IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

IV. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ KATILIM ÇAĞRISI

14-17 Mayıs 2015, Kütahya

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Kütahya’da gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da gerçekleştirilen TLÇK lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu çerçevede, genç akademi mensupları arasında çalışma alanlarını kapsayan çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak çalışmaların zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır.

Bu yıl Kütahya’da gerçekleştirilecek IV. TLÇK’da Coğrafya, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İlahiyat, İletişim, Mimarlık & Şehircilik, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında oluşturulan alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. Bu disiplinler kapsamında belirlenen oturum başlıkları, diğer detaylarla birlikte kongre internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kongreye lisansüstü çalışmalarına devam eden veya yüksek lisansını, doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan araştırmacılar katılabilirler. Gönderilen özetler ve bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Katılımcıların konaklamaları organizasyon kapsamında karşılanacaktır.

Kongre hakkında detaylı bilgi ve başvuru için www.tlck.org.tr sitesini ziyaret edebilir, sorularınız ve bilgi almak için bilgi@tlck.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

Kongrede, bilimsel disiplini gözeterek nitelikli çalışmalar ortaya koymayı arzulayan tüm lisansüstü öğrencilerinin değerli çalışmalarıyla yer almasını beklemekteyiz.

 

Konular

ALAN

PANEL KONUSU

CoğrafyaSiyasal Coğrafya
Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
EdebiyatÇağdaş Türk Edebiyatı
Klasik Türk Edebiyatı
Edebiyat Teorisi
EğitimDin ve Değerler Eğitimi
Türkiye’de Eğitim Düşüncesi ve Tarihi
Felsefeİslam Felsefesi
Çağdaş Felsefe
Çağdaş Türk Düşüncesi
İktisatİktisat Tarihi ve Düşüncesi
Türkiye İktisat Politikaları
Bilgi Ekonomisi
İlahiyatFıkhî Birikimler ve Güncelliği
Kelam
Tasavvuf
Hadis (Mana ile Rivayet)
Tefsir
İslam Mezhepleri ve Güncel Meseleler
Dinler Tarihi
İletişimİletişim Teorileri
Türkiye’de Medya Düzeni
Yeni Dönem Türkiye Sinemasında Kimlik
Mimarlık ve ŞehircilikMimarlık Düşüncesi ve Tarihi
Türkiye’de Mekânsal Politikalar
Konut: Yeni Eğilimler, İhtiyaçlar ve Sorunlar
Sanatİslam Sanat ve Estetiği
Musiki ve Medeniyet
Siyaset BilimiTürkiye Siyaseti
Siyaset Felsefesi
Türkiye’de Siyasal Düşünceler
SosyolojiTürkiye’de Sosyoloji
Toplumsal Değişim ve Tabakalaşma
Gündelik Hayatın Sosyolojisi
Din Sosyolojisi
Çocuk Sosyolojisi
TarihOsmanlı Entelektüel Tarihi
İslam Tarihi (İslam Medeniyeti ve Müesseseleri)
Tarih Felsefesi ve Metodolojisi
Türkiye’de Emek ve Çalışma Tarihi
Uluslararası İlişkilerDünya Siyaseti / Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler
Ortadoğu Siyaseti
Türk Dış Politikası

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

15 Aralık 2014

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

31 Aralık 2014

Tam Metinlerin Son Gönderim tarihi

28 Şubat 2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

30 Mart 2015

Kongre Programının İlanı

15 Nisan 2015

Kongrenin Düzenlenme Tarihi

14-17 Mayıs 2015

Seçilmiş Tebliğlerin Yayımlanması

1 Eylül 2015

Bilgi ve İletişim

Web: www.tlck.org.tr

E-posta: bilgi@tlck.org.tr

Telefon : (0216) 310 4318

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here