2. Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Yarışması

Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi Yarışmalarının amacı, Mimarlık öğrencilerinin
fikirlerini tartıştıkları bir platform oluşturarak, yarışma kültürü ile mimarlık eğitimine
katkıda bulunmaktır. Mimarlık öğrencilerinin yaşadıkları çevreye dair sorunları tespit
ederek mimari çözümler ortaya koyması beklenmektedir. Bu yıl ikincisi düzenlenecek
olan yarışmaya Türkiye üniversitelerinin Mimarlık bölümlerinde lisans ve yüksek lisans
eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Yarışma Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına
açık, ulusal ve tek aşamalı bir öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu
Yarışma mimarlık ve kent yaşamının yakın geleceğine odaklanmaktadır. “Fütüristik Kentler”
günümüzden 50 yıl sonra, 2068 yılındaki kentleri ve gündelik yaşantıyı öğrencilerin gözünden
görmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarımları için kendi belirledikleri bir kenti ya da bölgeyi
seçebilirler. Katılımcılardan seçtikleri kentin gelecekteki problemlerine ışık tutup çözümler
ortaya koyarken kentin kültürel, ekonomik, politik, sosyal, ve sanatsal yapısı üzerine de fikirler
üretmeleri beklenmektedir.

Fütüristik Kentler yarışmasındaki en önemli kavramlardan biri “Teknoloji”dir: Yarışmacılardan
teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların değişen gündelik yaşam pratikleri, deneyimleri ve
yeni kentsel mekân kullanımları üzerine farklı senaryolar oluşturması beklenmektedir.
Yarışmanın amacı, geleceğin tasarımcılarını ortak bir platformda buluşturarak bundan 50 sene
sonra nasıl bir kentte yaşamak istediklerini sorgulamaktır.

Yarışmanın hedefleri,

• Kentsel bağlamda tasarım yapmak
• Tasarımın mekânsal, fonksiyonel ve strüktürel olasılıkları üzerinde çalışmak
• Sürekliliği olan bir yaşam ve dolaşım ağı tasarlamak
• Teknolojinin mimarlık ve yapılı çevreye olan etkisini ortaya koymak,
• Bütüncül bir yapılar sistemi oluşturmaktır.
Tasarımcıların seçtikleri kentler üzerinden aşağıdaki veya önerecekleri benzer
sorunu/sorunları tespit etmesi ve çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir:

• Ulaşım
• Barınma
• Enerji verimliliği
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Sürdürülebilirlik
• Akıllı şehirler
• Gelecek kentleri
• Teknoloji
• Altyapı (ulaşım)
• Tarım
• İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olup; Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge
Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabilirler. Bireysel veya
grup olarak başvurulabilir.
Yarışmaya katılım için grup üyelerinden birinin web sitesindeki formu doldurup mail atarak
kayıt olması gerekmektedir.
Jüri üyelerinin 1. derece akrabaları ve Altınbaş Üniversitesi çalışanları yarışmaya katılamazlar.

Proje Teslimi: 25 Ocak 2019, 17:00’ye kadar (kargo ile yapılan gönderimlerde, kargoların saat
17:00 itibariyle gönderilmiş olması gerekmektedir. Kargo gönderildiğine ait faturanın ayrıca
raportörlüğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.)
Jüri değerlendirilmesi: 30 Ocak 2019
Sonuçların Açıklanması: 1 Şubat 2019

İletişim Bilgileri
Adres: Altınbaş Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL