2. ULUSAL “GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR” YARIŞMASI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI
2. ULUSAL “GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR” YARIŞMASI

Hepimiz son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişime tanık oluyoruz. Bilim ve teknoloji tarihi; büyük küçük binlerce buluş ve bu buluşları yapan bilim insanları, mühendisler ve mucitlerle doludur.
Yaşam çözülmesi gereken binlerce problem içermektedir. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların çoğu bu problemleri çözmek ve yaşamımızı daha kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda elde edilen ürünlerin başarılı sayılabilmesi için bir soruna çözüm olması, uygulanabilir olması ve kolayca erişilebilir olması beklenir. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak sadece yeni bir fikirle ortaya çıkmak değildir. Dünya tarihi hayata geçirilemeyen sayısız fikirlerle doludur. Bu nedenle önemli olan yeni ve farklı fikirleri uygulanabilir hale getirmektir.
Öğrencilerinin yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm bulması, uygulanabilir ürünler geliştirmeleri fen, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazanmaları ile mümkündür. Öğrencilerin bu becerileri kazanmaları için onları düşündüren problemlerle karşılaşmaları gerekir. Öğrenciler problemlerin çözümüne yönelik fikirlerini rahatça ortaya koyabilmeli, arkadaşlarının görüşlerini ve eleştirilerini almalı, bir bilim insanı ve bir mühendis gibi çalışarak problemi çözmelidir.

“Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” etkinliği öğrencileri bilimsel ve teknolojik çalışma yapmaya çağıran ve onların gelecekte buluşlar yapmasını sağlayacak beceriler kazanmasını hedefleyen bir etkinliktir. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken, takım çalışması yaparak problem çözer ve yaratıcı düşünme becerilerini de geliştirirler. Yarışmaya katılan öğrencilere oldukça detaylı bir problem verilir. Öğrenciler problemi çözmek için belli kurallar ve koşulları yerine getiren bir cihaz/düzenek tasarlar ve geliştirirler. Yarışmanın bu seneki teması trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla “Hızı aşma, yoldan çıkma” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın amacı öğrencilere buluş yapacakları bir ortam sunarak onların üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Bu sayede öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili temel bilgi düzeyleri artacak; günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmeleri kolaylaşacak ve yaratıcı çözüm önerileri üretebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendisliğe karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri de bu yarışmanın amaçları arasındadır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tüm 5, 6, 7 ve 8.
sınıf öğrencilerine açıktır.

2. Yarışmacıların 29 Nisan 2017 Cumartesi günü en geç saat 10.30’da ODTÜ GV Özel Ortaokulunda
bulunması gerekmektedir.

3. Yarışma, 29 Nisan 2017 Cumartesi günü 14.00 – 14.30 arasında yapılacak ödül töreni ile son
bulacaktır.

4. Yarışmacılar yarışma yerine kendi imkânları ile geleceklerdir. Yarışmacılar ekipmanlarını kendileri
getirecektir. Ekipmanların önceden gönderilmesi söz konusu değildir.

5. Yarışmacılar talep edilmesi durumunda öğrenci olduklarını belgelemek durumundadırlar.

6. Yarışmaya her okul 3 öğrenciden oluşan bir takım ile katılacaktır. Takımdaki öğrenci sayısı üç
kişiden fazla olamaz. Daha az sayıda öğrenci ile katılmak okulların kendi tercihidir. Her okuldan
sadece bir danışman öğretmen katılabilir.

7. Yarışmayla ilgili bilgiler www.ogvo.com.tr web sitesinde bulunacaktır. Bu sitede yayımlanacak
olan çevrimiçi başvuru formu zamanında ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

8. Yarışmaya getirilen ekipmanların yarışmacı takımlar tarafından tasarlanması beklenen bir
durumdur. Yarışma sırasında takım temsilcisi ekipmanlara ilişkin kısa bir sunum yapmalıdır.

9. Organizasyon komitesi yarışmaya getirilen ekipmanlara ait görselleri ve dokümanları tüm iletişim
ortamlarında ve sosyal paylaşım ağlarında yayınlama hakkına sahip olacaktır.

10. Yarışmaya katılan öğrenciler/danışman öğretmenler yarışma şartnamesini okuyup anlayarak
katılım koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

11. Takımlar başvurularını çevrimiçi kayıt sürecinin son günü olan 10 Nisan 2017 Pazartesi günü saat
23.59’a kadar yukarıdaki web sitesi üzerinden yapmak zorundadır.

12. Ödüller “EK-A: Yarışmanın Amacı ve Kurallar” bölümünde belirtilen ölçütlere göre verilecektir.

13. Tüm takımlar ve danışman öğretmenler yarışma güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirlere ve
koşullara uymayı peşinen kabul ederler.

ÖDÜLLER
Birincilik elde eden takım: Hediye çeki (teknoloji marketinde kullanılabilecek 1200 TL değerinde)
İkincilik elde eden takım: Hediye çeki (teknoloji marketinde kullanılabilecek 900 TL değerinde)
Üçüncülük elde eden takım: Hediye çeki (teknoloji marketinde kullanılabilecek 600 TL değerinde)
kazanacaktır.
Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.


İLETİŞİM:

Her türlü soru ve görüşünüz için:
PINAR ATAY – FEN BİLİMLERİ ZÜMRE BAŞKANI
Tel : 0312 210 11 82 Dah. 145

Şartname ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız