2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi

Ankara Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalları’nın ortak organizasyonu ile Spice Hotel’de (Antalya/Belek) 01-04 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” Kongresi, ülkemizin içerisinden geçtiği olağanüstü süreç dikkate alınarak, kongreye katılım ve kongre organizasyon hususları başta olmak üzere, bir takım problemlerin yaşanmaması için 27-30 Nisan 2017 tarihine ertelenmiştir.

Halihazırda yaptırılan kayıt ve konaklama rezervasyonları geçerli olup, güncellenen yeni tarihe kadar kayıt işlemleri devam edecektir. Önceden kayıt yaptıran katılımcıların ilave olarak herhangi bir işlem yapması gerekli değildir.

Mücbir sebeplerden kaynaklanan bu değişiklik için anlayış göstereceğinizi umuyor, Kongremizde sizlerle buluşmak dileğiyle en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Engin SAKARYA
Kongre Başkanı

KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe’dir. Kongreye katılacak yabancılar, sunumlarını İngilizce olarak yapacaklardır.

Kongre Ana Konuları
Hayvancılık Politikaları
Hayvancılık Sigortacılığı
Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Hayvansal Üretim ve Planlama
Hayvan Sağlığı Ekonomisi
Hayvancılık Üretim Alt Sektörlerine İlişkin Analizler
Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık
Kırmızı Et Sanayi
Süt Sanayi
Kanatlı Ekonomisi
Arıcılık ve Su Ürünleri
AB-Türkiye Hayvancılığı
Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Hayvansal Ürünler Pazarlaması ve Üretici Örgütlenmesi
Sürü Yönetimi ve Klinik İşletmeciliği
Sürdürülebilir Hayvancılık ve Kırsal Ekonomik Kalkınma