11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK
11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
(BU BENİM ESERİM) 2017

TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.de öğrenim gören 5, 6, 7, ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir.
· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.
· Yarışmaya gönderilecek projelerin 2017 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.
· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya
başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler,
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

BAŞVURU İŞLEMİ
· 2017 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi ne göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 25 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2017 tarihinde, saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Danışman Öğretmen tarafından online olarak yapılacaktır.
Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak olan proje başvuru onay formu çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 20 Şubat 2017, saat 17:00’a kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).

· Öğrencilerin son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğrafları online başvuru sistemine yüklenir. Online başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa) PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti ve raporu üzerine kişisel bilgiler yazılmayacak, projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını ortaya çıkaracak fotoğraf eklenmeyecektir. Aksi durumda proje yarışmadan elenir. Ayrıca başvurusu yapılacak projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Yüklenecek videonun boyutu 10 MB’ı geçmemelidir. Yüklenen videoda sadece proje ile ilgili görüntüler yer almalı, kesinlikle başvuru sahiplerinin adı soyadı, okul adı danışman adı, kişisel bilgi ve görüntüler yer almamalıdır. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler yarışmadan elenir.

· Başvuru sistemi kapandıktan sonra danışman değişiklik talepleri kabul edilmez.

· Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin Kimya alanında başvuru yapması gereken projesinin Biyoloji alanından başvuru yapması) durumunda proje yarışmadan elenir.

· Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmaz.

· İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru evraklarının gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru koşullarına uymayan ve başvuru işlemlerinde belirtilen hususlara uygun yapılmayan proje başvuruları kesinlikle yarışmaya kabul edilmez

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
· Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilir.

· Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kriterlere göre değerlendirilir.

· Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilir.

· Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir.

· Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenir. Ödül alan öğrencilere başarı belgesi ve para ödülü verilir.

· 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler mayıs veya haziran ayında Final Yarışmasına davet edilir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre tekrar değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.

· Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenir.

· Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan
her proje için bir öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalarda) ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin
yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamaz ve desteklerinden yararlanamazlar. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr adresinde bulunan yarışmalar bölümünden, online başvuru formuna ise https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


PROJE REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

BÖLGE MERKEZLERİ VE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRESLERİ

BÖLGE MERKEZİ:
ADANA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY,
K.K.T.C, K.MARAŞ, KİLİS, MERSİN,
OSMANİYE
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA
Adres; Çukurova Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanlığı,
01330 ADANA
Tel: 0 322 338 63 95
e-posta: sbircan@cu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ANKARA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI,
ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE,
ZONGULDAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Abuzer ÖZSUNAR
Adres; Gazi Üniversitesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Makina
Mühendisliği Bölümü, 06570
ANKARA
Tel: 0 312 582 34 10
e-posta: ozsunar@gazi.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
BURSA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
BALIKESİR, BİLECİK, BURSA,
ÇANAKKALE, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA,
YALOVA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Adres; Uludağ Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü, Görükle
Yerleşkesi, 16059
Nilüfer, BURSA
Tel: 0 224 294 06 83
e-posta:
ozkanmustafa@uludag.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT,
ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE,
IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Adres; Erzurum Teknik Üniversitesi,
Fen Fakültesi Dekanlığı, Merkezi
Derslikler, Havalimanı Yolu,
ERZURUM

Tel: 0 442 666 25 26
e-posta:
huseyin.aydin@erzurum.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL ASYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI,
KOCAELİ, SAKARYA,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ
Adres; İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:
4, 34840
Küçükyalı, İSTANBUL
Tel: 444 0 413/3214
e-posta: iekmekci@ticaret.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA YAKASI,
TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Adres; İstanbul Teknik Üniversitesi,
Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
Uçak Mühendisliği Bölümü, 34469
Maslak, İSTANBUL
Tel: 0 212 285 31 11
e-posta: ozkol@itu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İZMİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AYDIN, DENİZLİ, İZMİR, MANİSA,
MUĞLA, UŞAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU
Adres; Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü,
35100 Bornova, İZMİR
Tel: 0 232 311 25 86
e-posta:
serdar.korukoglu@ege.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AKSARAY, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, YOZGAT
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
Adres; Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
38039, KAYSERİ
Tel: 0 352- 207 66 66-12001
e-posta: s-unalan@erciyes.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
KONYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AFYON, ANTALYA, BURDUR,
ISPARTA, KARAMAN, KONYA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Mehmet Akif ERİŞMİŞ
Adres: Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü, Köyceğiz
Kampüsü, A Blok Kat: 5 42090
Meram, KONYA
Tel: 0 332 280 80 80 / 4046
e-posta: maerismis@konya.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
MALATYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADIYAMAN, BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ
MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN
Adres: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü
44280, MALATYA
Tel: 0 422 377 30 00 / 1200
e-posta:
ibrahim.turkmen@inonu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
SAMSUN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU,
ORDU, SAMSUN, SİNOP, TOKAT,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü Kurupelit Kampüsü
55139
Atakum, SAMSUN
Tel: 0 362 312 19 19 / 5179
e-posta: icbudak@omu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ,
MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK, VAN
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Cemil TUNÇ
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
Zeve Kampüsü 65080
VAN
Tel: 0 432 225 10 24-39/27810
e-posta: cemiltunc@yyu.edu.tr