ZONGULDAK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI 2012 SÜREYYA AYTAÇ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), her yıl Zonguldaklı bir değer anısına, ürün verdiği  alanda, ulusal düzeyde yarışmalar düzenleniyor. 2012 yılında, Zonguldak’ta fotoğrafı sanat boyutunda  ele alan öncü isimlerden biri olan Mimar Süreyya Aytaç anısına fotoğraf dalında bir yarışma  düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.   Yarışmanın Adı:  “Zonguldak’ta Sokak ve Yaşam”   Yarışmanın Amacı:  Genç yaşta yitirdiğimiz Mimar Süreyya Aytaç’ı anmak, sanatçı ve mimar kişiliğini kamuoyuna  anlatarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Aynı zamanda bir fotoğraf imecesi olarak kurgulanan  yarışmaya gelen fotoğraflarla insanı, kentsel yaşamı, mimarisi ve doğal dokusu ile günümüz  Zonguldak’ının kayıt altına alınması, belgelenmesi de amaçlanmaktadır.   Yarışma Takvimi:  Son Katılım Tarihi: 15 Aralık 2012  Sonuçların Açıklanması: 25 Aralık 2012  Ödül töreni ve Mimar Süreyya Aytaç anma toplantısı tarihi daha sonra açıklanacaktır.  Sonuçlar Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın ve Zonguldak Fotoğraf  Derneğinin www.zfd.org.tr internet sitelerinde duyurulacaktır.   Seçici Kurul Üyeleri (Alfabetik sıraya göre):  Can Çetin (ZFD Başkanı-Fotoğraf Sanatçısı)  Alaattin Kara (Fotoğraf Sanatçısı) (Koordinatör)  Hamdi Mengi – AFIAP (Fotoğraf Sanatçısı)  Şafak Tortu – EFIAP (Fotoğraf Sanatçısı)  Birol Üzmez (Fotoğraf Sanatçısı)   Değerlendirme ölçütleri:  Eserin, belirlenen yarışma konusuna uygun bir içeriğe sahip ve özgün olması gerekmektedir.  Fotoğraflar Zonguldak merkez ya da ilçelerindeki kente ait mekânlarda ve 2012 yılı içerisinde  çekilmiş olmalıdır.   Yarışmaya Katılım:  a- Yarışmaya:  Seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı mütevelli  heyeti üyeleri ve oların 1.derece yakınları ile paydaş kuruluşlar olan Zonguldak Fotoğraf Derneği ve  TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri katılamaz.  b- Yarışmaya “siyah beyaz” ya da “renkli” olmak üzere her fotoğrafçı en az 3, en fazla 10 fotoğrafla  katılabilir. Daha önce ödül almış olan eserler yarışmaya katılamaz.   c- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın  montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin eklendiği  veya var olan nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez. Ancak, renk, kontrast  ve keskinlik gibi temel düzeltmeler yapılabilir.   d- Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını  kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği  anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.   e- Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplerden sorumluluk  fotoğrafı çeken ve / veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda   ZOKEV ve PAYDAŞ KURUMLAR kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.   f- ZOKEV ve PAYDAŞ KURUMLAR yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki  sorumluluk kabul etmemektedir.   g- ZOKEV veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi  durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme dışı tutma  yetkisine sahiptir.   h- Yarışmanın herhangi bir katılım ücreti yoktur.   ı- Yarışma aynı zamanda bir fotoğraf imecesi olarak da kurgulandığı için, katılan tüm fotoğraflar  Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın arşivinde saklanacaktır. Vakıf yarışmaya katılan ve ödüle ya  da sergilemeye değer bulunan fotoğrafları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap,  broşür, CD, video vb. diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip  olacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılır ve sonradan bir hak  iddia edemez.   İstenen Teknik Özellikler ve Eserlerin Teslimi:  a- Yarışmaya katılacak fotoğraflar dijital ortamda teslim edilecektir.  b- Dijital kopya, uzun kenar en çok 60 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında  CD’ye kaydedilmelidir.  c- Her eser kendi adıyla kaydedilecek, eser adları ayrıca katılım formunda ayrı ayrı belirtilecek.  c- Kimlik bilgilerini içeren zarfta eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer  alacaktır.  d- Yarışmada rumuz kullanılmayacaktır. Tüm katılımcılar kendi isimleriyle yarışmaya katılacaklardır.  e-Teslimde dijital kopyaların yer aldığı CD ile kimlik ve iletişim bilgilerini içeren yazı ve katılım  formu bir zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılacak, zarfın üzerine “Sokak ve Yaşam Fotoğraf  Yarışması 2012” ibaresi yazılacaktır.   13. Ödüller :  Başarı Ödülü:1.500,00 TL + Plaket (1 adet)  Mansiyon Ödülü: Plaket (3 adet)  Teşekkür Belgesi: Seçici kurul tarafından sergilemeye/albüme değer bulunan fotoğrafçılara (40 adet)  Yarışmaya başka kurum ve kuruluşlar da özel ödül koyabilir.   Fotoğrafların Gönderileceği Adres:  Mithatpaşa Mah. Doğramacı Sk.  Bayram Erdem İş Hanı Kat:3 Zonguldak  Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden ZOKEV sorumlu değildir.   Ayrıntılı Bilgi ve Sekreterya:  Alaattin Kara – ZOKEV Yönetim Kurulu Üyesi, Fotoğrafçı, Yarışma Koordinatörü  Tel: 0 372 253 74 59  Gsm: 0533 2331034   SÜREYYA AYTAÇ   1942’de Rize’de doğdu. İlkokulu Rize’de okudu. 1953 yılında ailesiyle birlikte Zonguldak’a yerleşti.  Ortaokul ve Liseyi Mehmet Çelikel Lisesi’nde okudu. Lise 2. Sınıfta AFC (American Field Service)  bursunu kazanarak Amerika’ya gitti. Orada zorunluların yanı sıra fotoğrafçılık dersleri de aldı. Bir yıl  sonra yurda döndü ve Orta Doğu Teknik Üniversite Mimarlık Bölümü’ne girdi. 1966’da mezun oldu.  Bir süre aynı okulda asistanlık yaptı. Bu arada fotoğraf çalışmalarına aralıksız devam etti.   Daha sonra kazandığı Full Bright bursu ile master çalışmalarına orada devam etti. Fotoğrafın yanı sıra  saydam çalışmalarına devam etti.   1967 yılında yurda bir süre Ereğli Kömürleri İşletmesi’nde çalıştı. Daha sonra ağabeyi İnşaat  Mühendisi Yüksel Aytaç ile serbest çalışmaya başladı. TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak  Temsilciliği’ni yaptı. Şehir Plancısı Engin Erkin ile Zonguldak Metropoliten Alanı İmar Planı  çalışmalarına katıldı.   1968 yılında Tülay Bilgiç ile evlendi. Olgu adında halen yurt dışlında mimar olarak çalışan bir kızı  oldu. 1977 yılında Hayat Mecmuası’nın açtığı “portre” konulu fotoğraf yarışmasında üçüncülük ödülü  aldı. 1982 yılında aramızdan ayrıldı.   Süreyya Aytaç’ın insanı, doğayı, yaşamı, sanatı seven kişilikli duruşu kendine özgü bir üslupla  yapıtlarına da yansıdı. Teknikerler Kooperatifi, Dubleks Evler Sitesi, Demirci Çarşısı, Papila İş  Hanı, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ekipsen Evleri gibi projesini çizdiği yapılarda bu üslubu görmek  mümkündür.