Zeynep Cemali Öykü Yarışması başlıyor!

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2018-2019 öğretim yılında tüm ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Öykü “yalan” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da
okunaklı elyazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykünün başında, öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.

10. Öykünün e-posta veya posta yoluyla tek (1) kopya olarak gönderilmesi yeterlidir.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 22 Mayıs 2019 Çarşamba günüdür.

12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencilerin, adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır.

13. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

14. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öğrenciler ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. Ödüle değer görülen öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun
gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra dikkat çeken öyküler de, Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

15. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine, yarışmaya katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.

16. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine ait olup, yarışmaya katılımla birlikte Günışığı Kitaplığı yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.

17. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Geçmişte Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na öyküleri “okumalık” olarak seçilmiş öğrenciler, yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.

18. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir
yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

19. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde, editörlük çalışması yapılabilir; fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

20. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

21. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2019 yılının eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.

22. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve Zeynep Cemali kitapları seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.

23. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında adını bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür belgesiyle birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

24. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Yetkili: Figen Ulu
Telefon: 0212 212 99 73
E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

2019 Zeynep Cemali Öykü Yarışması Katılım Formu