Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Ülkemizin bugün en çok okunan çocuk kitabı yazarları arasında yer alan, çocuk edebiyatımıza ustalara yakışan bir dil ve anlatım zenginliği katan Zeynep Cemali kaleme aldığı birbirinden güzel kitaplarıyla, binlerce çocuğa okumayı sevdirdi, onları edebiyata yakınlaştırdı.

 

Günışığı Kitaplığı, çocuk edebiyatımızda silinmez izler bırakan değerli yazar Zeynep Cemali’nin anısına, Türkiye genelinde tüm ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin katılabileceği bir öykü yarışması düzenliyor.

Çocukları, kendilerini yazarak ifade etmeye özendirmeyi amaçlayan yarışmanın teması, her yıl yazarın kitaplarından seçilecek bir cümleyle belirlenecek. Yarışmanın 2011 için belirlenen “kardeşlik” temasına kaynaklık edecek cümle, Zeynep Cemali’nin son romanı Ankaralı’dan seçildi: “İki kardeş sımsıkı kucaklaştılar.”

 

Günışığı Kitaplığı
ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ADI: Zeynep Cemali Öykü Yarışması
DÜZENLEYEN KURUM: Günışığı Kitaplığı (Türk ve dünya edebiyatından çocuklar ve gençler için çağdaş kitaplar yayımlayan uzman yayınevi.)
KONUSU: Çocuk edebiyatımızın usta yazarı Zeynep Cemali’nin öykülerinde ve romanlarında sıklıkla işlediği “kardeşlik” 2011’in ana teması olarak belirlenmiştir. Öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin Ankaralı romanının 194. sayfasında geçen şu cümleden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir: İki kardeş sımsıkı kucaklaştılar.
TÜRÜ: Öykü Yarışması
AMACI: Yarışma, ülkemizin bugün en çok okunan çocuk kitabı yazarları arasında yer alan ve çocuk edebiyatımıza ustalara yakışan bir dil ve anlatım zenginliği katan öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenmiştir.
HEDEF KİTLE: Ülke genelinde tüm ilköğretim ikinci kademe (6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri.
ZAMANI: Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 1 Nisan 2011 tarihine kadar kabul edilecek, ödül töreni 2011 yılı Kasım ayında yapılacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının ikinci kademe (2010‐2011 öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan) öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
4. Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da el yazısıyla yazılmalıdır.
5. Öykünün uzunluğu, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmamalıdır.
6. Öykünün tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.
7. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Nisan 2011’dir.
8. Gönderilecek öykünün en arka sayfasında, öğrencinin ve Türkçe öğretmeninin aşağıdaki bilgileri yer almalıdır:

Öğrencinin
Adı ve soyadı
Doğum tarihi
Okulunun adı
Sınıfı ve numarası
Okul adresi ve telefon numarası
Yatılı ise kaldığı yurdun adresi
Yatılı ise kaldığı yurdun telefonu
Ev adresi
Telefonu
E‐posta adresi (varsa)

Türkçe öğretmeninin
Adı ve soyadı
Cep telefonu
E‐posta adresi

9. Katılım koşullarına uygun olarak ve zamanında teslim edilen tüm aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek; birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk üç derecenin yanı sıra seçici kurul uygun gördüğü öykülere özel ödüller verebilir.
10. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
11. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
12. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
13. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

Başvurular Günışığı Kitaplığı, Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3 Mecidiyeköy 34387 İstanbul adresine kapalı
zarf içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; yarisma@gunisigikitapligi.com adresine e‐posta ekinde de gönderilebilir. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta/kargo ile yapılacak başvurular
Aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir zarf içine, arkasında katılım koşullarının 8. maddesinde belirtilen tüm
bilgilerin yer aldığı öykü metni konularak gönderilmelidir.

Gönderen (Başvuru sahibi öğrencinin
adı, soyadı, posta adresi)

Günışığı Kitaplığı
Zeynep Cemali Öykü Yarışması
Profilo Plaza Cemal Sahir Sok. 26/28 B3
Mecidiyeköy 34387
İstanbul

E‐posta ile yapılacak başvurular

Yarışmaya gönderilecek öykü .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü
Yarışması” ibaresi yer alan bir e‐posta ekinde yarisma@gunisigikitapligi.com adresine gönderilmelidir. E‐postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 8. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e‐posta adresinden iletişim kurabilirler.
İlgili Kişi: Deniz Demirtaş
Tel: (0212) 212 99 73
E‐posta: deniz@gunisigikitapligi.com
Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

SEÇİCİ KURUL

Yarışma seçici kurulu, isimleri aşağıda belirtilen yazar, akademisyen ve editörlerden oluşmaktadır.
‐ Necati Tosuner (Yazar)
‐ Aysel Gürmen (Yazar)
‐ Sevim Ak (Yazar)
‐ Necdet Neydim (Akademisyen)
‐ Müren Beykan (Günışığı Kitaplığı temsilcisi, Yayın Yönetmeni)