Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı

Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı

17-18 Ekim 2015

Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

Diyabet (diabetes mellitus), toplumda görülme sıklığı hızla artan bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar arasında önemli bir sağlık sorunu olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Yapılan bir değerlendirmeye göre 2020’li yıllarda, özellikle Tip 2 diyabetin Amerika Birleşik Devletleri’nde birinci ölüm nedeni olacağı öngörülmektedir. Diyabetin görülme sıklığının artma sebepleri arasında bireylerin yaşam tarzındaki değişimlerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde, psikoloji ve tıp literatüründe endokrin sisteminin birikmiş stresten olumsuz etkilendiğine, birikmiş stresin diyabet gibi kronik hastalıkların oluşumuna ve tedavisine olumsuz etkileri olduğuna dair çok sayıda araştırma bulgusu mevcuttur. Son yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde çok hızlı bir gelişme gösteren ve zihin-beden ilişkisini temel alan stres yönetimi uygulamalarının, diyabet hastalarının tedavisine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Diyabet tedavisinde birikmiş stresin etkileri konusunda bilgi alışverişinde bulunmak ve tedavi sürecinde zihin-beden tıbbına dayalı uygulamaları bilimsel veriler ışığında paylaşmak amacıyla Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi ve Harvard Üniversitesi Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine işbirliğiyle “Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı” düzenlenecektir.

Diyabet tedavisinde destekleyici olan stres yönetimi uygulamalarının tanıtılacağı ve bu uygulamaların ülkemizdeki sağlık sistemine nasıl entegre edilebileceği konularının ele alınacağı “Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı”na, diyabetle ilişkili alanlarda çalışan hekimler, psikologlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları katılabilecektir.

Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı, 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği (2015-1) kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen ücretsiz bir etkinliktir ve çalıştay sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.