Zirve Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

Zirve Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri hakkında bilgi ve kulüpler listesi

GENEL BİLGİ

Öğrenci kulüpleri miz , yakın ve uzak çevresine karşı duyarlı, ülke ve dünya sorunlarını izleyen ve çözüm konusunda çalışmalar yapan, bilgi ve kültürü paylaşan kuruluşlardır.Ayrıca üniversitemizin misyonu doğrultusunda akademik çalışmaların yanısıra öğrencilerin bedensel, zihinsel, kültürel, sanatsal gelişimlerini sağlamak ve bu alanlardaki yeteneklerini ve niteliklerini arttırmak amacıyla faaliyet göstermekte ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmektedirler.Bu doğrultuda kulüpler aracılığıyla öğrencilerimiz kongre,seminer,konferans,söyleşi,sergi,panel.gösteri gibi hem sosyal alanda hem de akademik alanda faydalanacakları etkinlikleri yapmaktadırlar.
Öğrenci kulüpleri yapacakları her türlü faaliyet için,Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğünden onay almak zorundadır.
Üniversitelerde kulüplerin, çoğunlukla mesleki amaçlı ve sosyal amaçlı kulüpler olarak iki kategoride yapılandığı görülmektedir.

KULÜPLERİN KURULUŞU

En az 15 öğrenci, kurmak istedikleri kulübün tüzük taslağı ve bir öğretim üyesinin kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belge ile Genel Sekreterliğe bağlı Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’ne başvurur. Önerilen kulübün faaliyet alanı daha önce kurulmuş faal bir kulübünki ile benzer olmamalıdır. Başvuru Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından incelenir ve uygun görülürse önce bir yıl süreli bir Aday Kulüp kurulur. Aday Kulüp’ün kuruluşunu takiben en geç 15 gün içinde ilk Genel Kurulunu yapması ve kuruluşun gerçekleştiği akademik yılsonuna kadar geçerli olacak organlarını seçmesi gerekir. Aday kulüpler diğer kulüpler ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. Aday kulüplerin kuruluş amaçları ile uyumlu faaliyetlerde bulunmaları, aktif üye sayılarını artırmaları beklenir. Adaylık dönemi sonunda, yapılan faaliyetler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucuna göre adaylık süresi kaldırılarak kulüp aslen kurulur veya fesh edilir.

 

Zirve Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

 • Bilgisayar Kulübü
 • Dora Mühendislik Kulübü
 • Down-up Kulüp
 • Eflatun Eğitim Topluluğu Kulübü
 • Endüstri Mühendisliği Kulübü
 • Fotoğrafçılık Kulübü
 • Genç Girişimciler Kulübü
 • Genç Hukukçular Kulübü
 • Genç İşadamları Kulübü
 • Genç Liderler Kulübü
 • Global Düşünce Kulübü
 • Gökkuşağı Kulübü
 • Inception Kulüp
 • İnşaat Mühendisliği Kulübü
 • İş ve Kariyer Kulübü
 • Kariyer Kulüb
 • Management Kulüp
 • Matematik Kulübü
 • Medya İletişim ve Organizasyon Kulübü
 • Mimarlık ve Tasarım Kulübü
 • Nötr Kulüp
 • Pardon Kulübü
 • PDR Topluluğu
 • Proje ve Bilim Kulübü
 • Rengarenk Kulübü
 • Resim Kulübü
 • Sağlık Kulübü
 • Satranç (Piyat) Kulübü
 • Sinema ve Televizyon Kulübü
 • Tarih ve Aktif Düşünce Kulübü
 • Toplumsal Duyarlılık Kulübü
 • ultRaslan Kulübü
 • Uluslararası Ticaret Kulübü
 • Zirve 1907 Fenerbahçeliler Kulübü
 • Z-İOS (İOS Development) Kulübü
 • Z. Ü. UNİFAN Spor ve Kültür Kulübü
 • Teknoloji Kulübü
 • Zirve Ar-Ge Topluluğu
 • Sürdürülebilirlik Kulübü
 • Poseıdon Denizcilik Kulübü
 • Developers
 • Bilişm Kulübü 
 • ZİRVE UNI-BJK
 • ZİRVELT
 • GENÇ TÜRKİYE 
 • AKTİF GENÇLİK KULÜBÜ 
 • İŞLETME-EKONOMİ
 • BİLİM ve EDEBİYAT 
 • INTERNATIONAL POLITICAL ACADEMIC 
 • ANKA KUŞU KULÜBÜ