11. Bahattin Tatış Matematik Yarışması

İzmir Özel Türk Koleji Ortaokulu Müdürlüğü; Türkiye geneli resmi/özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik, etkinliklere dayalı matematik öğreniminin ve bireysel başarının önemini vurgulamak amacıyla 11. Bahattin Tatış Matematik Yarışması düzenlemektedir.

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ
11. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı; etkinliklere dayalı matematik öğreniminin ve bireysel başarının önemini
vurgulamak, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmak ve okullar arası
İletişimi geliştirmektir,

YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
a) Yarışmaya, Ege Bölgesi genelindeki devlet veya özel ilköğretim okulları, 1 rehber öğretmen eşliğinde 8,sınıflarında okuyan yalnız 1 öğrenciyle başvurabilir. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezi gibi kurumlardan gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Birden çok yerleşkesi bulunan kurumlar sadece 1 yerleşkesi seçecekleri 1 öğrenciyle yarışmaya katılabilir. (Örneğin: A isimli kurumun 5 farklı yerleşkesi varsa bu kurum 5 öğrenci ile değil bu yerleşkelerden seçilecek sadece 1 öğrenciyle yarışmaya başvurabilir.)
c) Katılımcılar yarışmaya www.ozelturkkoleji.com/bahattintatismatematikyarismasi adresinden 18 Şubat 2019 tarihinden itibaren başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2019’dur.
d) Katılımcılar yarışmaya serbest kıyafetle gelebilir. Ancak, katılımcıların kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Kıtık ve Kıyafet Yönetmeliğine uymaları zorunludur.
e) Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcı okullara aittir.
f) İzmir özel Türk İlköğretim Okulları yarışmaya katılabilecek ancak sıralamaya dâhil olmayacaklardır.
g) Katılımcıların kabul bilgisi, 19 Nisan 2019 tarihinden itibaren vvww.ozelturkkoleji.com/bahattintatismatematikyarismasi adresinde yayımlanacaktır.
h) Yarışma günü öğrenciler, nüfus cüzdanlarını ve okul müdürlüklerinden temin edecekleri öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.

3. YARIŞMANIN İÇERİĞİ Yarışma soruları, ortaokul 6. ve 7, sınıfların tüm konularım ve 8. sınıfın nisan ayı sonuna kadar olan konularını kapsayacak, öğrencilerin matematik dersi bilgilerini, genel yeteneklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

4. YARIŞMANIN YERİ VE ZAMANI
Yarışma; İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü’nde, 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat:12.15’de başlayacaktır. Katılımcılar en geç saatti 1.45’de İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü’nde bulunmalıdır.
Sınav, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi binasında düzenlenmiş
sınıflarda yapılacaktır.

5. YARIŞMANIN BİÇİMİ
Yarışma, çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavla tek oturumda yapılacaktır. Öğrencilerin kâğıt, kalem, silgi, kalemtıraş ve su gereksinimleri İzmir Özel Türk Koleji tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Sınava girişte cep telefonu, hesap makinesi gibi cihazlar alınmayacaktır.
Oturum
8 Çoktan seçmeli 30 soru sorulacaktır,
* 45 dakika süre verilecektir.
* Yanıtlar, yanıt kâğıdına işaretlenecek ve optik okuyucu ile okunacaktır. Puanlamada yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen puan belirlenecektir.
– Sınavda hatalı soru olursa tüm katılımcıların doğru yaptığı kabul edilerek puanlama yapılacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
Net sayısı öğrencinin sınav puanı olacaktır. Eşitlik durumunda öğrencinin doğum tarihine bakılacak yaşı küçük olana öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik olması durumunda kura çekilerek derecelendirme yapılacaktır.

7. ÖDÜLLER
a) Ödül töreni aynı gün yapılacaktır.
b) Sınav sonucunda alman toplam puana göre birinci öğrenciye 1 adet tam cumhuriyet altım,
ikinci öğrenciye 1 adet yarım cumhuriyet altını, üçüncü öğrenciye 1 adet çeyrek cumhuriyet altını ve okudukları okullara birer plaket verilecektir.
e) Katılan tüm öğretmen ve öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihi başlangıcı 18 ŞUBAT 2019
Son başvuru tarihi 15 NİSAN 2019
Yarışma tarihi ve saati 04 MAYIS 2019 12.15
Ödül Töreni tarihi ve saati 04 MAYIS 2019 15.00

9. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme ve değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Yiğit TATIŞ Genel Müdür
Bahar ERGİN FAAT Akademik Direktör
Şaban YAPICIOĞLU İzmir Özel Türk Fen Lisesi Müdürü
Evrim BAYAR İzmir Özel Türk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü
Nureddin ŞİMŞEK Lise Matematik Bölüm Başkanı
Bazal AĞIRBAŞ BIYIK Matematik Öğretmeni
Melike AY Matematik Öğretmeni
Özgün YILDIRIM Matematik Öğretmeni
İbrahim UYSAL Matematik Öğretmeni
Emel USLU VAROL Matematik Öğretmeni
Gül TERTEMİZHAVA Matematik Öğretmeni

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon : (232) 244 05 00 Adres : İzmir Özel Türk Koleji
Mithatpaşa Cad. No: 687 – 689 35280 Köprü – İzmir
E posta : b.tatismatematikyarismasi@itk.k12.tr

Yarışma hakkında detaylı bilgi için:
Lise Matematik Bölüm Başkanı: Nureddın ŞİMŞEK Telefon : (232)244 05 00
E posta : imreddin.simsek@itk.k12.tr