Ziraat Fakültesi Lisans Öğrenci Bursu

eğitime destek bursu
Lisans Öğrenci Bursu

Ziraat fakültelerinde Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

GÜBRETAŞ bu topraklara değer katmak için ailesi tarımla uğraşan başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine EĞİTİM BURSU desteği sağlamayı sürdürüyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora derecelerine verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuruları 4 Ekim’de başlayacak.
Lisans öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır:

Ailesinin çiftçi olması,

Ziraat fakültelerinin hazırlık veya 1. sınıfına ilk kez kayıt yaptırmış olması,

Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,

Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Lisans öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 420 TL ödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Lisans düzeyinde başarı halinde eğitim boyunca (-varsa- Hazırlık + 4 yıl) burs verilir. Sonraki yılda burs hakkının devam edebilmesi için başarı kriteri aranır.

Burs hakkı kazanması halinde Lisans öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

2) Lise diploması fotokopisi

3) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

4) Adli Sicil Belgesi

5) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

6) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

7) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

8) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi

9) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

11) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesap numarası)

12) 2 adet vesikalık fotoğraf

13) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahhütnamesi (imzalı)

GÜBRETAŞ Eğitim Bursuna başvurular 4 Ekim (15:00) – 15 Ekim (17:00) tarihleri arasındadır.

www.gubretasegitimbursu.org