Zeytinburnu Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması

Zeytinburnu Belediyesi
4. Fotoğraf Yarışması
Genel Katılım Koşulları
1. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
2. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) eserle katılabilir. Her yarışmacı ancak bir ödül alabilir. Ancak dereceye giren yarışmacıların eserlerinden mansiyon ya da sergilemeye değer eserler arasına seçilebilir. Yani bir yarışmacı hem dereceye girebilir hem de diğer bir eseri mansiyon ya da sergilenmeye değer eserler arasında yer alabilir.
3. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka bir uluslararası yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğraflara renk, kesinlik, toz alma gibi bazı temizlik yapılması, kontrast ayarları, kabul edilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar kabul edilmez. Kurallara uymadığı anlaşılan fotoğraflar ve yarışmacı tümüyle yarışma dışı bırakılır. Herhangi bir ödül almış ise iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. Alınan derecenin yerine bir başkası seçilmez.
4. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Haklarında kural ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali yapan katılımcıların TFSF onaylı yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
Haklarında TFSF tarafından kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
6. Yarışmaya gönderilen CD/DVD’ler geri gönderilmeyecek, TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
9. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytinburnu Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
10. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya bir telif ücreti ödenmeyecektir.
11. Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinden ve TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinde ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda yayımlanacaktır.
12. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
13. Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılan yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Adı:
Zeytinburnu Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması
2. Yarışmanın Konusu:
“Zeytinburnu”: Tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusu Zeytinburnu İlçesi’nin sınırları, adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.
3. Kategoriler:
Eserler dia pozitif, siyah-beyaz ve renkli olabilir. Gönderilecek fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.
4. Boyutlar:
Yarışmaya katılacak fotoğraflar 300 dpi gibi yüksek çözünürlükte, en yüksek sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2500 piksel olmalıdır. Fotoğrafa verilen ad ve sıra numarası katılım formundakiyle aynı olmalıdır. Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Baskı ve e-posta olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
5. Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
Fotoğraflar CD veya DVD’ye kayıt edilerek katılım formuyla birlikte başvuru adresine teslim edilecek veya gönderilecektir. CD veya DVD üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. Posta ile gönderilen CD veya DVD’ler zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yollanmalıdır. Postada meydana gelen gecikme, kayıp ve hasarlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
6. Başvuru Adresi:
Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 165
Zeytinburnu-İSTANBUL
7. Yarışma Takvimi:
– Son Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2014 Cuma saat 17.00
– Jüri Toplantı Tarihi : 18 Aralık 2014
– Sonuç Bildirim Tarihi : 22 Aralık 2014
– Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 27 Aralık 2014
8. Ödüller:
Birincilik Ödülü : 6000.-TL
İkincilik Ödülü : 4000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 3000.-TL
Zeytinburnu Bld. Ö.Ö. : 2000.- TL
Jüri Özel Ödülü : 1500.- TL
Mansiyon (5 adet) : 750.-TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : 250.-TL
9. Seçici Kurul:
Ara GÜLER (Fotoğraf Sanatçısı)
Coşkun ARAL (Gazeteci-Foto Muhabiri)
Süleyman GÜNDÜZ (Fotoğraf Sanatçısı)
Haluk ÇOBANOĞLU (Fotoğraf Sanatçısı)
Mustafa YILMAZ (Fotoğraf Sanatçısı)
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
10. TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2014/036 patronaj ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.