Azot 1. Uluslararası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması

Akıl ve Zeka Oyunları
Akıl ve Zeka Oyunları

Enigma Akademi , Akıl ve Zeka Oyunları Topluluğu (AZOT) ve REDKA Akıl Oyunları işbirliği ile hazırlanan yarışmamız uluslararası olarak yapılacaktır.  Bol ödüllü , genel dereceler dışında , il derece ödülleri, okul ödülleri ,danışman ödülleri dahil birçok ödülün dağıtılacağı yarışma için şartnamemiz ve yarışma kitapçığımız sizlere yol gösterecektir.

AZOT 1. ULUSLARARASI ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışma Adı: AZOT 1. ULUSLARARASI ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI

Yarışma Hedef Kitlesi: Tüm Resmi ve Özel Okullardaki İlkokul Öğrencileri ve Ortaokul Öğrencileri, Bilim ve Sanat Merkezleri, Akıl ve Zekâ Oyunları Kulüpleri ve Dernekleri de okul kategorisinde değerlendirilecektir. Yarışmacılar bireysel veya okul olarak katılım gösterebilirler.

Yarışmanın Amacı: Düşünen, sorgulayan, muhakeme edebilen ve üreten bireylerin yetişmesi; yeteneklerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesi amacıyla zekâ oyunlarını bir araç olarak kullanmak.

Yarışma Alanı: Kâğıt Kalem Oyunları (Bulmaca Oyunları)

Yarışma Kurulları:
• Soru Yazarları Kurulu
• Yarışma Kurulu
• Düzenleme Kurulu
• Temsilciler Kurulu
• Sosyal Medya Kurulu
• Teknik Ekip Kurulu

Yarışma Takvimi:
• Yarışma Duyurusunun Yapılması: Aralık 2023
• Yönerge ve Şartnamenin İlanı: Aralık 2023
• Yarışma Kayıtlarının Alınması: Ocak-Mayıs 2024
• Yarışma Tarihi ve Saati: 26 Mayıs 2024 Pazar, Saat: 11.00-12.40
• Sonuçların İlanı: 09 Haziran 2024 Pazar

Yarışma Oyunları:
• Klasik Sudoku
• ABC Bağlamaca
• Sihirli Piramit
• Patika
• Uçurtmalar
• Pentomino
• Zincir Sudoku
• Yıldız Bahçesi
• Amiral Battı
• Kendoku
• Çarpmaca
• XO Oyunu

Yarışma Formatı:
• Yarışma çevrimiçi yapılacaktır.
• Yarışma tek aşamalı olarak yapılacaktır.
• Yarışma ilkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride yapılacaktır.
• Yarışmada ilkokullarda her sınıf düzeyi kendi içinde ayrı değerlendirilecektir.
• Ortaokullarda tüm kademeler ortak değerlendirilecektir.
• Yarışmacılar, yarışmaya belirtilen tarihler arasında dâhil olabileceklerdir.
• Her sorunun belli bir puan değeri vardır.
• Yarışmada 12 oyun ve 25 soru yer alacaktır. Her oyundan 2 soru sorulacaktır. 25. soru bir zekâ sorusu olacaktır.
• Sıralamalarda eşitlik halinde, yüksek puanlı soruları çözenler öncelikli olacaktır. Yine de eşitlik olursa bu durumda yaşı küçük olanlar ön sıraya geçecektir. Yaş eşitliği de olursa, kura sistemine başvurulacaktır.
• Yarışmada 3 türlü derecelendirme açıklanacaktır.
• İlk derecelendirme tüm katılımcılar düzeyinde bireysel değerlendirme, 2. derecelendirme okul bazlı değerlendirme (okullar en az 10 öğrenci ile katılabilir), 3. derecelendirme il bazında bireysel değerlendirmedir.
• Ödüller bireysel değerlendirmeye göre dağıtılacaktır. Okul bazlı derecelerde okullara plaket veya kupa gönderilecektir. İl bazlı derecelendirmede il derecesi yapan öğrencilere il temsilcileri ödüllerini takdim edecektir. Genel derecede ödül alanlara yarışma uygulayıcısı bir daha il derecesinde ödül vermeyecektir.
• Okul bazlı değerlendirme yapılabilmesi için okulun bir danışmanın olması zorunlu olacaktır.

Yarışmaya Katılım Nasıl Olacaktır?
• Yarışmaya katılım sağlayabilmek için https://www.enigmaakademi.com/ üzerinden, yarışma kategorisinde yer alan ürünlerden en az 1 (bir) ürün alımı yapılmalı veya 100 TL tutarındaki yarışma bileti satın alınmalıdır. Ürün alan bireyler yarışmaya ücretsiz katılır.
• Yurtdışından katılacak yarışmacılar ürün almak yerine 200 TL tutarındaki dijital deneme serisinden satın alabilir veya dilerse ürün almadan 100 TL değerindeki yarışma biletini satın alabilir.
• Alışverişi tamamlayan bireylere e-posta ile yarışmaya davet e-postası gönderilir ve yarışmaya dâhil edilir.
• Okullar toplu halde yarışmaya öğrenci dâhil etmek isterlerse yarışmaya dâhil edecekleri öğrenci sayısı kadar ürün alımı yapmak zorundadır. Toplu başvurular için yarışma komisyonu veya il temsilcileri ile irtibata geçilebilir.
• Satın almalarda dijital denemeler dışındaki ürünler kargo ile gönderilecek olup, dijital denemeler e-posta adresine gönderilecektir.
• Bunların dışında yarışmacılardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Yarışma kategorisinden ürün satın alan her öğrenci yarışmanın doğal üyesidir.

Yarışmanın Uygulanması:
• Yarışma tek aşamadan oluşacak ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
• Yarışma çevirim içi yapılacaktır.
• Yarışma “AZOT 1. Uluslararası Zekâ Oyunları Yarışması “ adıyla anılacaktır.
• Yarışma soruları “AZOT Soru Yazarları Kurulu” tarafından hazırlanacaktır.
• Yarışma 12 oyundan oluşacak olup her oyundan 2 adet soru sorulacaktır. Yarışmada toplam 25 soru sorulacak olup 25. soru zekâ soruları kategorisinden olacaktır.
• Yarışma süresi 100 dakikadır.
• Yarışma soruları 3, 4 ve 5 puan şeklinde zorluk seviyelerine göre puanlanacaktır.
• Yarışma değerlendirmesinde süre bonusu vermek yarışma kurulunun insiyatifindedir.
• Sorular belirtilen tarihte ve saatte çevirim içi yayınlanacak olup sınav süresince sistem açık kalacaktır. Süre bitmeden yarışmacının cevapları göndermesi gerekmektedir.
• 1. sınıf öğrencileri “çarpmaca” ve “kendoku” oyunlarından muaf olacak olup, değerlendirmeleri 10 oyun üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle 1. sınıf öğrencilerinin çarpmaca ve kendoku sorularını boş bırakmaları gerekmektedir.
• Yarışma soruları ayrıca PDF formatında da yarışma saatinde yayınlanacaktır.
• Yarışma ile ilgili yapılacak tüm itirazlar, yarışma kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Sıralamalar:
• Bireysel Sıralama: Öğrencilerin yarışma sonucuna göre elde ettiği genel sıralamadır.
• Okul Sıralaması: Aynı okuldan giren tüm öğrencilerden “en iyi 10 öğrencinin toplam puanı” okul puanı olarak belirlenecektir. (okul sıralamasına dâhil olabilmek için o okuldan en az 10 öğrencinin yarışmaya katılmış olması gerekmektedir). Okullar arasındaki sıralama bu puanlara göre oluşturulacaktır.
• İl Sıralaması: Öğrencilerin yarışma sonucuna göre elde ettiği il geneli sıralamadır.

ÖDÜLLER

Ortaokul Ödülleri:
1. 2.000 TL tutarında hediye çeki
2. 1500 TL tutarında hediye çeki
3. 1200 TL tutarında hediye çeki
4. 1100 TL tutarında hediye çeki
5. 1000 TL tutarında hediye çeki
6. 900 TL tutarında hediye çeki
7. 800 TL tutarında hediye çeki
8. 700 TL tutarında hediye çeki
9. 600 TL tutarında hediye çeki
10. 500 TL tutarında hediye çeki

İlkokul Ödülleri:
İlkokul kategorisinde her sınıf düzeyi ayrı ayrı ödüllendirilecektir.
1. 2.000 TL tutarında hediye çeki
2. 1500 TL tutarında hediye çeki
3. 1200 TL tutarında hediye çeki
4. 1100 TL tutarında hediye çeki
5. 1000 TL tutarında hediye çeki
6. – 10. sıralamadaki öğrencilere 750 TL değerindeki AZOT Kitap Serisi hediye edilecektir.

Okul Ödülleri:
• Yarışmada derece alan ilk 5 okula “başarı belgesi”, “kupa” veya “plaket” takdim edilecektir.
En Çok Yarışmacısı Olan Okul Ödülleri:
• En çok yarışmacı kaydeden 3 okula “oyun seti” ve “kitap seti” hediye edilecektir.

İl Ödülleri:
• İllerinde derece alan ilk 3 öğrenciye “madalya” ve “başarı belgesi” verilecektir.

Danışman Ödülleri:
• Derece alan öğrencilerin danışmanlarına Enigma Akademi bünyesindeki ücretli eğitimlerden birine ücretsiz katılım hakkı, başarı belgesi, oyun ve kitap hediye edilecektir.
• Tüm danışmanlara teşekkür belgesi verilecektir.

UYARI: Yarışma neticesinde ödül kazanan yarışmacılardan öğrenci belgeleri ve kimlik bilgileri istenecektir. Herhangi bir şüpheli durumda, derece ödülü kazanan yarışmacılara canlı oturumda sınav yapılarak, yarışmaya girenin kendisi olup olmadığı teyit edilecektir. Eğer yarışmaya giren kişinin kendisi olmadığı tespit edilirse, yarışmacı diskalifiye edilecek olup ödül, genel sıralamaya göre bir sonraki yarışmacıya devredilecektir.

KURULLAR
Soru Yazarları Kurulu
Oktay UZUNAĞAÇ, Fevzi UÇKAN, Dr. Murat SEVİNÇ, Halit DENİZ Yarışma Kurulu
Selçuk ACUN, Dr. Erkan KIRBAÇ, Oktay UZUNAĞAÇ, Fevzi UÇKAN, REDKA Akıl Oyunları

Düzenleme Kurulu
Selçuk ACUN, Oktay UZUNAĞAÇ, Fevzi UÇKAN, Dr. Erkan KIRBAÇ, Cabir PEKDEMİR, Selçuk KESER, Dr. Murat SEVİNÇ, Halit DENİZ, Kadriye ÇAVDAR ÖZÇULHA, Rahmi ORAL, Hakan İlker YILDIRIM

Temsilciler Kurulu
Selçuk ACUN, Oktay UZUNAĞAÇ, Her İlin Koordinatörü Sosyal Medya Kurulu
Kadriye ÇAVDAR ÖZÇULHA, Cabir PEKDEMİR, REDKA Akıl Oyunları

 

Yarışma Yönergesi ve Çalışma Kitapçığı için tıklayınız.