ZİRVE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Zirve Üniversitesi Rektörlüğü’nden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ‘‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Öğretim Üyesi alınacaktır’’ İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

GENEL ŞARTLAR 
– Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
– Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
– Profesör kadrosuna başvuracak adayların; – Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora ve Doçentlik belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ), askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri olması gerekmektedir. başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, en az beş yıl aktif olarak doçent olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesi,  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini CD ortamında hazırlayarak Zirve Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta ile  müracaat etmeleri gerekmektedir.
– Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ), askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri olması gerekmektedir. Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi,  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört)  adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini CD ortamında hazırlayarak Zirve Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta ile  müracaat etmeleri gerekmektedir.
– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ), askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri olması gerekmektedir. başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi,  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini CD ortamında hazırlayarak Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na şahsen veya posta ile  müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Mühendislik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme
Mühendisliği
Doçent Doktor

1

  1. Kompozit Malzemeler ve Kırılma Mekaniği alanlarında çalışması olmak
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yrd. Doç. Dr.

1

 
Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Prof.Dr.,
Doç. Dr.,
Yrd. Doç. Dr.

2

  1. Tıp Eğitimi Anabilim Dalına başvuran adayların Aile Hekimi olmak,
  2. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına başvuran adayların 5 yıl yurtdışı tecrübesi ve doktoralı olmak,
  3. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların yurt dışı doktoralı olmak şartları aranır.
Fizyoloji Prof.Dr.,
Doç. Dr.,
Yrd. Doç. Dr.

2

Anatomi Prof.Dr.,
Doç. Dr.,
Yrd. Doç. Dr.

1

Halk Sağlığı Prof.Dr.,
Doç. Dr.,
Yrd. Doç. Dr.

2

Tıbbi Biyoloji Prof.Dr.,
Doç. Dr.,
Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Eğitimi Doç. Dr.

1

Tıp Eğitimi Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr.

1

Farmakoloji Prof.Dr.,
Doç. Dr.,
Yrd. Doç. Dr.

2

NOT : Başvurular ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün ile sınırlıdır.