3. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu

III. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU
22-24 EYLÜL 2014, AHLAT-BİTLİS
Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer alan Ahlat, sahip olduğu taşınmaz kültür varlıklarıyla, Türk-İslam medeniyetinin en önemli tarihsel yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır.
Tarihsel ve arkeolojik süreç içerisinde Ahlat bölgesi, M.Ö. 3. binyıl başlarından beri Kafkasya’dan büyük göç kafileleri ile gelen ve tüm Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran ve güneyde Filistin’e kadar yayılan Hurrilere ev sahipliği yapmıştır. Orta Asya’dan 11. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu’ya büyük kafileler halinde gelen Türkmen aşiretlerinin en çok yerleştiği alanların başında Ahlat yöresi gelmektedir. Ahlat çevresi asıl tarihsel önemini Orta Çağ’da kazanmıştır. Kuzey Suriye’den Bitlis Vadisi yolu ile geçen Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Ahlat, hem Doğu Anadolu hem de Kuzeybatı İran ile ticaret ilişkilerini sürdürmüş ve bunun sonucunda Ahlat’da ekonomik ve kültürel hayat, yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.
Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak 1207 yılında kurulan “Ahlatşahlar-Sökmen Beyliği” döneminde oldukça yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşan Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türk-İslam kültürü ve sanatının doruk noktasına ulaştığı bir medeniyete sahip olmuş ve bu yüzden Anadolu’da, tarihte ilk kez “Kubbet’ül-İslam” unvanını almıştır. İslam Dünyası’nda bu unvan Ahlat dışında, Belh ve Buhara’ya verilmiştir.
Ahlat’ta, Ahlatşahlar-Sökmen Beyliği’nden günümüze kadar ulaşan tarihi kale, cami, türbe, köprü, kümbet, sanduka, şahide ve anıtsal mezar taşları, Türk-İslam Dünyası’nda bir benzerine daha rastlanılmayan sanat eserlerini oluşturmaktadır. Türbe ve Kümbetler Türkmen çadırlarına; anıtsal mezar taşları da Orta Asya’da Orhun Vadisi’nde bulunan Balballara ve Dikilitaşlara benzemektedir.
Ahlat ve Van Gölü Havzası’nın Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Devleti dönemlerindeki bilimsel, kültürel, siyasal, ekonomik ve sanatsal özellikleri ve bu özellikler ile Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya Türk Dünyası arasındaki benzerlikleri tartışmak; prehistorya, arkeoloji, sanat tarihi, tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, jeoloji-kültürel jeoloji, mimarlık tarihi, teoloji, turizm, tarım ve hayvancılık, geleneksel müzik aletleri ve müzik, geleneksel mutfak kültürü ve yemek, etnografya ve doğal çevre zenginliklerini ayrıntılı bir biçimde ele almak üzere, 22-24 Eylül 2014 tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi’nde “III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemiz web sayfasındaki (www.beu.edu.tr) bağlantıdan ulaşılabilir.
Sizleri bu bilim, tarih ve kültür forumuna katılmaya davet ediyor; Bitlis Eren Üniversitesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Saygılarımla.

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Sempozyum Onursal Başkanı

üzenleme ve Yürütme Kurulu
Onursal Başkan
Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Başkan
Prof. Dr. Ercan AKSOY
Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dekanı

Üyeler
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Harun KOÇAK
Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. V. Evren BELLİ
Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu
(Sempozyum Sekreteri)

Konu Başlıkları
Tarih
Prehistorya Ve Arkeoloji
Sanat Tarihi
Mimarlık Tarihi
Madencelik Tarihi
Coğrafya
Jeoloji Ve Deprem
Kültürel Jeoloji Ve Jeolojik Miras
Jeofizik
Jeodezi
Uygulamalı Nükleer Bilimler
Arkeometri
Çevre Bilimleri
Matematik/İstatistik
Üretim Ekonomisi
Tarım Ve Hayvancılık Ekonomisi
Sözlü Ve Yazılı Edebiyat
Etnografya
Halk İnaçları Ve Yatırlar
Turizm
Spor
Folklor Ve Müzik
Geleneksel Müzik Aletleri
Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Yemekleri

Özet Gönderme Bitimi

27 Haziran 2014

Sunuma Kabul Edildiğine İlişkin Bilgilendirme

20 Temmuz 2014

Sempozyum Programının Açıklanması

27 Temmuz 2014

Bitlis Eren Üniversitesi’nde Buluşma

22-24 Eylül 2014

Bildiri Tam Metnini Gönderme

15 Kasım 2014

Sempozyum Sekreteri: Öğr. Gör. Vedat Evren BELLİ

Adres: Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat MYO, Ahlat/BİTLİS

e-posta: ahlat2014@beu.edu.tr

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here