11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Değerli Araştırmacılar,

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, EYEDDER ve DEÜ Buca Eğitim Fakültesi işbirliği ile 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kuşadası’nda gerçekleştirilecektir.

Kongreye ilişkin detaylar ilerleyen tarihlerde web sayfamızdan takip edebilirisiniz.

EYK2016’da görüşmek dileğiyle.

Prof. Dr. Ahmet AYPAY
EYEDDER Başkanı

Kongre Konuları
– Sosyal Adalet ve Eğitim
– Demokrasi için Liderlik
– Eğitimde Farklılıkların Yönetimi
– Eğitim Yönetimi Araştırmalarında Yeni Perspektifler
– Okul Geliştirme / Etkili Okul Yönetimi

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 01 Mart 2016
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi 20 Mart 2016
Erken Kayıt Dönemi 20 Mart 2016 – 10 Nisan 2016
Geç Kayıt Dönemi 10 Nisan 2016 – 20 Nisan 2016
Kongre Programının İlan Tarihi 30 Nisan2016
Kongre Tarihi 12 – 14 Mayıs 2016