2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Değerli Davetlimiz,

Her toplum, sahip olduğu moral değerleri en iyi şekilde muhafaza edip zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak ve her çağda ideal bir insan ve toplum tipi ortaya koymak ister. Milletlerin varlık ve bekaları büyük ölçüde buna bağlıdır. İdeal insan ve toplum algısı, toplumdan topluma ve dönemden döneme değişse de bu ideali belirleyen temel bazı noktalar vardır. Güven, dürüstlük, çalışkanlık, sevgi, saygı, özveri, dayanışma, ahlak, diğerkâmlık, azim, özgüven, inanç gibi unsurlar, her toplumda ve her zaman diliminde ideal bir insanda olması beklenen özelliklerdir.

Bu güzel değerlerle mücehhez, tarih ve medeniyet şuuruna sahip nice insanlar yetiştirmiş olan Türk milletinin dünya milletleri arasında son derece müstesna bir yeri vardır. Milletimiz, dünyanın en önemli ve aynı zamanda zor coğrafyalarından biri olan Anadolu’da mertliği ve yiğitliğiyle varlığını kökleştirirken bir insan, toplum ve medeniyet hayalini de hayata geçirmiştir. Bu coğrafyanın bağrından yüzyıllar boyunca sayısız merhamet, saygı, sevgi, fedakârlık, dayanışma, inanç ve ahlak, kısacası ideal insan örnekleri çıkmıştır.

21. yüzyılı idrak ettiğimiz bu önemli dönemde, yakın geçmişimizde yaşadığımız müessif olaylar, bize yaşadığımız coğrafyanın çetinliğini bir kez daha hatırlatmış, maddi gücün bu topraklarda kalıcı olmak için yetmeyeceği, tarihten devraldığımız ideal insan ve toplum tipini günümüz için güncellemek gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda uzun zaman önce belirlenen ve bir kızıl elma gibi milletimizce benimsenen 2023 hedeflerinin ne derece önemli olduğu da ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ki bu hedefler içinde en önemli olanı eğitim ile ilgili olanlarıdır.

Bir süre önce ortaya konan 2023 Eğitim Vizyonu’nda da vurgulandığı gibi gelecek bizlerden hür iradesini ve akli melekelerini zekâsıyla birleştiren, kendi yetenek ve mizacı doğrultusunda çalışan gençler istemektedir. Üzerinde ataletten, gevşeklik ve miskinlikten eser taşımayan; araştıran, sorgulayan, her bilgiyi belli bir süzgeçten geçiren ve geleneğinden aldığı miras ile bütün bunları harmanlayan bir insan modeli, ülkemiz ve coğrafyamız için belki de kurtuluş yoludur. Mevlana’nın pergel metaforunda dediği gibi bir ayağı kendi coğrafyasında olan ama diğeriyle yetmiş iki milleti dolaşan gençlere ve onlardan meydana gelmiş bir topluma ihtiyacımız vardır. Kendi özünü, kültür ve medeniyetini bildiği kadar dünyayı da tanıyan ve bilen, üretken, çalışkan, özverili kişilerden oluşan bir toplumun hem coğrafyamıza hem de dünyaya söyleyecek çok sözü vardır. Böyle ideal bir insan ve toplum modelinin oluşmasında şüphesiz ki entelektüel birikimin merkezinde yer alan üniversitelerin ve toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarının son derece önemli görevleri vardır.

İşte bu görev bilinci ve sorumluluk duygusuyla ülkemizin en eski ve köklü eğitim fakültelerinden biri olan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin işbirliği ile 26-28 Ekim 2019 tarihleri arasında “2023 Vizyonunda İnsan ve Toplum Modeli” ana temasıyla 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi düzenlenecektir. Kongrede disiplinler arası bir bakış açısıyla 2023 vizyonu irdelenecek, 2023 Türkiye’sinde beklenen maddi ve manevi dönüşüm, ideal insan ve toplum modeli ortaya konmaya çalışılacaktır. Eğitim ve toplum bilimleri alanında önemli uzmanların ve değerli bilim insanlarının katılacağı kongreye ülkemiz ve dünyanın farklı ülkelerinden tüm ilgililer davetlidir.

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Zekeriya ERDİM
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği Dernek Başkanı

Tema ve Konular

Kongre Ana Teması
2023 Vizyonunda İnsan ve Toplum Modeli

Kongre Ana Başlıkları / Konuları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Değerler Eğitimi
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Din Eğitimi
Eğitim Felsefesi
Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Tarihi
Eğitim Teknolojisi
Eğitim Yönetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Fen Bilimleri Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
İlköğretim
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
Öğretmen Yetiştirme
Özel Eğitim
Sağlık Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Yükseköğretim

Önemli Tarihler
15 Eylül 2019 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
16 Eylül 2019 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
20 Eylül 2019 Erken Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih
23 Eylül 2019 Kongre Programının İlanı
30 Eylül 2019 Geç Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih
26 Ekim 2019 Kongre Başlangıcı
28 Ekim 2019 Kongre Bitişi

Marmara Üniversitesi, Bağlarbaşı Yerleşkesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Mahir İz Cad. No:2, 34662, Altunizade, Üsküdar, İstanbul

URL: www.ueyak.org
E-Posta: bilgi@ueyak.org