19. Yıllık Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Toraks Derneği’nin 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016’da Sueno Otel-Belek, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ulusal kongreler içinde en önde gelen kongrelerden biri olan TTD Ulusal Kongremizi, her zaman olduğu gibi, destek, katkı ve önerilerinizle “hep birlikte” hazırlıyoruz.

Tıbbi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin göğüs hastalıkları alanına yansımalarının yanısıra bilginin işlenmesi, paylaşımı, bütüncül değerlendirilmesi ve toplumsal yarara dönüştürülmesi kongrelerimizin öne çıkan ayırt edici niteliklerindendir. Tüm katılan meslektaşlarımızın birikim ve deneyimlerini karşılıklı aktarabilmelerine olanak veren zeminler, meslektaşlarımızın gereksinimleri ile sorularına yanıt bulabilecekleri tecrübeli bilim insanlarının ve klinisyenlerin buluşmaları; yeniliklerin sorgulandığı, paylaşıldığı akademik perspektif toplantıları kadar sahada mevcut koşulların ihtiyaçlarını da gözeten kapsamlı, ayrıntılı, bilimsel program…

Tıbbın bir sosyal bilim olarak hepimize ulusal akciğer sağlığımıza katkıda bulunma sorumluluğu da yüklediğinin bilincindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, sorunlarımızı ve taleplerimizi sorgulayan, paylaşan, çözüm yollarını arayan ve tartışan bir geniş aile olarak önerilerimizi ilgililerine ve kamuoyuna duyurma gayretimizi sürdüreceğiz.

Toplumsal hayatın her alanında ve elbette sağlık ortamında da tartışmasız bir kararlılıkla “Şiddete hayır” diyerek insana yaraşır bir yeryüzü özlemimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. İçinde yaşadığımız toplumun da akciğer sağlığı alanının da tüm sorunlarını hep birlikte çalışarak aşacağız… Biliyoruz ki “Birlikte daha güçlüyüz / Unitas est fortitudo”

Bilimsel ve eğitsel seviyesinin yüksek olacağına inandığımız, doyurucu bir sosyal program eşliğinde eski dostlarla özlem giderip yeni dostluklara yelken açabileceğimiz, tatlı bir huzur içinde anılarımıza anılar katacağımız, büyük aile buluşmamız “kongremizde” yeniden sizlerle bir arada olmak üzere, Sevgi ve saygılarımızla

SELMA FIRAT
TTD 19. KONGRE SEKRETERİ

A. BERNA DURSUN
TTD 19. KONGRE BAŞKANI

ARZU YORGANCIOĞLU
TTD BAŞKANI

Ana Konular
Akciğer Kanserinde TNM Evrelemesinde Değişimler
KOAH’ta Yeni Tedaviler ve Değişim
Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımında Sorunlar
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Güncel Konular
Göğüs Cerrahisinde Pediatrik Hastalara Yaklaşım
Ne Zaman Cerrahi? (Pnömotoraks, Timik Lezyonlar, Kistik Lezyonlar)
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Klinik Zorluklar
Pulmoner Tromboembolide Risk Değerlendirmesi ve Profilaksi
Girişimsel Bronkolojide Yenilikler
Kronik Havayolu Hastalıklarında Uzun Süreli Antibiyotik Tedavileri
Rehabilitasyonda Güncel Konular( Nakil Sürecinde, Komorbiditesi Olan KOAH’lılarda Rehabilitasyon, Tele-Rehabilitasyon)
Kistik Fibroziste Yeni Tedaviler, Nakil Süreci
Mikrobiyom ve Solunum Sistemi
Ülkemizde Tüberküloz Kontrol Programı
Tüberkülozda Yeni Tedaviler
Sigara Bırakmada Farklı Noktalar; Genetik, Tedavi Modelleri
Uyku Bozukluklarında Zor Olgular
Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Yeni Yaklaşımlar
Kronik Solunum Yetmezliği Sürecinde Hasta Yönetimi

KONGRE TARİHLERİ
6 – 10 Nisan 2016

KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Uluslararası konuşmacıların bulunduğu toplantılarda İngilizce – Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

KURSLAR
6 Nisan 2016 tarihinde düzenlenecektir.

BİLİMSEL PROGRAM
7 Nisan 2016 tarihinde kongre bilimsel oturumları başlayacak olup, 9 Nisan 2016 akşamı sona erecektir.