ZİRVE ÜNİVERSİTESİ “SOLUTION” 1.VAKA ANALİZİ YARIŞMASI

 

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ “SOLUTION” 1.VAKA ANALİZİ YARIŞMASI “SUNUM”

 

Vaka Analizi Nedir?

Vaka; gerçek ya da kuramsal bir iş durumunu temel alan, belli gerçekler ve verileri içeren durum çalışmasıdır. Bu çalışmadaki mevcut durumunun konumlandırılması, çeşitli çözüm önerileri üretilmesi ve eylem planlarıyla birlikte karar alınması da “Vaka Analizi” olarak adlandırılmaktadır.

 

Vaka analizi;

 • Öğrencilere teorikte öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama şansı verir.
 • Üniversite öğrencilerini akademik çalışmalar yapmasına olanak verir.
 • Öğrencilerin analitik düşünme yetilerin ve kısa zamanda etkili çözüm üretebilme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlar.
 • Öğrencilerin Takım Çalışması içerisinde yer almalarını sağlar.

 

Bu noktada,  profesyonel hayata atılım öncesinde profesyonel hayattan modeller sunarak iş hayatına bir adım önde başlamalarını sağlamak, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Zirve Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü Vaka Analizi Projesi” olarak gerçekleştirilmek istenmektedir.

 

 

Vaka Analizi Nasıl Yapılır ?

Vakalar, gerçek ya da kuramsal bir iş durumunu temel alan, belli gerçekler ve veriler içeren çalışmalardır. Vaka analizinin amacı mantıksal bir yapı oluşturarak, iş problemlerini çözme yeteneğinizi arttırmaktır.

 

Vakalardaki konular belli bir kişiye, şirkete ya da iş koluna ait değillerdir ve genellikle birden çok strateji maddesini ele almayı gerektirirler. Bazen vakada sunulan içerik kesin yargılar içermeyebilir. Örneğin iki yönetici bir strateji konusunda anlaşamayabilir ya da aynı verilerin farklı yorumları bulunabilir.
Tüm vaka analizlerinde, size verilen verileri analiz etmeli ve ana sorunları en iyi çözecek belirli çözümler sunmalısınız. Bu çözümler, vakada verilen bilgileri yansıtmalı ve şirketin bulunduğu iş çevresine uygun olmalıdır.

 

Vaka Analizinin Adımları

Vaka analizi aşağıdaki adımlar ile yapılmalıdır:

 1. Vakayı çevreleyen verilerin ele alınması,
 2. Anahtar konuların tanımlanması,
 3. Çözüm olarak yapılabilecek alternatif eylemler listesinin hazırlanması,
 4. Listelenen alternatif eylemler listesinin ele alınması ve değerlendirilmesi,
 5. En uygun eylemin tavsiye edilmesi,

 

 • Vakayı çevreleyen verilerin ele alınması

Vakada sunulan bilgiler üzerinde hakim olana kadar vakayı okumanız faydalı olacaktır. Yeniden okumalar genellikle, daha önce farkına varamadığınız cevap bekleyen sorular, uygulanabilir stratejiler bulmanıza, vakada sunulan verileri kavramanıza yardımcı olur. Vakayı ele alırken kendinizi şirket tarafından işe alınmış bir satış danışmanı olarak görün. Vakada belirtilen verilerin doğru olarak kabul edilmesi gerekir ancak kişiler tarafından yapılan açıklamalar, verilen yargılar ve kararlar, özellikle de veriler tarafından desteklenmediklerinde ya da kişiler fikir ayrılıklarına düştüklerinde sorgulanmalıdır.

Vaka okumanız sırasında önemli verilerin, anlatıcı resim ve çizelgelerin altını çizmeyi ihmal etmeyin. Kişiler tarafından yapılan yorumlara eleştirel bir gözle bakın, geçmişteki ve güncel kararların mantığını sorgulayın ve cevapları anahtar konuları belirtecek yardımcı sorular hazırlayın.

 

 • Anahtar konuların tanımlanması

Vakada belirtilen durumlar genellikle bir satış temsilcisinin karşılaşacağı, yeni fırsatlar, değişen iş koşulları, rekabetçi konumdan düşüş ya da envanter kapasite aşımı gibi anahtar konuları içerir. Vakanın temel içeriğini ve etkilediği konuları tanımlayın ve vakada sunulan materyaller yardımıyla onları değerlendirin. Bazen anahtar konular ve karakteristikleri çok açık olmadığı için çok iyi değerlendirmeniz, uğraşmanız gerekebilir.

 

3- Çözüm olarak yapılabilecek alternatif eylemler listesinin hazırlanması

Sırada anahtar konulara ait olan alternatif çözüm eylemlerinin listelenmesi var. Şirkete ve duruma uygunluklarına göre yapılabilecek eylemleri düşünün. Küçük bir mahalle kırtasiyesi için düşünülmüş bir tanıtım stratejisi, büyük bir alışveriş merkezindeki, büyük bir hediye dükkanı için uygun olmayabilir. Teklif edilen eylem planları; iş kategorisi, hedefler, müşteri marketi, genel strateji, ürün çeşitliliği, rekabet, yasal sınırlamalar, ekonomik yönelimler, pazar yönelimleri, finansal yeterlilikler, kadrosal yeterlilikler ve tedarik kaynaklarını göz önünde bulundurarak sunulmuş olmalıdır.

 

4- Listelenen alternatif eylemler listesinin ele alınması ve değerlendirilmesi

Vaka verisine, anahtar konulara, yazıda belirtilen stratejik görüşlere ve firmanın bulunduğu iş ortamına göre aklınıza gelen her çözüm yolunu değerlendirin. Belli kriterler belirlenmeli ve her seçenek onlar temel alınarak analiz edilmelidir. Her alternatifin neden olacağı/ulaşacağı sonuçlar ve buna bağlı riskler düşünülmelidir. Vakada bahsedilmemiş önemli verilerden bahsedilmelidir.

 

5- En uygun eylemin tavsiye edilmesi

Analizinizin sadece vaka özeti olmadığından emin olun. Jüriniz tarafından, anahtar konuları ne kadar iyi tanımladığınıza, farklı eylem alternatiflerini ele alıp değerlendirmenize ve gerçekçi sonuçlara(şirketin büyüklüğü, rekabet, şirketin çizdiği görüntü, ve daha fazlasını dikkate alın) ulaşmanıza göre eleştiriler alacaksınız. Aynı zamanda jüriye stratejik pazarlama yönetimi ve vaka konularını iyi kavradığınızı göstermeniz gerekir. Veriler ışığında hangi alternatifin daha istenen, tatmin edici olduğu hakkında kesin olun. Unutmayın sizin ana hedefiniz pazarlamaya mantıklı

nedenler bulma işlemi uygulayabilmektir. Yazılı bir rapor bu işlemi tanıtmalıdır.

 

Vaka Analizi Ön Eleme Süreci

Ön eleme; her bir grup üyesinin “21.03.2016-29.04.2016”  arasında kişisel bilgilerini göndererek kayıt olmalarıyla başlayacaktır. Takım ismi lideri aynı olan kişiler sistemde eşlenerek takımları düzenlenecektir. Kayıt süresi bittikten sonra, yeni grup üyesi kaydı ya da değişikliği kabul edilmeyecektir.

 

En az 3 kişiye sahip olan gruplar “Ön eleme Vakası”nı edinmeye hak kazanacaktır. Ön eleme vakası “05.05.2016” kendilerine mail yoluyla gönderilecektir.

 

Ön eleme vakası çözümleri önce Belirlenen Zirve Üniversitesi Akademisyenleri tarafından değerlendirilerek grup sayısı 10’a düşürülecektir. Kalan 10 grubunu vaka çözümleri sponsor şirketin üst düzey yöneticileri ve zirve üniversitesi tto ofisi koordinasyon ekibi tarafından değerlendirilecek ve finale kalan 6 grup belli olacaktır.

 

Raporun İlk Bölümü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

1-Raporunuz Dünya Çapında Kabul Edilmiş Raporlara ve Araştırmalara Dayanmalı.

2-Kullanacağız Belgelerdeki Bilgiler Süzülmüş ve En Önemli Kısımları Özetlenmiş Olarak Kullanılmalı.Bilgiler Örnekler ve Kanıtlar İçermeli.

3-Raporunuz Yaratıcı ve İkna Edici Bir Üslup İçermeli.

4-Raporda, Bulgular-Sonuçlar-Öneriler Bölümleri Yer Almalı.

 

Raporun İkinci Bölümü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

1-İçerik Yönetimi ve Sosyal Medya Araçlarını Esas Almalı,Stratejiler ve Yöntemler Paylaşılmalı.

2-Oluşturacağınız Fikirler,Kanıt ve Örnekleri Desteklemeli,

3-Yapılacak Planlar,Tarihler dikkate alınarak Düzenlenmeli.

 

Hazırlanan Vaka Analiz Raporları Sunulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

1-Sunumu Gruptan En Az 2 Kişi Yapmalı,

2-Sunum,20 Dakika Sürece Şekilde Planlanmalı.Sunumun Ardırdan 10 dakikalık Katılımcı Sorularına Hazırlıklı Olunmalıdır.

3-Sunumda Kullanılacak görsel,işitsel vb. İstenilen tüm materyaller kullanılabilir.

 

Ödüller;

1.Grup : İpad 2 Tablet + 3 Kişiye Staj İmkanı

2.Grup : iwatch + 2 Kişiye Staj İmkanı

3.Grup : ipad Tablet

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Hazırlık öğrencisiyim, katılan bir takımda yer alabilir miyim?

-Hazırlık öğrencileri ne yazık ki yarışmaya katılamamaktadır.

 • Yarışmada kaç takım yarışacak?

-Yarışma (Vaka Analizi) farklı gruplar yarışacaktır.

 • Takımlar kaç kişiden oluşuyor?

-Takımlar 2 veya 3’er kişiden oluşuyor.

 • Yarışmaya katılan grubun tüm üyeleri Zirve Üniversitesi öğrencisi olmak zorunda mı?

-Evet, bu bir zorunluluk.

 • Yarışmaya katılmak için hangi bölümden olduğumun önemi var mı?

-Evet, sadece Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve İşletme Bölümü Yarışmaya katılabilir.

 • Yüksek Lisans öğrencisiyim; yarışmaya katılabilir miyim?

-Evet. Yüksek lisans öğrencileri yarışmaya katılımda bulunabilirler.

 • Kazanan takımlara ödül veriliyor mu?

-Ödüllerimiz yakın zaman içerisinde internet sitesi ve diğer iletişim organlarımızda duyurulacaktır.

 • Zirve Üniversitesinden daha yeni mezun oldum katılabilir miyim?

-Ne yazık ki, hayır. Yarışmaya katılabilmek için Zirve Üniversitesi öğrencisi olmanız gerekmektedir.

 • Yarışma esnasında, herhangi bir sebeple, grup üyelerinden birinde değişiklik yapılabilir mi?

-Hayır. Yarışma başladıktan sonra yarışmacı değişikliği kesinlikle yasaktır.

 • Yarışmanın dili ne olacak?

-Yarışma günü, her şey Türkçe olacaktır.

 • Yarışmaya kendi projemizle mi katılacağız?

-Yarışma proje bazlıdır, ve daha önceden belirlenen konu üzerinden gerçekleşecektir.

 • Yarışma kaç aşamadan oluşuyor?

-Yarışmanın iki aşamalıdır. Ön Eleme ve Final.

 • Yarışmanın konusunu ne zaman öğreneceğiz?

-Vaka Analizi Projesi kapsamında Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademisyenleri ile Sponsor Firmalar tarafından belirlenecek ve duyuru yapılacaktır.

 

 • “Case Study – Vaka Analizi” nedir? Ne yapar?

“-Case Study – Vaka Analizi”: İsminden de belli olduğu gibi, sunulan bir mühendislik problemi/vaka üzerinde analiz yapılarak, optimum çözüme/çözümlere ulaşılması amaçlanır. Vakaya üretilen çözüm kadar, çözümün sunum şekli ve teknikleri de değerlendirmede önemli yer tutar.

 • Yarışmanın değerlendirmesi nasıl ve kim tarafından yapılıyor?

-Değerlendirme, sponsor şirket temsilcileri ve Zirve Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan bir jüri tarafından yapılacaktır. Değerlendirmeye hem yapılan çalışma, hem de yarışma sonunda yapılacak sunum doğrudan etki ediyor.

 • Elektronik cihazları kullanmak serbest olacak mı? (Ör: telefon, laptop, hesap makinası)

-Yarışma sırasında kullanımı nizami olan araçlar dağıtılacak kural kitapçıklarında belirtilecektir. Tarafınızdan getirilmesi gereken bir cihaz olması durumunda, yarışma gününden önce yarışmacılar haberdar edilecektir. Aksi belirtilmedikçe internet erişimi yasaktır.

 • Hangi şartlarda yarışmadan diskalifiye oluruz?

-Yarışma harici kalmanıza sebep olacak hareketler, yarışma öncesi internet aracılığıyla ve yarışma günü kural kitapçıklarında belirtilecektir. Olağandışı durumlarda, organizatörler katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

 • Yarışma kaç saat sürecek?

-Yarışma 11.05.2016 tarihinde, 20 dakika sunum ve 10 dakika katılımcı soruları ile her grup için yarım saattir. Ardından Jüri değerlendirmesi devreye girecektir.

 • Sonuçlar ne zaman açıklanır?

-Yarışmada gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi hemen yarışma bitişinde gerçekleştirilir. Ardından gerçekleşecek ödül töreninde sonuçlar duyurulacaktır.

 • Yarışma nerede gerçekleşecek?

-Yarışma, Zirve Üniversitesi Kızılhisar Kampüsünde gerçekleşecektir.

 • Yarışma saatlerine denk gelen yoklamalı derslerimizde izinli/görevli olarak sayılabilecek miyiz?

-Zirve Üniversitesi “Vaka Analizi” Mühendislik Yarışması, Sanat, Kültür ve Spor Müdürlüğü aracılığıyla rektörlükten izini alınmış, resmi bir etkinliktir. Kişisel olarak başvurulması durumunda kişi/kişilerin yarışma saatlerinde yarışma yerinde olduğuna dair bir belge verilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.