13. Teknoloji Ödülleri

13. Teknoloji Ödülleri

Dünya ekonomisi hızlı bir şekilde yeni bir sanayi devrimini ve dijital dönüşümü yaşıyor. Bu dönüşümde rekabetçiliğin ve sürdürülebilir büyümenin yolu inovasyondan ve teknolojik açıdan yetkin olmaktan geçiyor. Günümüzde, dünya ekonomisine, yenilikleri ve buluşları gerçekleştirebilen, diğerlerinden farklı olanı üretmeyi başarabilen ülke ve şirketler yön veriyor.

Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmek, başarının, ekonomik gelişmenin ve varlığını sürdürmenin kaçınılmaz gereği olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla, bilgi ve yetkinliklerle kendimizi, şirketimizi, toplumumuzu donatabildiğimiz ölçüde ve ancak yepyeni bir anlayışla geleceği yakalayabiliriz.

Rekabet gücümüzü arttırmak ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak için önceliğimiz teknoloji ve inovasyon çağında katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve daha verimli üretim yapmak olmalı. Bu vizyon doğrultusunda, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD, yaratıcı, yenilikçi ürün ve teknolojileri teşvik etmek amacıyla, 1998 yılından beri Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’ni düzenliyor. Teknoloji Ödülleri ile ülkemizin teknoloji üreten yüzünü kamuoyuyla paylaşmayı, başarı hikayelerini gündeme taşımayı amaçlıyoruz.

Teknoloji Ödüllerinin, ürünlerin yenilikçiliği, yaratıcılığı ile teknik mükemmeliyete sahip olması gibi değerlendirme kriterlerinin yanı sıra ulusal teknolojik birikime sağladığı fayda bakımından da birçok değerli projeyi kamuoyuna tanıtmakta önemli bir rol oynadığını görüyoruz.

Teknoloji ödüllerine başvuran, finale kalan çok değerli girişimler söz konusu. Ülkemizin teknoloji üreten yenilikçi yüzü hepimizi umutlandırıyor. Rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda, ödüle başvurup başarılarını geniş bir kitleyle paylaşabilmek, firmalarımız için önemli bir fırsattır; kendilerini bu fırsattan yararlanmaya ve teknoloji ödüllerine başvurmaya davet ediyoruz.

Bizler de Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu olarak, çıktığımız bu teknoloji gelişimi yolculuğunu üç kurum dayanışma ve iş birliği içerisinde yenilikçi adımlarla sürdüreceğiz.

Saygılarımızla,

Esin Güral ARGAT

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve

13. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı

Teknoloji Ödüllerine kimler başvurabilir?
Teknoloji Ödülleri Programı’na pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları olan tüm kuruluşlar başvurabilir.

Neden Başvurmalı?
Teknoloji Ödülü Programı kazananlarına da, katılanlarına da ilgili kamuoyunda ciddi prestij kazandırmaktadır. Ödül kazanan firmalara, düzenlenen törende, Teknoloji Ödülü Heykelciği verilir. Kazanan firmalara prestij sağlamasının yanı sıra bu ödüller aşağıdaki yarar ve imkanları da sağlar:

• Ödül alan firmaların saygınlığı artar, pekişir.
• Firma, ödüllü ürünü ile ticari başarısını öne çıkarabilir, yükseltebilir.
• Ürün geliştirme yeteneği sayesinde öncü bir firma olarak yükleneceği misyonla, ülkemiz sanayindeki diğer firmalara bilgi ve deneyim aktarma konumuna yükselir.
• Firma mensupları, ödül törenleri, kongreler, tanıtımlar gibi konu ile ilgili iletişim ortamlarında, ilgili çevrelerle tanışma ve etkileşime girme olanağından yararlanır.
• Ödül firma çalışanlarının motivasyonlarını artırır.
• Firmanın tanıtım ve reklam araçlarında, tanımlanan kurallara uygun olarak, ödül logosu kullanılabilir.
• Ödül alan firmalar ve ürünleri hakkında medyada tanıtıcı yazılar yayınlanır; medyada görünürlükleri artar.
• Firmalar ve ödül kazanan ürünler Internet’te açılacak Web sayfasında tanımlanacak çerçevede yer alırlar.

Teknoloji Ödülleri Programı başvuru sürecinde uygulanan model sayesinde, başvuru sürecini tamamlayan ancak herhangi bir ödül kazanamayan kuruluşlar da bu süreçten fayda sağlar. Ödüle başvuru, ürün geliştirme sürecinin genel kabul gören adımlarını içeren bir “model”e uygun olarak yapılır. Bu çerçevede, başvuran kuruluşlar,

konu ile ilgili olarak kendi örgütlenmeleri içindeki bütün verilerin toplanması;
ürün geliştirme süreçlerindeki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi;
konuya ilişkin bilgilenme ve bilinçlenme sürecinin hızlandırılması;
süreçle ilgili ölçümlerin yapılması;
bu konu etrafında ekip çalışmaları geliştirilmesi
aşamalarından geçerler. Dolayısıyla bu kuruluşlar, yöntemli çalışma konusunda ileride yararlanabilecekleri değerli bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmış olurlar.

Bu farklı kurgu ve yaklaşımıyla Teknoloji Ödülleri’ne katılan her firma kazanır, ödül kazanan firma bir adım öne çıkar!

Amaç
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan Teknoloji Ödüllerinde amaç;

• Ülkemizde yenilikçi ürün, yeni teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek,
• Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek,
• Ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmaktır.

TAKVİM
22 Ocak – 12 Mart 2018 Başvuruların Alınması
Nisan-Haziran 2018 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Hakem Saha Ziyaretleri
Eylül 2018 Finalistlerin Belirlenmesi
Eylül-Ekim 2018 Ödül Töreni