2. Taksonomi Yaz Okulu

Çeşitlilik hücreden kommüniteye canlı dünyasının en temel olgusudur. Çeşitlilik ile ilgili bilginin işlevsel olması, doğru şekilde tanımlanması ve yorumlanmasına bağlı olup, organik evrimin karmaşık örüntü ve dinamiklerinin “modern araçlar ve yaklaşımlar” altında araştırılmasını gerektirir. Son yıllarda ortaya çıkan ve giderek artan bir hızla yaygın hale gelen moleküler teknikler, kısa sürelerde hacimli ve çok yönlü kullanılabilen verinin üretilmesine olanak sağlamaktadır. Buna paralel olarak, verinin analiz ve yorumlanmasında oldukça etkin yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle üretilen moleküler verinin gelişen ve yaygınlaşan bilgisayar teknolojisi yardımıyla, bu yeni yaklaşımlar altında analiz edilmesine ve çok çeşitli sistematik biyoloji hipotezlerinin ampirik olarak sınanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu gelişmelerin ışığı altında II. Taksonomi Yaz Okulu sizlere uygulama reçetesi içeren bir program sunmayı amaçlamaktadır. Karakterler, bireyler, populasyonlar ve taksonların sistematik analizlerinde başvurulan yeni yaklaşım ve araçların tanıtılması ve uygulanması bu okulun başlıca hedeflerini oluşturmaktadır. Yaz okulu programında bulunan teorik ders ve laboratuvar uygulamaları, öncelikle moleküler sistematik alanında araştırma yapmak isteyen, kariyerlerinin başlangıcında bulunan genç meslektaşlarımıza yöneliktir. Ayrıca, deneyim ve bilgilerini bizlerle paylaşmak isteyen tüm araştırmacıların katılım ve katkıları bizler için sevindirici olacaktır.

İlki Akdeniz Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümleri ve TÜBİTAK ortaklığı ile gerçekleştirilmiş olan ve 1997 yılında Antalya’da yapılan Taksonomi Yaz Okulu’nun ikincisini uzun bir aradan sonra 01-06 Temmuz 2013 tarihlerinde, Cumhuriyet ve Ege Üniversiteleri işbirliği ile İzmir’de Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde gerçekleştiriyoruz. Bu 15 yılı aşan sürede ortaya çıkan yeni yaklaşım ve yöntemler odak noktamız olacaktır.

Sizleri II. Taksonomi Yaz Okulu’na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Düzenleme Kurulu

Genç Araştırmacılara Destek Duyurusu

1 – 6 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan II. Taksonomi Yaz Okulu için genç bilim insanlarına TÜBİTAK – 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında Düzenleme Kurulu tarafından başvuru yapılmıştır (TÜBİTAK bireysel başvuru kabul etmemektedir). Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda 35 yaş altındaki genç araştırmacılara kısmi destek sağlanacaktır.

Son Kayıt Tarihi:03 MAYIS 2013
Katılımcı Listesinin İlanı: 20 MAYIS 2013

Katılım Ücreti
Öğrenci ve Araştırma Görevlisi: 450 TL
Öğretim Üyesi 600 TL

*Kayıt Formunu doldurduktan sonra dosya adını Adı_Soyadı.doc şeklinde kaydederek [email protected] adresine gönderiniz.

Taksonomi Yaz Okulu Programı yoğun ders-uygulama saatleri dışında, katılımcılar ve ders veren öğretim üyelerinin fikir ve bilgi alışverişinde bulunabileceği şekilde planlanmıştır. Bu amaçla, İzmir’in farklı güzelliklerini de görebileceğimiz akşam yemeği ve gezi aktiviteleri de programda yer almaktadır.

*Katılım Ücreti, kurs dokümanlarının bulunduğu Yaz Okulu Dosyası, ders aralarındaki tüm ikramlar, öğle-akşam yemekleri ve gezi aktivitelerini kapsamaktadır.

*Konaklama, kayıt ücretine dahil değildir. Konaklama isteyen katılımcılar Ege Üniversitesi Konukevi (Tel: 0232 388 1447 – 4), Öğrenci Köyü (Tel: 0232 342 42 82) veya KYK seçeneklerini tercih edebilirler.

Taksonomi Yaz Okulu Programı

KURAMSAL DERSLER

Her ders iki saat olup, her gün iki ders olmak üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır.

Her biri bir bölüm olarak planlanan kuramsal ders ve uygulama notları bir kitap olarak basılacaktır. (Kuramsal ve Uygulama derslerini verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri için isimlerine tıklayınız)

Ders 1

Sistematik Biyoloji Bilimine Giriş, Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK

Ø Sistematik biyolojiye neden ihtiyaç var?

Ø Genel çerçeve ve kavramlar

Ø Modern tarihçe

Ø Sistematik bilimi hangi arka-plana ihtiyaç duyar?

Ø Nereden ve nasıl başlanmalı?

Ders 2

Sistematik ve Evrim, Doç. Dr. Bekir KESKİN, Doç. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN

Ø Sistematik bilimi evrimsel biyolojiye neden ihtiyaç duyar?

Ø Evrimin örüntü ve süreç bileşenleri

Ø Taksonlar evrimin ürünleridir

Ø Taksonların bir evrimsel tarihi vardır

Ders 3

Tür Taksonu Sorunsalı, Prof. Dr. Battal ÇIPLAK

Ø Tür kavramları

Ø Türleşme ve türleşme süreçleri

Ø Tür kategorisi

Ø Tür taksonu tartışması: sınırı nereden çizeceğiz?

Ders 4

Sistematiğin Temel Enstrümanı: Karakterler, Doç. Dr. Serap MUTUN

Ø Karakter çeşitleri

Ø Karakterin niteliği ve ağırlığı

Ø Hangi düzeyde ne tür karakter?

Ø Türler arası ve tür içi analizlerde örneklem örüntüsü

Ø DNA tabanlı analizlerde belirteç seçimi

Ders 5

Makrotaksonomi, Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ

Ø Sistematik biyolojinin kuram ve uygulamaları

Ø Sınıflandırmanın temel ilkeleri

Ø Sınıflandırmanın işlevi

Ø Yüksek kategoriler ve yüksek taksonlar

Ø Sınıflandırma süreçleri

Ders 6

Sistematik Ekoller, Prof. Dr. Ali DÖNMEZ

Ø Temel tanım ve kavramlar

Ø Evrimsel sınıflandırma

Ø Nümerik taksonomi

Ø Filogenetik sistematik

Ø Filogeninin sistematikteki yeri ve kullanımı

Ders 7

Fenetik Analiz Yöntemleri, Doç Dr. Ahmet Murat AYTEKİN

Ø Uzaklık yöntemleri

Ø Ordinasyon (dizilim) yöntemleri

Ø Geometrik morfometri

Ders 8

Filogenetik Analiz Yöntemleri, Prof. Dr. İslam GÜNDÜZ

Ø Verinin analize hazırlanması

Ø Veri analiz yöntemleri

Ø Genetik uzaklık tabanlı filogenetik çıkarsama

Ø Maksimum olasılığa dayalı filogenetik çıkarsama

Ø Bayesiyan yaklaşımı kullanarak filogenetik çıkarsama

Ø Parsimoni tabanlı filogenetik çıkarsama

Ders 9

Populasyon Genetiği, Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI

Ø Populasyon genetiğinin sistematikteki yeri

Ø Evrimsel süreçlerin genetik çeşitlilik ve genetik yapılanma üzerine etkisi

Ø Populasyonlarda coğrafik genetik analizler

Ders 10

Anadolu Biyocoğrafyası, Prof. Dr. Mustafa SÖZEN, Prof.Dr. Battal ÇIPLAK

Ø Biyocoğrafyanın sistematiğe katkısı

Ø Karşılaştırmalı filocoğrafya ve yöntemleri

Ø Anadolu filocoğrafyası ve Anadolu’da türleşme

Ø Anadolu türlerinin evrimini etkileyen önemli jeolojik ve tarihsel olaylar

UYGULAMALAR

Uygulama sorumluları:

Doç. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN

Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK

Yrd. Doç. Dr. E. Mahir KORKMAZ

Dr. Mahir BUDAK

Dok. Öğr. Ahu ÜZÜM

Dok. Öğr. Sarp KAYA

Tüm ders sorumluları ilgili uygulamadan da sorumludur.

Uygulama 1

DNA analizi: İzolasyon, PCR, Hizalama, Veri setinin analize hazırlanması

Uygulama 2

Fenetik (Dendogramlar ve Geometrik Morfometri) ve Filogenetik Analizler (Parsimoni, Maksimum Olasılık ve Bayesiyan Çıkarsama)

Uygulama 3

Populasyon Genetiği Analizleri (Genetik ve nükleotid çeşitlilik indeksleri, gen akışı, efektif populasyon büyüklüğü, populasyon demografisine yönelik analizler, genetik farklılaşma indeksleri)

Uygulama 4

Filocoğrafik (Şebeke oluşturma, Bayesian ve Coalescent yaklaşım tabanlı uygulamalar) ve Coğrafik Genetik Analizler (Temel bileşen analizleri, IBD, göç bariyerlerinin tanımlanması)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS

Doç. Dr. Bekir KESKİN, Ege Üniversitesi, İZMİR

Doç. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN, Ege Üniversitesi, İZMİR

Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK, Ege Üniversitesi, İZMİR

Yrd. Doç. Dr. E. Mahir KORKMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS

Dr. Mahir BUDAK, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS

Dok. Öğr. Ahu ÜZÜM, Ege Üniversitesi, İZMİR

Dok. Öğr. Sarp KAYA, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI, Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN

Prof. Dr. Battal ÇIPLAK, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA

Prof. Dr. Ali DÖNMEZ, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Prof. Dr. İslam GÜNDÜZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN

Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ, Mersin Üniversitesi, MERSİN

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN, Bülent Ecevit Üniversitesi, ZONGULDAK

Doç. Dr. Ahmet Murat AYTEKİN, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

Doç. Dr. Serap MUTUN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU

Taksonomi Yaz Okulu İletişim

İletişim Adresi: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 35100, Bornova-İZMİR

Telefon: 0232 3111794 – 0232 3112448

E-posta: [email protected]

Web: http://taksonomiokulu.ege.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin