2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu

Sempozyumun düzenleniş amacı, halk kütüphanelerinin nitelikli hizmet verebilmeleri için kendilerini çevreleyen değişime uyum sağlama sürecinin değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.

Bu çerçevede;

•Halk kütüphanesi hizmetleri kapsamında dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’deki durumun belirlenmesi,
•Halk kütüphaneciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri için yeni yaklaşımların ortaya konulması,
•Halk kütüphanelerinin halka ulaşmasında yeni yöntemler geliştirilmesi,
•Türkiye’deki halk kütüphanelerinin örgütlenme sistemi ve mevzuattan kaynaklanan yetersizliklerinin belirlenmesi ile yeni çözümler ve model önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 

Halk kütüphanelerinde ve halk kütüphaneciliği alanında çalışan araştırmacılar ve bilgi profesyonellerine yönelik olarak düzenlenen Sempozyumda, halk kütüphanelerini dünya ve Türkiye ölçeğinde çeşitli boyutlarıyla ele alacak çağrılı konuşma,  bildiri, poster ve çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Kurullar
Sempozyum Eşbaşkanları
Prof. Dr. Onur Bilge Kula                  –           Prof. Dr. Bülent Yılmaz

 

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi)
Semra Atınç (KYGM)
Kadir Arık (KYGM)

Bilim Danışma Kurulu
Prof. Dr.Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Prof. Dr.Nazlı Alkan (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Coşkun Polat (Atatürk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya (İstanbul Üniversitesi)
 
Bildiri, Poster ve Çalıştay Konuları

•Halk kütüphanesi sistem ve organizasyonları
•Halk kütüphanesi politikaları
•Halk kütüphanelerinde yeniden yapılanma yaklaşımları
•Halk kütüphaneciliği kuramı
•Dünyada halk kütüphanesi hizmetlerinde yeni yönelimler
•Halk kütüphaneleri ve yasal yapı (mevzuat)
•Halk kütüphanelerinde yenilikçi/yaratıcı hizmetler
•Halk kütüphaneleri, yaşam boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı
•Halk kütüphanelerinde proje geliştirme
•Halk kütüphaneleri ve teknoloji (İnternet, web, vb.)
•Halk kütüphanelerinde mekansal estetik
•Halk kütüphaneleri ve sosyal medya
•Halk kütüphanesi yapısal unsurları (Bina, bütçe, personel, kullanıcı, derme vb.)
•Halk kütüphaneleri ve yeni teknik uygulamalar (RFID, MARC, Metadata, Z39.50 vb.)
•Halk kütüphaneleri ve düşünce özgürlüğü
•Halk kütüphaneleri ve okuma kültürü
•Halk kütüphanelerinde halkla ilişkiler
•Halk kütüphaneleri, diğer kütüphane ve kurumlarla işbirliği
•Halk kütüphaneleri ile ilgili diğer konular