ZONGULDAK JEOBİLİM OKULU

Proje Adı
ZONGULDAK JEOBİLİM OKULU

Proje Yürütücüsü
YRD.DOÇ.DR. HASAN SAİD TORTOP

Yürütücü Kurum/Kuruluş
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Hedef Kitle
YİBO öğretmen ve öğrencileri

Etkinlik Tarihleri
26/08/2012 – 02/09/2012
22/12/2012
23/12/2012

Etkinlik Yeri
ZONGULDAK DÜZCE BARTIN ANKARA

 

İLETİŞİM
[email protected]
www.zonguldakjeobilimokulu.com

Amaç
Toplumsal ihtiyaçlar;

Bilimsel yöntemin ortak duyunun önüne geçememesi (hatta eğitimcilerde bile)
Jeoloji biliminin yeterince bilinememesi
Ülkemizin jeolojik özelliklerinin sebebiyle güncel konulara (deprem, denizlerimizde petrol arama çalışmaları gibi) bilimsel bakış açısı eksikliği
Kömür hakkında yeterince farkındalığın olmaması
Kömürün çevre kirliği sebebiyle, yine kömür ile ilgili çalışmalarla alternatif arayışların olduğunun bilinmemesi
Karadeniz bölgesinin jeolojik özellikleri sebebiyle çalışmalara başlanan dalga enerjisi hakkında farkındalığın az olması
Karadeniz’de petrol aramalarla ilgili gelişmelerin bilimsel açıklamaların yetersizliği
Jeolojik koruma bilincinin yeterince gelişmemesi

Bu ihtiyaçların giderilmesinde kilit önemi taşıyan hedef kitle eğitimciler belirlenmiştir. Belirlenen amaçlar üzerinden toplumun bu ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacaktır.

Jeoloji biliminin sevilmesi ve bu bilimindeki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi, güncel konularda (örneğin deprem, denizlerimizde petrol aramaları) bilimsel bakış açısının yakalanması, doğal çevremizdeki sorunların çözümünde bilimsel yöntemin kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.
Jeoloji biliminin günlük yaşamla ilişkisinin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır.
Zenginliğimiz olan kömüre birçok açıdan; ekonomik değeri, oluşum süreçleri, çevre kirliliği, alternatif yakıt denemeleri, jeolojinin kardeş bilim dalı olan paleontoloji bilimi için önemi, eğitimsel araç olma yönü (fen eğitimi alanında birçok temel prensiplerin verilmesinde) bakabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Karadeniz’deki petrol aramaları ile ilgili bilimsel bir sergilenmesi amaçlanmaktadır.
Deprem gerçeğinin toplumsal hayatımıza uygulamalı olarak yansıması için neler yapılabileceği ile ilgili bilinçlenme amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

MEB bünyesinde Yatılı Bölge İlköğretim Okulların’da (YİBO) çalışan fen ve teknoloji, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri ve dolayısıyla bu kişilerin eğitim verdiği öğrenciler olarak seçilmiştir. Ayrıca bu öğretmenlerin seçeceği öğrencilerdir.

Ölçütlerimiz

Proje amaçlarının karşılanmasında önemli rolü bulunma
Proje amaçlarının karşılanmasında duyarlı yönü olma (Eğitimciler toplumsal olaylara en duyarlı bireylerdir)
Proje amaçlarının karşılanmasında zorunlu görevi olma (örneğin ilköğretim programlarında bu konuları eğitimciler anlatmak bazı kazanımları gerçekleştirmek zorundadır)

Proje Alanı
Ülkemiz bulunduğu jeopolitik konum, yerüstü ve yer altı kaynakları açısından dünyayı kıskandıracak özelliktedir. Bu durum maddi bir zenginlik olduğu gibi bireylerin bilimsel yöntemin kullanımını geliştirmek için doğal bir ortamdır.

Zonguldak ili jeolojik özellikleri ve kömür madeni açısından kendini göstermeye çalışan küçük bir ilimizdir.

Kömür, jeoloji biliminin anlaşılmasında odağa alınabilecek bir tema olmanın yanında, son zamanlarda çevre kirliği aza indirecek kullanım yöntemleriyle ilgili bilimsel çalışmalarda yapılmaktadır.

Bu çalışmada hedef kitle olarak ülkemizdeki M.E.B. bünyesinde halen çalışan fen ve teknoloji, sınıf öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni, bu alanlarda lisans üstü eğitim yapan öğrenciler, kamu kurumlarında eğitim üzerine çalışan kişiler belirlenmiştir.

Katılımcıların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi, çevrelerindeki sorunlara duyarlılıklarının artırılması, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bu sorunları çözebilmelerinin sağlanması için bir dizi etkinlikler planlanmıştır. Hedef kitleye kazandırılması düşünülen amaçlar sayesinde kendilerinin eğitimiyle sorumlu olduğu bireylere de bu sayede dolaylı olarak ulaşılmış olacağı düşünülmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin