüm cevaplar, soru soran katılımcılara e-posta ile bildirilecek ve ayrıca yarışmanın web adresinde yayımlanacaktır

Ödüller

Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü 3 gün 2 gece süreli Marsilya Mimarlık Gezisidir. Gezide jüri üyeleri ile birlikte Aix en Provence Bölgesi’nde bulunan Château la Coste ziyaret edilerek, dünyaca ünlü mimar ve sanatçılar tarafından tasarlanan eserler görülecek, Marsilya kentinde mimarlık ve sanat deneyimlerinin paylaşılacağı bir gezi yapılacaktır.

Kazanan kişi veya ekiplerin tüm ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurt dışı çıkış harcı, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede Türk Ytong tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 31 Mart 2015, Salı

Soru Sorma Son Tarih: 24 Nisan 2015, Cuma, saat 17:00

Forum Haftası: 20-30 Nisan 2015

Soruların Yanıtlanması: 30 Nisan 2015, Perşembe

Proje Son Yükleme Tarihi: 22 Haziran 2015, Pazartesi saat 17:00

Jüri Değerlendirme Toplantısı: 26-27 Haziran 2015

Sonuçların Açıklanması: 30 Haziran 2015

Marsilya Mimarlık Gezisi: 30 Ağustos-1 Eylül 2015

Jüri Üyeleri

 • Aydan Volkan
  Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı
 • Prof. Dr. Celal Abdi Güzer
  ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Güzin Konuk
  MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Nükhet Demiren
  Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Ömer Kanıpak
  Mimar

Raportörler

 • Zeynep Gülşen
  Yapı-Endüstri Merkezi Etkinlikler Yöneticisi

Not: Jüri üyelerinin adları alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Türk Ytong Sanayi A.Ş. (YTONG) tarafından düzenlenmektedir. YTONG adına sekreterya görevini üstlenen Yarışma Raportörlüğü’nün İletişim Bilgileri (adresi, web, e-posta adresi) aşağıdaki gibidir.

Kurum: Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Yarışma Raportörlüğü: Yapı-Endüstri Merkezi

Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430, 34394, Fulya / İSTANBUL

Telefon: 0 212 266 70 70 [Etkinlikler Bölümü]

Fax: 0 212 266 74 66

E-posta: raportor@yem.net

Web: www.ytongakademi.com/yarismalar

Yayın ve Telif Hakkı, Seyahat Şartları

Yarışmacılar sundukları proje ve dolaysıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin ve dolayısıyla da bu proje ile ilgili YTONG’a devrettiği hakların kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; YTONG’un bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

Ödül alan eserlerin sahipleri her türlü telif ve tüm kullanma haklarını; yarışmacının, eser sahibi olarak adlandırılma hakkı saklı kalmak koşuluyla, YTONG’a devretmeyi kabul ederler. Diğer bir ifadeyle ödül alan eser sahipleri, sahibi oldukları esere ilişkin tüm mali hakları YTONG’a münhasır şekilde devrederler. Bu kapsamda; esere ilişkin İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil ve İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın ve İletim Hakkı ile, uygulama ve bu şartnamede sayılan diğer hakları yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut şekilde YTONG’a devrederler.

Ödül alan eserlerin sahipleri sunulan projenin kısmen veya tamamen YTONG tarafından iç ve dış amaçlar için çoğaltılacağını, dağıtılacağını veya başka bir şekilde dünya çapında değerlendirilebileceğini kabul ederler. Kullanım amaçları şunları içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir: poster, kitap, albüm, katalog, sunum, broşür, sergi, reklam, video, TV programı, web siteleri, ve galeriler gibi çevrim içi yayınlar.

YTONG, yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için ve ayrıca dereceye giren eserlerin mali haklarının Türkiye ve/veya dünya genelinde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere veya resmi kurumlara devredilmesi halinde eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiç bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler.

Kazanan kişi veya ekiplerin şartnamede belirlenen tarihlerde, kafile olarak yapacakları yurt dışı gezinin ulaşım, konaklama ve yemekleri, müze vb. girişleri yurt dışı çıkış harcı, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede YTONG tarafından karşılanacaktır. Ödül sahiplerinin gezi süresince yapacakları kişisel harcamalar kendilerine aittir. Ödül kazananların yurt dışı gezi programına katılımı YTONG tarafından organize edilecektir. Kazananların ilan edilmesinden sonra 1 hafta içinde yurt dışı programı ve gezinin organizasyonu için gerekli evraklar yazılı olarak kazananlara bildirilecektir. Bildirilecek evrakların eksik olmasından, zamanında tamamlanmamasından ve kaynaklanacak her türlü gecikme ve olumsuzluklardan YTONG sorumlu değildir. Bu sebeplerle geziye katılamayanlar yukarıda a, b, c ve d bendlerinde sayılı yükümlülükleri devam etmekle birlikte ödül hakkını kaybederler. Gezi ödülü paraya çevrilemez, devredilemez, ertelenemez. Tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, yangın, diğer felaketler veya makul olarak kontrolü dışında bulunan diğer sebepler sonucu, seyahatin gerçekleşememesi halinde YTONG mütemerrid addedilmeyecek, ifada bir gecikme veya hizmetin aksamasından sorumlu tutulmayacaktır. Bu hallerin varlığında YTONG gezi tarihi değiştirebilir.

Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here