1. Ulusal Kodla(Ma)nisa Festivali ve Kodlama & Robotik Proje Yarışması

1. Ulusal Kodla(Ma)nisa Festivali ve Kodlama & Robotik Proje Yarışması

Bilgisayar bilimine ilgi duyan öğrencilerimizin, yaşamın her alanında yer bulan ve sürekli gelişen teknolojilere karşı farkındalıklarının oluşmasını sağlamak, öğrencilerimizi bilimsel ve teknolojik çalışmalara özendirmek, yöneltmek, bilgi işlemsel düşünme, inovatif düşünme ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, akranlarının çalışmalarını gözlemleme şansı vermek, takım halinde çalışma yeteneklerini arttırmak ve bilimi sevdirmek amacıyla düzenlenmektedir. Aynı zamanda Türkiye genelinde il ve ilçelerin koordine ettiği “Kodlama Projeleri” kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de ilk defa Manisa Valiliğince “Gelecek Kodla Gelecek” sloganıyla başlatılan Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında “İcat Çıkarıyorum” temasıyla gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Kodla(Ma)nisa Festivali ve Kodlama & Robotik Proje Yarışmasında, siz değerli bilim ve teknoloji severleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Manisa Valiliği tarafından 2015 yılından itibaren ilimiz genelinde yürütülen Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında “İcat Çıkarıyorum” teması ile ilk kez ulusal çapta gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Kodla(Ma)nisa Festivali ve Kodlama & Robotik Proje Yarışması, ülke gündemimizde olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 11-12 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir. Yarışmaya katılacak olan eser sahiplerinin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

“İcat Çıkarıyorum”
1. ULUSAL KODLA(MA)NİSA FESTİVALİ VE KODLAMA & ROBOTİK PROJE YARIŞMASI
YÖNERGESİ

“İcat Çıkarıyorum” temasıyla gerçekleştirilecek olan “I. Ulusal Kodla(Ma)Nisa
Festivali ve Kodlama & Robotik Proje Yarışması” Yarışma ve Festival olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

1. BÖLÜM : Kodlama & Robotik Yarışma Şartnamesi:

YARIŞMA AMACI :
– 21. Yüzyılda teknoloji ile iç içe yaşayan öğrencilerimizi, dijital dünyayı anlamaya, yeni
teknolojileri amaçları uğruna doğru kullanmaya teşvik etmek,
– Köy, kent, kız veya erkek fark etmeksizin her kesimden öğrenci arasındaki sosyoekonomik
farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her çocuğun kodlama ve robotik projeler geliştirebileceği farkındalığını oluşturmak,
– Öğrencilerimizin günlük hayatta gözlem yapma, karşılarına çıkan problemlere karşı yenilikçi çözümler tasarlayıp, üretebilme becerilerini ortaya çıkarmak,
– Öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda akranları ve bilgisayar bilimi alanında çalışan
uzmanlar ile etkileşim kurmasını sağlayarak, takım halinde çalışma, girişimcilik ve iletişim
becerilerini geliştirmek,
– Bilimi sevdirmek, bilimsel düşünme, inceleme becerileri kazandırmak ve yeni buluşlar, projeler yapma, ürünler ortaya çıkarmaya özendirmek,
– Öğrencilerimizin, bilim ve teknoloji alanında özgün ve farklı düşüncelerini ortaya koyarak yeni teknolojiler geliştirebilme yolunda cesaretlendirilip, özgüvenlerini arttırmak,
– Çocuklarımızı okuyan araştıran düşünen, sorgulayan, sorun çözen zihinsel ve sosyal becerilere sahip rekabetçi aynı zamanda milli değerlerimize (saygı sevgi, hoşgörü yardımlaşma, vb.) sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek,
– Bilgisayar Bilimi alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek,
– Kodla(Ma)nisa yarışması ile robotik ve yazılım alanında geliştirilen projeleri bir araya getirerek Dijital Proje Kitapçığı oluşturmak Temel Öğretim Seviyesinde öğretmen öğrenci ve kodlama atölyeleri için bir proje başvuru kaynağı üretmek

YARIŞMA TEMASI : Yarışmalar “İcat çıkarıyorum” ana teması ile gerçekleştirilecektir.

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ :Türkiye genelinde bulunan tüm resmi/özel ortaokul öğrencileri, yazılım veya robotik kategorilerinde ürettikleri projeler ile yarışmaya katılabilir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:
Yarışma üç ayrı kategoride gerçekleştirilecektir: Yazılım ve Robotik kategorileri Türkiye
geneline 3B Tasarım kategorisi ise yalnızca Manisa genelinde Kodla(Ma)nisa Projesi Kapsamındaki resmi ortaokul öğrencileri arasında düzenlenecektir.
Manisa’nın 17 ilçesinin her birinden, Kodla(Ma)nisa ilçe ekiplerinin düzenleyeceği ilçe
yarışmalarında, birincilik derecesi kazanmış eserler 20-21 Haziranda gerçekleştirilecek ulusal yarışma finaline katılma hakkı kazanacaktır.
Ayrıca yarışmaya Türkiye genelinden de başvuru yapılabilecektir. Başvurular seçici kurul
tarafından değerlendirilerek Yazılım kategorisinde 17 eser, Robotik kategorisinde 17 eser finale katılma hakkı kazanacaktır. Böylece Yazılım alanında 34 (17 Manisa + 17 Türkiye ), Robotik alanında 34 (17 Manisa + 17 Türkiye ), 3B Tasarım alanında ise 17 eser (tamamı Manisa içinden) final değerlendirmesine girmeye hak kazanacaktır.

YAZILIM KATEGORİSİ
Kod Yazıyorum, İcat Çıkarıyorum
Türkiye Geneli
17 Manisa+17 Türkiye
Toplam 34 Eser

ROBOTİK KATEGORİSİ
Robot yapıyorum, İcat Çıkarıyorum
Türkiye Geneli
17 Manisa+17 Türkiye
Toplam 34 Eser

3B TASARIM KATEGORİSİ
Kodla(Ma)nisa Maskotunu Arıyor
Yalnız Manisa
Toplam 17 Eser

YARIŞMA TAKVİMİ:
20 Mayıs 2018 Yarışma (Ulusal / Manisa içi) Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi
25 Mayıs 2018 Proje belgelerinin elden ya da posta yolu ile gönderilmesi
28 Mayıs 2018 Finale Kalan Eserlerin Web Sitesinden Duyurulması
30 Mayıs 2018 Davet yazılarının illere gönderilmesi
20-21 Haziran 2018 Final Değerlendirmesi ve Festival

KATILIM – BAŞVURU YÖNTEMİ :
Yarışmaya katılacak ekiplerin, eserlerini www.kodlamanisa.gov.tr web sitesinde yayınlanacak olan çevrimiçi yarışma başvuru formunu en geç 20 Mayıs 2018 Pazar gününe kadar doldurarak, son başvuru tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde onaylı başvuru formu ve ekleri ile elden veya posta yolu ile Kodla(Ma)nisa Projesi iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.

YARIŞMA KATILIM BAŞVURU ŞARTLARI:
1. Genel Hususlar:
a. “İcat Çıkarıyorum” 1. Ulusal Kodla(Ma)nisa Kodlama & Robotik Proje Yarışmasına
ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. Sınıflarında okuyan öğrenciler danışman öğretmenleri refakatinde katılabilecektir.
b. Eserleri ile yarışmaya başvuru yapacak olan ekipler, 1 danışman öğretmen ve en fazla 2
öğrenciden oluşmalıdır. Bir ekip birden fazla kategoriye başvuruda bulunabilir.
c. Bir danışman öğretmen en fazla 3 farklı ekibe danışmanlık yapabilir.
ç. Her eserin bir adı olmalıdır. Yarışmaya katılan proje isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran projenin ismi kabul edilecektir, diğer projelerinin isminin değiştirilmesi
istenecektir.
d. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak başka yarışmalarda ilk üç dereceye giren eserler bu yarışmaya katılamaz.
e. Eser sahipleri, eserlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler.
f. Yarışmaya gönderilen eserlerin başka bir yarışmada ödül almış olması, alıntı ve veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacılara aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ilgili eser yarışma dışı bırakılır. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahipleri, ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
g. Eser sahipleri yarışmada sergilenen ürünlerden herhangi bir telif hakkı talep etmeyeceğini taahhüt eder.
ğ. Eserlerde kullanılan yazılı görsel öğeler, öğrencilerin eğitim görmekte oldukları okulları
temsil edeceğinden eserlerin ismi veya içeriği, bölücü, yıkıcı, genel ahlak çerçevesine aykırı
olamaz.
h. Manisa Valiliği, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2. Yarışma Katılım Süreçleri:
a. Türkiye Genelinden, Kodlama ve Robotik Proje Yarışmasına Katılım Süreci:
Yarışmalara Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel ortaokullar ile Manisa’daki özel ortaokullar aşağıdaki süreci takip ederek katılabilecektir:
i. Ekipler yarışmaya, www.kodlamanisa.gov.tr web sitesinde yayınlanacak olan çevrimiçi
yarışma başvuru formunu doldurarak en geç 20 Mayıs 2018 Pazar gününe kadar
katılabilir.
ii. Doldurulan yarışma başvuru formu, danışman öğretmenin e-posta adresine
gönderilecektir. Formun çıktısı alınarak, Okul Müdürlüğüne onaylatılmalıdır.
iii. Son başvuru tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde onaylı başvuru formu ve
eklerinin (Proje fotoğrafları ve videosu, ekip fotoğrafı, Yazılım veya Robotik projenin
kaynak kodlarının) içinde bulunduğu CD, DVD veya Flash Belleğin elden veya posta yolu
ile Kodla(Ma)nisa Projesi iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.
iv. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belirtilen teslim tarihinden sonra
teslim edilen çevrimiçi başvurusu eksik yapılan, belgeleri tam olmayan, eksik veya yanlış
bilgi belge ile yapılan, başvuru onay formunun okul idaresince onaylanmış çıktısı ilanda
belirtilen süre içerisinde kurumuza ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
v. Tarafımıza ulaştırılan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilip Yazılım kategorisinde
17, Robotik kategorisinde 17, finalist eser belirlenerek, sırasız olarak kodlamanisa.gov.tr
adresinden açıklanacaktır.
vi. Finalist eserlerin sahiplerine Manisa Valiliğince, 20-21 Haziran Tarihlerinde Manisa il
merkezinde gerçekleştirilecek olan “İcat Çıkarıyorum 1. Ulusal Kodla(Ma)nisa Festivali Ve
Kodlama & Robotik Proje Yarışması” davet mektubu gönderilecektir.
vii. Finalist ekipler, Festival alanında ücretsiz olarak elektrik teknik alt yapısı bulunan 2×2 m2 boyutlarında stant alanı ile yeterli sayıda masa, sandalye vb. verilerek eserlerinin
sergilenmesi ve Final Jürisi tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır.
viii. Finalist Ekiplerin, festival boyunca konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri Manisa Valiliğince karşılanacaktır.
ix. Söz konusu stantların diğer teknik donanımları (bilgisayar, projeksiyon vb.) ve sergi
malzemeleri (afiş, broşür, pankart vb.) eser sahipleri tarafından temin edilecektir.

b. Manisa İli Genelinde Kodlama(Ma)nisa Projesi Kapsamındaki Resmi Ortaokulların Yarışma
Katılım Süreci:

i. İlçe ekibi tarafından, ilçedeki tüm ortaokullara “İcat Çıkarıyorum” 1. Ulusal
Kodla(Ma)nisa Kodlama & Robotik Proje Yarışması duyurusu yapılacaktır.
ii. Kodla(Ma)nisa İlçe Festival ve Yarışması, 20 Mayıs 2018 tarihine kadar, ilçe ekiplerince
organize edilerek ilçelerin şartlarına uygun olarak tüm ilçelerde gerçekleştirilecektir.
iii. İlçe Yarışmasına, ilçede Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamındaki resmi ortaokul öğrencileri
danışman öğretmen refakatinde katılabilecektir.
iv. İlçe yarışma şartnamesi, değerlendirme kriterleri ve jüri üyeleri “İcat Çıkarıyorum” 1.
Ulusal Kodla(Ma)nisa Kodlama & Robotik Proje Yarışması Yönergesi dikkate alınarak ilçe
ekipleri tarafından belirlenecek ve en kısa zamanda okullara duyurulacaktır.
v. Robotik, Yazılım ve 3 Boyutlu Tasarım kategorilerinde gerçekleştirilecek olan bu
yarışmalara ilçedeki tüm okullar en az bir kategoride katılacaktır.
vi. Yarışmada ilçe birincisi olan ekipler il yarışmasına, Seçici kurul değerlendirmesine tabii
tutulmadan katılma hakkı kazanacaktır.
vii. İlçe birincisi olup il yarışmasına katılmaya hak kazanan eser sahiplerinin, Web sitesinde
yayınlanacak olan “Manisa ilçe birincileri başvuru formunu” 20 Mayıs 2018 Pazar
Gününe kadar eksiksiz doldurarak ve son başvuru tarihini takip eden 5 (beş) iş günü
içerisinde onaylı başvuru formu ve ekleri ile elden veya kargo ile Kodla(Ma)nisa iletişim
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
viii. İlçe ekiplerinin bu süreçte proje ekiplerine rehberlik etmesi beklenmektedir. İl ekibine
iletilmeyen projelerden ilçe ekibi sorumlu tutulacaktır.
ix. Finale katılmaya hak kazanan ilçe birincisi ekiplerin, Festival alanında ilçe stantlarında
eserlerinin sergilenmesi ve Final Jürisi tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır.
x. Söz konusu stantların diğer teknik donanımları (bilgisayar, projeksiyon vb.) ve sergi
malzemeleri (afiş broşür pankart vb.) eser sahipleri tarafından temin edilecektir.

Daha Fazla Bilgi için Şartnameyi Tıklayınız