Ziraat Fakülteleri Öğrencilerine Burs

Eğitim Bursu
Tarım Bursu

Ziraat Fakülteleri Tarım Bölümü Öğrencilerine Eğitim Bursu

Burs kriterleri
Üniversitelerin ziraat fakülteleri tarım bölümlerinde okuyor olmak.
Devlet üniversitesi veya özel üniversitede burslu olarak okuyor olup, not ortalaması 3 ve üzeri olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Burs hakkında bilgi
15 kişiye 12 ay boyunca aylık 1.500 TL olarak verilir. 2022-2023 döneminden bursu devam eden 10 öğrenciye ek olarak 2023-2024 döneminde 5 yeni bursiyer daha seçilecek ve toplam bursiyer sayısı 15 kişiye ulaşacaktır.

Burs başvuruları 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi başvuruları 30.08.2023 tarihinde sona erecek olup bu tarihten sonra yapılan başvurular, kurumun bir sonraki burs dönemi için değerlendirilecektir.

Burs, bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılır. (18 yaşını tamamlayanlar)
Öğretim yılı sonunda öğrencinin genel ve bölüm dersi başarı durumuna göre değerlendirme yapılır.
Başvurular Burs Komitesi’nin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılır. (Eylül ortası açıklanması planlanmıştır)

Verilecek burs miktarı ve hak kazanan kişi sayısı, firmanın imkanları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında Eğitim Komitesince yeniden değerlendirilir ve oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Başvuru için gerekli belgeler
1 resim
Mali durumun gösterir belge (Bursa başvuran kişi çalışıyorsa kendisinin de dahil olmak üzere annenin ve babanın mali durumlarını gösterir belge)
Kayıtlı olduğu okuldan öğrenci belgesi
Sabıka kaydı
Nüfus cüzdan fotokopisi
İkametgah belgesi (Başvuru tarihinden en fazla üç ay önceye ait olmalıdır.)
Son Başvuru Tarihi: 30 Ağustos 2023