Zümrüdüanka Ödül Heykelcik Yarışması

Heykelcik Yarışması
Heykelcik Yarışması

Zümrüdüanka Ödül Heykelcik Yarışması

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ “ZÜMRÜDÜANKA” ÖDÜL HEYKELCİĞİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ

Yaklaşık bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden, koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yapan Yeşilay; “bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı” misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi ve kurumları “Zümrüdüanka Ödülü” ile ödüllendirmektedir.

Akademi, Sanat, Siyaset, Medya, Spor, Uluslararası Mücadele, Sosyal Sorumluluk ve Özel Ödül olmak üzere toplam 8 kategoride verilen Zümrüdüanka Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleşmektedir.

İlk defa düzenlenecek olan bu öğrenci yarışmasının amacı, sanat ortamına başarılı yapıtlar kazandırmak, ülkemizin genç sanatçılarını desteklemek, ülkemiz sanat eğitimine katkıda bulunmak ve Yeşilay Derneği’nin bağımlılıkla mücadele konusunda etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak her yıl düzenlediği “Zümrüdüanka Ödülleri”  yarışmasında kazananlara verilmek üzere ödül heykelciği elde etmeyi amaçlamaktadır.

2.KONU

Yarışmanın konusu “Zümrüd ü Anka”dır.

3.HEYKELE  AİT ŞARTLAR

Yapıtların bir ödül heykelciği olarak yıllar boyu verilmesi düşünülmektedir.

Ödül heykelciğinin uzun kenarı kaidesi dâhil en fazla 30cm olacaktır.

Tasarım Zümrüd ü Anka Temasını işlemelidir.

4.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Heykelin 1/1 ölçeğinde alçı v.b. dayanıklı malzemeden orijinal modeli.

Başvuru formunun  ve öğrenci belgesinin bulunduğu kapalı zarf.

Model ve kapalı zarf üzerinde 5 rakamlı bir rumuz dışında herhangi ibare olmayacaktır.

Birincilik ödülünü kazanan yapıtın müellifi ilk yıl çoğaltılması konusunda Türkiye Yeşilay Cemiyetine teknik destek verir.

Adaylar en fazla bir öneri ile yarışmaya katılabilir.

  1. ÖDÜLLER

Birincilik ödülü 15000 TL

Başarı ödülü        5000 TL

Başarı ödülü        5000 TL

Başarı ödülü        5000 TL

 

Seçici kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Değerlendirme tümüyle Seçici Kurul’un takdirindedir.

 

  1. SEÇİCİ KURUL

 

Prof. Rahmi Aksungur (MSGSÜ)

Prof. Nilüfer Ergin Doğruer (Marmara Ün.)

Prof. Nevzat Atalay (Kocaeli Ün.)

Prof. Refa Emralı (Hacettepe Ün.)

Prof. Rahmi Atalay (Anadolu Ün.)

Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcisi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcisi

 

 

  1. KATILIM, ESER TOPLAMA ve TARİH

 

Yarışmaya Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitim almakta olan Sanat ve tasarım fakültelerinin öğrencileri katılabilir. Eserlerin aşağıdaki adrese elden ya da kargo yolu ile 22 Aralık 2017 Cuma akşam saat 17.00’ye kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Sepetçiler Kasrı – Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, PK:34110, Fatih / İSTANBUL İstanbul

Seçici Kurul 25 Aralık 2017 pazartesi günü toplanacaktır. Sonuçlar 27 Aralık 2017 günü internet ve basın yoluyla duyurulacaktır.

 

  1. ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİLEME

 

Ödül töreni 5 Mart 2018 günü, saat 19.00’da ……CRR……..Salonu’nda sergi açılışıyla birlikte gerçekleştirilecek,  sergi 1-7 Mart tarihleri arasında olacaktır.  Tüm yarışmacılar Ödül Töreni’ne davetlidir.

 

  1. DİĞER KONULAR

 

Eser sahibi, yarışmada ödül alan eserin mülkiyeti ile fikri, manevi ve mali hakları da dâhil olmak üzere tüm haklarının ve tasarruf yetkisinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne ait olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca sergilemeye değer bulunan eserler sanatçının da onayı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından satın alınabilecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tüm eserleri, her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Ödül alan ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin satın aldığı dışındaki heykeller sanatçısı ister ise iade edilecektir. Nakliye sırasında eserlerin uğrayabileceği hasardan Türkiye Yeşilay Cemiyeti sorumlu olmayacaktır.

 

Eser sahibi, Şartnamede belirtilmeyen ya da tereddütte düşülen konularda Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin vereceği kararın kendisi için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Yarışmaya katılan tüm sanatçılar,  bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 

 

 

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ “ZÜMRÜDÜANKA” ÖDÜL HEYKELCİĞİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI KATILIM FORMU (ESERLE BİRLİKTE FAKÜLTE ONAYLI GÜNCEL TARİHLİ ÖĞRENCİ BELGESİ İLE BİRLİKTE KAPALI ZARFTA OLACAKTIR)

 

 

ADI SOYADI:…………………………………………………………………………………

DOĞUM TARİHİ VE YERİ :  ………………………………………………………………

ÜNİVERSİTE:…………………………………………………………………………………

STATÜ (LİSANS/Y.LİSANS/YETERLİLİK):..……………………………………………..

VARSA DAHA ÖNCE KAZANDIĞI ÖDÜLLER: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

CEP TELEFONU:     ….………………………………………………………………………

ULAŞILAMAMASI DURUMUNDA ARANACAK KİŞİ VE TELEFONU:

…………………………………………………………………………………………………..

E-POSTA ADRESİ:      ………………………………………………………………………..

ESER ADI:     ………………………………………………………………………………….

BOYUTLARI:     …….…………………………………………………………………………

KATALOGDA YER ALMAK ÜZERE SANATÇININ ESERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Şartname hükümlerini okudum, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde anladım ve aynen kabul ediyorum.  ..…/……/2017

İSİM ve İMZA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin