Zootekni Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Zootekni, hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi, hastalıklarının önlenmesi ve çiftlik yönetimi gibi konulara odaklanan bir disiplindir. Zootekni bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. Hayvanlara İlgi: Zootekni bölümü, hayvanların biyolojisi, sağlığı, yetiştiriciliği ve davranışları gibi konuları kapsar. Öğrencilerin hayvanlara ilgi duymaları, onlarla çalışmaktan keyif almaları ve onların sağlığını ve refahını önemsemeleri önemlidir.
 2. Bilimsel ve Analitik Düşünme: Zootekni, hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bilimsel ve analitik düşünme becerilerini gerektirir. Öğrencilerin veri analizi yapabilme, problem çözme, araştırma yapma ve sonuçları yorumlama gibi becerileri geliştirmeye ilgi duymaları önemlidir.
 3. Çiftlik ve Hayvancılık Yönetimi: Zootekni bölümü, çiftliklerin ve hayvancılık işletmelerinin yönetimiyle ilgilenir. Öğrencilerin işletme prensiplerine, planlama ve organizasyon becerilerine, maliyet analizi yapabilme yeteneğine ve hayvancılık işletmelerinin yönetimiyle ilgili konulara ilgi duymaları önemlidir.
 4. Hayvan Besleme ve Beslenme Bilgisi: Zootekni bölümü, hayvanların beslenme gereksinimlerini ve beslenme yönetimini inceler. Öğrencilerin hayvan besleme konularına ilgi duymaları, rasyonel besleme programlarının oluşturulması, yem bileşimi ve besin maddeleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
 5. Veterinerlik İlgisi: Zootekni bölümü, hayvan sağlığı ve hastalıklarının önlenmesi konularına da değinir. Öğrencilerin veterinerlik alanına ilgi duymaları, hayvan hastalıkları, sağlık programları ve hijyen konularında bilgi edinmek istemeleri önemlidir.
 6. Hayvansal Üretim ve Genetik: Zootekni, hayvansal üretim yöntemlerini ve genetik konularını ele alır. Öğrencilerin hayvansal üretim süreçlerine, genetik iyileştirme ve ırk seçimi gibi konulara ilgi duymaları önemlidir.
 7. Tarım Politikaları ve Sürdürülebilirlik: Zootekni bölümü, tarım politikaları ve sürdürülebilirlik konularına da değinir. Öğrencilerin tarım politikaları ve çevresel sürdürülebilirlik konularına ilgi duymaları, tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara ilgi göstermeleri önemlidir.

Zootekni bölümü mezunları, çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. Bunlar arasında tarım işletmelerinde hayvan yetiştiriciliği, çiftlik yönetimi, besleme uzmanlığı, veterinerlik yardımcılığı, tarım danışmanlığı, hayvancılık araştırma görevlisi ve tarım politikaları konusunda uzmanlık gibi pozisyonlar bulunabilir. Ayrıca, mezunlar kendi hayvancılık işletmelerini kurarak girişimci olma fırsatına da sahip olabilirler.

Zootekni Bölümü İş Olanakları

Zootekni bölümünden mezun olan öğrenciler, çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. Zootekni mezunlarının iş olanakları, tarım sektöründe hayvancılıkla ilgili birçok alanda istihdam edilmelerine olanak sağlar. İş olanakları şunları içerebilir:

 1. Tarım İşletmeleri: Zootekni mezunları, tarım işletmelerinde hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, süt üretimi, et üretimi gibi alanlarda görev alabilirler.
 2. Hayvancılık İşletmeleri Yönetimi: Zootekni mezunları, hayvancılık işletmelerinde yönetim pozisyonlarında çalışabilirler. Hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalık önleme, yetiştirme programları ve işletme yönetimi konularında sorumluluk alabilirler.
 3. Hayvan Besleme ve Rasyon Uzmanlığı: Zootekni mezunları, hayvanların beslenme gereksinimlerini analiz edebilir, besleme programları oluşturabilir ve rasyon uzmanı olarak çalışabilirler. Yem endüstrisinde veya hayvancılık işletmelerinde besleme uzmanı olarak görev alabilirler.
 4. Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik: Zootekni mezunları, hayvan sağlığı ve hastalıklarının önlenmesi konularında çalışabilirler. Veteriner kliniklerinde, veteriner ilaç ve sağlık şirketlerinde, hayvan sağlık programlarının planlanması ve uygulanması gibi alanlarda görev alabilirler.
 5. Hayvancılık Danışmanlığı: Zootekni mezunları, çiftlik sahiplerine veya hayvan yetiştiricilerine danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Hayvancılık işletmelerinin verimliliğini artırmak, işletme yönetimini geliştirmek ve hayvan sağlığı konularında tavsiyelerde bulunabilirler.
 6. Hayvan Genetik ve Üreme Uzmanlığı: Zootekni mezunları, hayvan genetiği, üreme ve ırk iyileştirme konularında uzmanlaşabilirler. Üreme programları oluşturabilir, suni tohumlama ve embriyo transferi gibi teknikleri uygulayabilir ve genetik iyileştirme çalışmalarına katılabilirler.
 7. Tarım Politikaları ve Araştırma: Zootekni mezunları, tarım politikaları, tarım ekonomisi ve araştırma konularında çalışabilirler. Tarımsal araştırma enstitülerinde, üniversitelerde veya kamu kuruluşlarında araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.
 8. Tarım Eğitimi: Zootekni mezunları, tarım eğitimi konusunda çalışma fırsatlarına sahip olabilirler. Eğitim kurumlarında hayvancılık dersleri verebilir veya çiftçilere yönelik tarım eğitimleri düzenleyebilirler.

Bu iş olanakları, Zootekni bölümünden mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilecekleri bazı pozisyonlardır. Ayrıca, mezunlar kendi hayvancılık işletmelerini kurarak girişimci olma fırsatına da sahip olabilirler. Hayvancılık sektörü, gıda endüstrisi, tarım danışmanlık şirketleri, veteriner klinikleri, tarım araştırma enstitüleri, hayvancılık destek programları gibi birçok alanda istihdam fırsatları sunmaktadır.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.