1. FATSA ORTAOKULLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI

Düzenleyen Kurum
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Yarışmanın Amacı
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, Ortaokul çağındaki öğrencilerin Matematik dersine olan ilgisini artırmak, öğrencilerin olimpiyatlara olan bakış açısını olumlu yönde değiştirmek, Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okullar arasında başarı standartlarını yükseltmek ve öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla, barış içinde yarışmaya teşvik etmektir.

Hedef Kitle
Yarışmaya Fatsa ilçesi ortaokul kategorisindeki resmi ve özel okulların; 5,6,7 ve 8. Sınıflarda öğrenim gören öğrencileri katılabilirler.


Katılım Şartları ve Başvuru Yöntemi

1.Yarışmaya her okul 3 asil ve 2 yedek öğrenci ile başvuracak ve yarışmada her okulu üç öğrenci temsil edecektir. Asil öğrencilerden biri mazereti sebebiyle katılamayacak olursa yedek öğrenci sınava katılacaktır.


Sınav Yöntemi

Matematik Olimpiyatı sınavı, test (çoktan seçmeli sorular)sorulardan oluşacak ve tek oturumda gerçekleşecektir. Öğrencilere 30 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir.

Sınav Tarihi ve Yeri
Sınav 5 Mayıs günü saat 9:30: da Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesin de gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin en az yarım saat önceden okulda bulunması gerekmektedir

Sınavın Değerlendirme Yöntemi
Sınavda bireysel ve okul bazında 2 farklı değerlendirme yapılacaktır.
Sınav 10 ar soruluk üç bölüm halinde değerlendirilecektir. Her öğrencinin her bölüm için doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak netleri hesaplanacaktır. Her bir net için; birinci bölümde 1,2puan , ikinci bölümde 1,3 puan ve üçüncü bölümde 1,5 puan verilecektir. Bu şekilde en yüksek puan alan alan öğrenciden en düşük puan alacak öğrenciye kadar sıralama yapılacaktır. Okul sıralaması yapılırken her okuldan yarışmaya katılacak 3 öğrencinin toplam puanı hesaplanacak ve bu puanlara göre okulların başarı sırası elde edilecektir.

Bireysel ve Okul puanları hesaplanırken eşitlik olması durumunda sırasıyla aşağıdaki maddeler öncelikli olarak sıralama yapılacaktır.

En az yanlışı olan öğrenci ( toplamda en az yanlışı olan okul) öncelikli kabul edilecektir.
En son sorudan puan alan öğrenci ( en son sorudan alınan puanların toplamı fazla olan okul) öncelikli kabul edilecektir.Eşitliğin devam etmesi durumunda bir önceki soruya bakılarak değerlendirme yapılacaktır.Yine eşitlik bozulmazsa bu şekilde ilk soruya kadar devam edilir.Bu durumda da eşitlik devam ederse yaşı küçük olan öğrenci (yaş ortalaması en küçük olan okul) öncelikli kabul edilecektir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Sonuçlar sınav günü saat 14:00 te düzenlenecek olan ödül töreniyle ilan edilecektir.

SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanını ve onaylı öğrenci belgesini yanlarında getirmek zorundadırlar. Kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
b) Sınav günü öğle yemeği okulumuz tarafından verilecektir.
c) Sorular okulumuz matematik zümresi tarafından hazırlanacak ve çoğaltılarak muhafaza edilecektir.
d)Sınava yapılacak itirazlar jüri tarafından değerlendirilip aynı gün karara bağlanacaktır. Jüri kararı kesindir.
*Organizasyon heyeti yarışma öncesinde okullara duyurmak şartıyla organizasyonda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMANIN KOORDİNATÖRLERİ:
Okul Müdürü : Yüksel ACAR Tel:()
Müdür BaşYardımcısı : Abdullah YÜKSEL
Müdür Yardımcısı: Yılmaz ÖZCAN
Koordinatör Öğretmen: İrfan KÖMÜR

Yarışma Jürisi: Yılmaz ÖZCAN, İrfan KÖMÜR , Murat ÖZDEMİR, Orhan ŞİMŞEK , Mehmet YILMAZ ,Emrah AKÇAY