Zeytinburnu Öğrencileri Arası Öykü Yarışması

8. ÖYKÜYARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

A- YARIŞMANIN AMACI

1. Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezimize üye olan 6, 7
ve 8. sınıf öğrencilerini, lise öğrencilerini, üniversite
öğrencileri ve yetişkinleri okumaya ve yazmaya
özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine
destek olmak,

2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini
ortaya çıkarabilecekleri uygun bir zemin hazırlamak,

3. Öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmak,

4. Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik
etmek,

5. Geziler, seminerler, kurslar ve özellikle kitap
okuma yarışması gibi pek çok kültürel faaliyetle
Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kültürel şuur ve
okuma sevgisi kazandıran Bilgi Evleri ve Gençlik
Merkezi’nin, genç yazarların ortaya çıkmasına da
vesile olmasını sağlamak.

6. Her katılımcı, yarışmaya en fazla 2 (iki) öyküyle
katılabilir.

7. Öyküler bilgisayarda “Arial” yazı karakteri ile 12 punto
büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 sayfa
boyutundaki ölçülerle 10 sayfa uzunluğu geçmemelidir.

8. Temel imla kurallarına uygun yazılmayan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Öykülerin başlık bölümü ‘üstte eser adı, eser adının
hemen altında yazar adı’ olacak şekilde düzenlenecektir.
Eser ve yazar adı bulunmayan öyküler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

10. Yarışmaya katılacaklar öykülerini, dijital şekilde word
dokümanı olarak (USB Flash Bellek veya CD içinde) üyesi
olduğu Bilgi Evi’ne ve Gençlik Merkezi’ne şahsen teslim
edeceklerdir.

11. Dijital şekilde teslim edilen word dokümanının ismi
“Katılımcı Adı Soyadı-Eser Adı” şeklinde olmalıdır.

12. 14 Ocak 2023 tarihinden sonra teslim edilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen öykü
metinleri geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak
iddia edemeyecektir.

14. Zeytinburnu Belediyesi, ödül alan veya almayan
bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü
tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu
eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına
sahip olacaktır.

15. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul
etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile
ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Zeytinburnu
Belediyesi yetkililerinde saklıdır.

16. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün 8. Öykü Yarışması’nda görevli
personelleri, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.

B- YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya Zeytinburnu sınırları içerisinde ikamet eden,
okuyan, çalışan veya Bilgi Evleri ile Gençlik Merkezimize
üye olan; ortaokul 6. sınıftan itibaren bütün öğrenciler ve
yetişkinler katılabilir.
Gruplar:
1. Grup: 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri
2. Grup: Lise öğrencileri,
3. Grup: Üniversite öğrencileri ve yetişkinler

C- BAŞVURU VE ESER TESLİM TARİHLERİ
Yarışma başvuruları, duyurulduğu tarihten itibaren başlar.
Eserlerin son teslim tarihi ise 14 Ocak 2023’tür.
– 1. Grup (6,7 ve 8.sınıf öğrencileri) Bilgi Evleri’ne
– 2. Grup (Lise Öğrencileri) Gençlik Merkezi’ne veya Bilgi
Evleri’ne
– 3. Grup (Üniversite öğrencileri ve yetişkinler) Gençlik
Merkezi veya Bilgi Evleri’ne eserleri teslim edeceklerdir.

D- KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılmak isteyen 1. grup yarışmacılar Bilgi
Evleri’ne, 2-3. grup yarışmacılar Gençlik Merkezi’ne veya
Bilgi Evleri’ne üye olmalıdır.

2. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.

3. Yarışmaya katılımlar şahsen yapılacaktır.

4. Yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayımlanmamış,
başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmemiş olması gerekmektedir.

5. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit
edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve
eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

3. Ödüller
Birinci : 15.000 TL
İkinci : 10.000 TL
Üçüncü : 7.500 TL

*İlk üç dereceye girenler, ailelerinden iki kişiyle
birlikte 5 gece 6 gün sürecek olan Çanakkale Doğa
ve Tarih Kampı’yla ödüllendirilecektir.

4. Teşvik Ödülleri:
İlk üç dereceye giren eserlerin dışında her
kategoriden beşer eser sahibine teşvik olarak
2.500 TL ödül verilecektir.

E- DEĞERLENDİRME
1. Teslim edilen eserler, iki aşamada
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Birinci aşamada
eserler, Ön Seçici Kurul tarafından elemeye tabi
tutulacaktır.

2. İkinci aşama olarak; ön elemeden geçen eserler,

6 – 18 Şubat 2023 tarihleri arasında 7 kişilik Seçici
Kurul tarafından tekrar değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.

3. Seçici Kurul tarafından yapılan bu
değerlendirme esas alınarak her kategoride
birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin sahipleri
ve teşvike değer görülenler belirlenecektir.

4. Seçici Kurul:
Cemal Şakar
Güray Süngü
Aykut Ertuğrul
Necip Tosun
Murat k Murat ( Ön Seçici Kurul)
Akif Hasan Kaya ( Ön Seçici Kurul )
Mukadder Gemici( Ön Seçici Kurul)

F- ÖDÜL TÖRENİ
1. Ödül töreni, 18 Mart 2023 Cumartesi günü
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşecektir. Dereceye giren katılımcılara
başarı belgesi ve ödülleri takdim edilecektir.
2. Belirlenen ödül miktarları üç kategori için de
aynıdır.