2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Sevgili meslektaşlarımız,

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’nin (INCSOS 2018), Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği içinde Kudüs’te gerçekleştirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizi Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacağız.

Kudüs belki de dünyanın tarihsel ve dini olarak Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların önem verdiği tek şehirdir. Kudüs şehri Arapça olarak El-Kuds veya Baitul-Maqdis (“Soylu, Kutsal Mekân”) olarak bilinir.

Unutulmamalıdır ki Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam, ortak bir kaynaktan gelmektedir.

Hepsi tek tanrılı dinlerdir – bir Tanrı’nın varlığı ve sadece bir Tanrı olduğu inancı. Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. İsa’nın da bulunduğu Kudüs’teki bölgede Tanrı’nın Birliğini tebliğ etmişlerdir. Bu yüzden bütün dinler tarafından bu bölgeye özel bir önem atfedilmektedir.

Müslümanlar için Kudüs ilk kıbleydi ve namazlarını Kudüs’e dönerek kılarlardı. Hicret’ten 16 ay sonra, Hz. Muhammed’e Kıbleyi Kudus’ten Mekke’ye döndürülmesi talimatı verildi (Kuran 2: 142-144). Peygamberimiz “Yolculuğa çıkmanız gereken üç cami var: Mescidi Haram (Mekke, Suudi Arabistan), Mescidi Nebevi (Madinah, Suudi Arabistan) ve Mescidi Aksa (Kudüs) ” Böylece, Kudus Müslümanlar için dünyadaki en kutsal üç yerden biri kabul edilmektedir.

Gece yolculuğu (İsra) ve yükselişinde Hz. Muhammed’in ziyaret ettiği yer Kudüs’tür. Bir akşam, Cebrail (as) Hz. Peygamber’i Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya mucizevi bir şekilde götürmüştür.

Düzenleme komitesi 23-25 ​​Mart 2018 tarihleri ​​arasında Kudus’te yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (INCSOS 2018-Kudüs) bütün bilim insanlarını davet etmektedir.

Bu davetle, son teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak için Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, bilim insanlarını Kudüs’ün tarihi, kültürel ve dini yerlerini görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bir vizyona davet ediyoruz.

Kongre aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde yapılacaktır. Eşzamanlı sempozyum konuları aşağıda belirtilmiştir:

2.Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu

2. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu

2. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu

2. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu

2. Uluslararası Bililişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu

2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu

Kongre sunum dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.

Kongrenin Ana Konuları

Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
Eğitim
Ekonomi ve Finans
Girişimcilik ve İş
Hukuk
Sağlık Yönetimi
Spor Bilimleri
Turizm ve Türizm İşletmeciliği
Tarih
Toplum ve Kültür
Coğrafya
Temel İslam Bilimleri
Sosyal problemler
Kadın Araştırmaları
Gençlik Sorunları
Etkileşim ve İlişkiler
Çevre sorunları
Din Bilimleri
İslam Felsefesi ve Düşüncesi
Mitoloji
Folklor araştırması
Sanat Etütleri
Sanat Tarihi Araştırmaları
Arkeolojik Araştırmalar
Basın çalışmaları
Bilgi Yönetimi
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
İslam Tarihi
İslam Sanatları
Pazarlama
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Etik ve Ahlak Değerleri
Antropolojik Çalışmalar
Bilim Felsefesi ve Metedolojisi
Dil ve Edebiyat
Türk kültürü
Yabancılara Türkçe Öğretmek

http://incsos.org/tr/anasayfa/