14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması

Öğrenci Yarışması

14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın hedefleri arasında tasarım eğitimi alan Türk
öğrencilerin ambalaj tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, tasarımcılar ve tasarımcı
adayları arasında ambalaj sektörüne ilginin arttırılması, endüstri ile tasarımcılar arasında bir ara yüz
temelinin oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım bağışları,
araştırma fonu sağlanması ve deneyim paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine
duyarlılıklarının arttırılması bulunmaktadır.

Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer edinmesine;
özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına
katkıda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir.

Bu yarışma ile tüketim biçimlerinde farklılık ve kolaylık yaratan, çevre etkisi gözetilmiş yeni ambalaj
tasarım önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamındaki tasarım, ürüne katma değer sağlaması bağlamında ambalajın 3 temel görevi olan;
• Sarma
• Saklama ve
• Satma (3S)
İşlevlerini göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda, günümüz şartları göz önüne alındığında,
tasarlanacak olan ambalajın, tüm bu görevleri Sürdürülebilir bir biçimde sağlıyor olması dikkate
alınmalıdır (3+1) S. Paralel bir şekilde, çevre etkisi bağlamında;
• Üretiminde daha az kaynak kullanılması, daha az malzeme ve daha az enerji (Reduce)
• Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse)
• Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover)
konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir.

Yarışma konusu bağlamında ele alınması gereken diğer bazı konular ise şöyledir: Ambalajı tasarlanacak
ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim şekli ve miktarları (adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları,
kaliteli ve hijyenik olma, albenisi, ürün hakkında bilgilendirici olması, içerisinde barındırdığı ürün ile ilişkili
olarak grafik tasarımı, ürünün kullanımı sonrasında ambalajın geri dönüşümü/geri kazanımı, değişen
yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentileri.

Yarışma Konuları
Bu yarışma kapsamında aşağıdaki proje kategorilerinden herhangi birini seçebileceğiniz gibi; daha
yaratıcı ve inovatif bir konu başlığını kendiniz belirleyip (hazır yemek, e-ticaret, elektronik, vb.), özgün bir
ambalaj tasarımı da yapabilirsiniz:

1) Eğlence Zamanı
Parti ya da davetler için kuruyemiş ya da çerez ambalajı. Amaç ikram şekli, eğlence yaratma, sürpriz
içerme ya da albeni açısından katma değer yaratılmış bir ambalaj tasarlanması.

2) Kahvaltı Zamanı
Kahvaltıda tüketilen ürünlere yönelik (peynir, tereyağı, reçel, zeytin, şarküteri ürünleri, ekmek, vb.) ambalaj
tasarımı. Amaç alternatif kullanım önerileri sunan yeni ambalaj tasarımlarının yanı sıra kullanım ya da
ikram kolaylığı sağlayan ambalajların geliştirilmesidir.

3) Özel Bir Hediye
Hediyelik eşyaların yanı sıra herhangi bir tüketim ürününün de, özel tasarlanmış hediyelik ambalajı
ile çekiciliğinin artırılması. Amaç ambalajın ürüne nasıl bir çekicilik ve değer katabileceğinin
gösterilebilmesidir.

4) Yeni Bir İçecek Deneyimi
Bir işletmenin gıda ve tatlandırma uzmanlarının akla gelebilecek her türlü tadın verilebileceği bir içecek
üretim yöntemi geliştirdiklerini varsayınız. Bu içecek istenirse gazlı istenirse gazsız içecek olarak
üretilebilmekte. Her türden renk ve tat kombinasyonu mümkün. Ürünün ambalajı için herhangi bir
malzeme sınırlaması yok; cam, metal, plastik veya karton kullanılabiliyor. Amaç, yeni üretilen bu içeceğin
lanse ettiği tat ve hazzı, ambalajı sayesinde tüketiciye anlatabilmesidir.
Bu kategoride yeni bir içecek ürünü için yaratıcı bir tasarım yapılabilir. Alkollü içecekler, meyve suları,
probiyotik içecekler (kefir), süt ve ayran gibi piyasada mevcut olarak bulunan ürünlere soluk getirecek yeni
bir ambalaj tasarımı olabilir.

5) Kişisel Bakım ve Kozmetik
Günümüzde kişisel bakım ve kozmetik alanı katı ve sıvı sabundan duş jeline, çok farklı kullanımlar ve
faydalar sunan krem çeşitlerinden giderek yaygınlaşan spa kültürüne kadar çeşitli konu başlıklarını
kapsamaktadır. Amaç, bu alanda mevcut ürünlere veya yeni bir kullanım senaryosu öneren hayali bir
ürüne yönelik ambalaj tasarımı yapmaktır.

6) Parfüm
Parfüm şişeleri ve şişelerin içinde yer aldıkları karton kutu vb. ambalajlar yıllardır tasarımcıların ilgisini
çekmiştir. Bu başlıkta tamamen hayalini kurduğunuz bir koku için ambalaj tasarımı yapmanız istendiğini
hayal edin. Amaç, geleneksel bir sektör gibi görünen ama her sezon birbirinden farklı ve yaratıcı ambalaj
çözümleri sunan parfüm sektörüne yönelik yeni ambalaj alternatifleri geliştirmektir.

7) Yenilikçi Ambalaj
Malzeme ve detay kullanımıyla, koruma, taşıma, depolama, tüketiciyle iletişim kurma gibi işlevlerde farklı
ve yenilikçi çözümler sunan bir ambalaj tasarımı kategorisidir. Ambalajlanan ürünün niteliğinde, sayısında
ve de ölçeğinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

8) Tıbbi Ürün Ambalajı
İlaç sanayisinde kullanılan (ilaç kutusundan, şurup şişesi veya torbası, serum şişesi, şırınga, sargı bezi,
bandaj vb.) her türlü tıbbi ürünü kapsamaktadır. Amaç ambalajın kullanım kolaylığı ve bilgi vericilik
fonksiyonlarının sağlanarak, ürünü kullanacak hedef kitlenin demografik özelliklerine uygun yeni ilaç
ambalajları tasarlamaktır. Tıbbi ürünlerde anti mikrobiyal ve anti bakteriyel özelliklerin önemi gözden
uzak tutulmamalıdır.

9) Temizlik Ürünleri
Bu kategori kişisel bakım ve kozmetik için tasarlanan temizlik ambalajları haricindeki tüm mekan ya da
eşya temizliği için kullanılan deterjan ve benzeri kimyasallar için tasarlanacak ambalajları kapsamaktadır.
Amaç, alternatif kullanım önerileri sunan yeni ambalaj tasarımlarının yanı sıra kullanım ya da ikram
kolaylığı sağlayan ambalajların geliştirilmesidir.

10) Geleneksele Dönüş
Bu kategori son derece geleneksel ve alışılagelmiş ürünlerimiz için farklı ambalaj tasarımlarını
kapsamaktadır. Amaç, kültürümüze ait yiyecek-içeceklerin geleneksel yeme-içme biçimini vurgulayan
biçimde ambalajlanıp sunulması ya da yiyecek-içecek/gıda dışı ürünler için de turistik obje ambalajı
alternatifleri geliştirmektir.

11) Karton Kutu ve Oluklu Mukavva
Bu kategori tüm ürünlerin gerek doğrudan ambalajlanması için kullanılan kutular ile yaş meyve/sebze
ambalajlanması amaçlı kullanılan kutuları; gerekse ambalajlı ürünlerin gruplanması ve nakliyesi amaçlı
kullanılan her türlü karton kutu ve oluklu mukavva ambalaj tasarımlarını kapsamaktadır.

12) Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları
Bu kategori, marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve benzeri satış noktalarında satışı, sunumu ve rafa
yerleşimi kolaylaştıracak her türlü gruplama ambalajının, karton kutuların, oluklu mukavva ambalajların
ve teşhir standlarının tasarımını kapsamaktadır.

13) Grafik Tasarım
Yarışmaya katılacak olan ambalajın, grafik tasarımı ön plana çıkartılmış olup bu yönüyle değerlendirilmesi
arzu ediliyorsa, bu kategoride katılım sağlanabilir. Etiket, sleeve, vb. bileşenlerle mevcut yalın bir ambalaj
formuna farklılık kazandırılmış ise gerekli ve yeterli tüm açıklamalar mutlaka yapılmalıdır.

14) Gıdayı Koru ve İsrafı Önle (Save Food)
Bu kategori her türlü gıda maddesinin kaybını ve israfını önleyen/azaltan ambalaj (malzeme) uygulamalarını
ve çözümlerini kapsamaktadır. Ayrıca gıda israfını ve kaybını önlemeye yönelik farkındalık yaratan, eğiten
ve tüketiciye tebliğ eden etiket uygulamaları da bu kategoride değerlendirilecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım, Endüstri
Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri ve bu bölümlere eşdeğer lisans veya yüksek lisans
düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler yarışmaya
bireysel olarak katılamazlar; ancak, Grafik ve Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel
Tasarım Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup oluşturarak katılabilirler.
2017 yılı içinde mezun olanlar da öğrenci kabul edileceklerdir.
Bir öğrenci yarışmaya en fazla üç defa katılabilir.
Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:
• Bireysel olarak
• Grup olarak*
*Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.

Detaylar ve Başvuru için :