2. Uluslararası İnnoProject Akdeniz Ödüllü Proje Yarışması

InnoProject Akdeniz ; Girişimci, akılcı, sürdürülebilir, inovatif, yenilikçi ve geliştirilebilir projeleri bir araya getiren, öğrencilerin gelişimine, partner bulma isteğine ve aktif proje üretme fikrine destek veren, onların farkındalık kazanmasına ve yatırım bulma olanağına zemin hazırlayan bir proje yarışmasıdır.

Ar-Ge ve Genç Kalite Topluluğu ortak çalışması olan Innoproject ; Akdeniz’in ilk ödüllü proje yarışması olma özelliği ile 2015’de gerçekleştirilmiştir. Bu sene de uluslararası katılımcıları misafir edecek olan 2. Uluslararası İnnoProject Akdeniz Ödüllü Proje Yarışması 15 Nisan 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşecektir.

JURI ÜYELERI İÇIN KURALLAR
Projeler bilimsel kural ve kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi gerekir. Kişisel ve kurumsal ilişkiler ve fırsat eşitliği dikkate alınmamalıdır.

Proje ekibinde olan bir kişi ile tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu veya olumsuz düşünce veya önyargıya sahip olmamalıdır.

Proje önerisinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler hiçbir zaman proje öğrencileri ve danışmanından herhangi birine aktarılmamalıdır.

PROJE SAHIPLERI İÇIN KURALLAR

Bilimsel araştırmanın tüm adımlarında proje, bütünlüğü korumalıdır.

Projeler, ölçülmeyen veri girişi, başka araştırmacıların yaptığı çalışmaları almak gibi bilimi kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır. Not: Bu tür projeler tespit edildiği anda elenir.

Projeler bilimsel araştırma kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

Sorumluluk proje sahibi ve varsa danışmanına aittir.

Proje sahipleri Etik-risk formu doldurmalıdır.

Araştırma amacıyla kullanılan bilgiler sadece bu amaçla kullanılmalıdır.

Üniversite gibi sosyal kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum izni alınması ve Etik-risk formuna yazılması zorunludur.

Patentli projeler yarışmaya dahil edilebilir.

Yalnızca ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

PROJE SERGI KURALLARI

Yarışma komitesi, yarışan projelerin sunumu ve güvenliğinden sorumludur.

Salonda (kesinlikle) cep telefonu kullanımı yasaktır.

Grup çalışmalarında her birey projeyi tamamı ile bilmek zorundadır.

Projeler sunum halinde gerçekleştirilecektir. Sunum sonrası değerlendirmelere danışmanların müdahale etmesi yasaktır.

Sunum sırasında sunum argümanları (masa,mikrofon..) organizasyon sahipleri tarafından yapılacaktır, kalan argümanlar proje sahiplerine aittir.

GENEL KURALLAR

Tüm projeler ahlaki kuralları kabul etmek zorundadır.

Kategoriler dışında başka bir kategori açılmayacaktır ve kategori dışı projeler kabul edilmeyecektir.

Proje ekibi varsa max: 10 kişi olmalıdır.

Bir katılımcı, iki projede yer alamaz.

INNOPROJECT DEĞERLENDIRME KOŞULLARI

Yaratıcılık ve orijinallik. Problemin orijinalliği

Literatür taraması

Bilimsel Düşünce

Bilimsel Yöntem

Veri yönetimi

Uygulama

Not: Omurgalı hayvanlar ile yapılan deneyler, radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksit ve kanserojen maddeler içeren projeler yarışmaya çağırılmayacaktır.

Yarışma Başvuru Sayfası için Tıklayınız