1. ULUSLARARASI EĞİTİM KONFERANSI

DÜNYA PROGRAM GELİŞTİRME KONSEYİ
(WORLD COUNCIL FOR CURRICULUM AND INSTRUCTION – WCCI)
WCCI TÜRKİYE BÖLÜMÜ
1. ULUSLARARASI EĞİTİM KONFERANSI
“Dünya Barışı ve Çevre Korunması Açısından Öğretmen Eğitimi”
23-25 KASIM 2012

Değerli Meslektaşlarım,
23-25 Kasım 2012 tarihleri arasında WCCI Türkiye Bölümü ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile Başkent Üniversitesi, Ankara’da gerçekleştirilecek olan WCCI Türkiye Bölümü 1. Uluslararası Eğitim Konferansına katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
Dünya Program Geliştirme Konseyi (World Council for Curriculum and Instruction – WCCI), dünya çapında istikrar ve barışa katkıda bulunmaya adanmış çok uluslu bir eğitim organizasyonudur. WCCI’ın temelleri, 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri California eyaletinin Asilomar şehrinde yapılan bir konferans sonrasında atılmıştır. WCCI, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (Economic and Social Council -ECOSOC)’ne bağlı olarak çalışan ve danışmanlık statüsü olan özerk bir organizasyondur. Türkiye WCCI’ya 1977’de üye olmuş; ülkemizin seçkin üniversite ve kurumlarında görev yapmakta olan 68 üyesiyle 2002 yılından beri WCCI Türkiye Bölümü olarak ülke içinde ve dışında faaliyetlerini sürdürmektedir.
WCCI Türkiye Bölümü 1. Uluslararası Eğitim Konferansı, eğitim bilimlerine güncel ve farklı bakış açısı getiren konu ve başlıkları ele alan ve alanında lider olan bilim insanlarına ev sahipliği yaparak bu alanda fikir ve bilgi alışverişine olanak sağlayacaktır. Konferansımızın konusu “Dünya Barışı ve Çevre Korunması Açısından Öğretmen Eğitimi” olarak belirlenmiştir.
Bu konferansın amacı, eğitim bilimleri alanında çalışan bilim adamları, yöneticiler, danışmanlar, eğitim uzmanları, öğretmenleri, mezun öğrencileri ve sivil toplum organizasyonlarında çalışan uzman ve temsilcileri bir araya getirerek fen bilimleri alanında kuramsal ve pratik bilgilerin tartışılmasına ve paylaşılmasına olanak sağlamaktır.
Türkiye’nin başkenti Ankara, İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehrimizdir. Ankara’nın tarihi, Bronz Çağında Hitit Uygarlığına kadar uzanmaktadır. Ankara, Firigya, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğuna ait tarihi ve arkeolojik kalıntılarla dopdolu bir şehirdir. Ankara Kalesi ile taçlandırılan şehir, Ulu Önder Atatürk’e ait Anıtkabir’le onurlandırılmıştır.
23-25 Kasım 2012 tarihleri arasında sizleri Ankara’da ağırlamaktan onur duyacağız.
Saygılarımla,
Dr. Bengu Aksu Ataç
WCCI Türkiye Bölümü
Başkan

“Dünya Barışı ve Çevre Korunması Açısından
Öğretmen Eğitimi”
Barış Kültürü, Birleşmiş Milletler antlaşmasında belirlenen ilkelerden yola
çıkarak insan haklarına ve demokrasiye saygı, hoşgörü, gelişmenin
desteklenmesi, barış için eğitim, bilginin serbest dolaşımı, şiddetin ve
çatışmaların önlenmesi, barışın sağlanması ve sağlamlaştırılması için
gerekli şartlarının oluşturulması, kadının bu çalışmalarda bütünün
ayrılmaz parçası olarak düşünülmesi şeklinde çalışma ve esaslara
dayandırılmaktadır. (A/Res/52/13, 15 January 1998, para. 2)
WCCI Türkiye Bölümü 1. Uluslararası Eğitim Konferansının konusu olan
“Dünya Barışı ve Çevre Korunması Açısından Öğretmen Eğitimi”
Birleşmiş Milletler kararlarındaki ruh ve esaslardaki temellere
dayanmakta; küresel çapta barış ve istikrar kültürünün
yaygınlaştırılmasını hedef almaktadır. 2001-2010 yılları arası UNESCO
tarafından Uluslararası Yaygın Barış Kültürü ve Şiddetsiz Ortam yılları
olarak ilan edilmiştir. Söz konusu bu girişimler ve kararlar konferansımızın
konusuna da ışık tutmaktadır. WCCI, UNESCO ve Birleşmiş Milletlerin
aldığı kararlar doğrultusunda faaliyet gösteren bir organizasyon olup; tüm
faaliyetlerinde barış kültürünü küresel çapta yaygınlaştırmayı
hedeflemektedir.
WCCI geleneği olarak bu konferans, insan haklarına saygı, şiddet karşıtı
çevre bilinci geliştirme, hoşgörü ve uzlaşma, cinsiyet eşitliği konularını ele
alarak, araştırmacı, öğretmen ve eğitimciler arasında paylaşım için
platform oluşturacaktır. Eğitim bilimleri alanında çalışan bilim adamlarını,
yöneticileri, danışmanları, eğitim uzmanlarını, öğretmenleri, mezun
öğrencileri ve sivil toplum organizasyonlarında çalışan uzman ve
temsilcileri aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır.

KONFERANS ALT BAŞLIKLARI
Konferans konusunun alt başlıkları aşağıdaki gibidir.
Barış ve Çevre Bilinci Geliştirmek için Öğretmen Eğitimi
Toplumsal Gelişim
Okul Öncesi Eğitimi
Çevre Sorunları
Değer Yargıları
Küresel Eğitim
Öğretim Teknolojisi (Nanoteknoloji)
Yaşamboyu Öğrenme
Uzaktan Eğitim
Barış Eğitimi
Eğitimde Kadının Rolü
WCCI Türkiye Bölümü 1. Uluslar arası Eğitim Konferansı aşağıda
belirtilen şekilde sunulara ev sahipliği yapacaktır.
Pedagoji: Yukarıda belirtilen konu ve bu konuların alt başlıklarını
kapsayan öğretim programları, projeler ve müfredat
Teorik: Yukarıda belirtilen konuları kapsayan, “şiddet karşıtı ve
uzlaşmacı toplum oluşturma” konusunu amaçlayan teorik ve tarihsel
bakış açısı
Araştırma: Yukarıda belirtilen konu ve alt konularda tamamlanmış
bilimsel çalışmaların amacı, metodu, analizi, bulgu ve çıktıları
Öğrenci çalışmaları: Yukarıda belirtilen konu ve alt konuları
kapsayan öğrenci araştırma çalışmaları
Sürdürülmekte olan çalışmalar: Yukarıda belirtilen konu ve alt
konuları kapsayacak şekilde dönüt sağlayacak veya tartışma ortamı
oluşturacak sürdürülmekte olan araştırma ve projeler
Raporlar: Yukarıda belirtilen konu ve alt konuları kapsayacak şekilde
başarılı ve etkin olmuş öğretim programları, öğretim yöntem ve
teknikleri, sosyal projeler ve araştırmalar

KONFERANS DİLİ
Konferans dili İngilizce ve Türkçedir.

KONFERANS ÖZET GÖNDERME VE
SUNUM FORMATI
Sunu süreleri 20 dakika ile sınırlıdır ve 10 dakika tartışma bölümü için ayrılmıştır. Çalıştaylar 60, paneller ise 40 dakika ile sınırlıdır. Paneller 3 veya daha fazla konuşmacı ile katılımcılar arasında diyaloğa açık şekilde olacaktır. Tüm sunu ve çalıştaylarda süreler belirtildiği şekilde sınırlı tutulacaktır.
Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmemelidir. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe olduğu için özetlerin hem İngilizce hem de Türkçe olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bidiri özetleri Word dosyası olarak ve (soyadı-adı-wcciturkey2012)şeklinde adlandırılmış şekilde gönderilmelidir.
Kabul edilen başvuruların ilan edilmesi 9 Kasım 2012 tarihi itibarıyla e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir.
Tüm konuşmacılar konferansa kayıtlı olmak durumundadır.

KONFERANSIN YERİ
Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20.Km.
06810 Ankara – Türkiye
http://www.baskent.edu.tr/

BİLGİ VE İLETİŞİM
Hüray Atak Norans
WCCI Türkiye Bölümü Sekreteri
+90 534 4633067
[email protected]

ÖNEMLİ GÜNLER
Konuşma özetlerinin gönderilmesi için son gün: 2 Kasım 2012
Kabul edilen başvuruların ilan edilmesi : 9 Kasım 2012
Konferans Günleri : 23-25 Kasım 2012
Makale tam metin gönderilmesi için son gün : 7 Aralık 2012

HAZIRLIK KOMİTESİ
Onursal Başkanlar
Prof. Dr. Kenan ARAZ Başkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu Başkent Üniversitesi Rektör Yard.
Doç. Dr. İsmail Hakkı Mirici WCCI Dünya Başkanı
Konferans Başkanı: Dr. Bengü AKSU ATAÇ
Konferans Hazırlama Komitesi
Prof. Dr. Orhan Arslan Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. H. Hale KÜNÜÇEN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Sadegül AKBABA Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Füsun Eyidoğan Başkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sühendan ER TED Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Metin Arslan Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zekai Öztürk Gazi Üniversitesi
Hüray Atak Norans Eskişehir Amerikan Kültür Derneği

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin