Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018

Öykü Yarışması
Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018

2018’de gençler öykülerini kararlılık için yazacak!

2018 teması: KARARLILIK

2018 tema cümlesi: “Keçi inadı tutan çocuğa laf geçiremeyeceğini anlayınca sustu.”
Zeynep Cemali’nin Öykü Öykü Gezen Kedi kitabından.

Son başvuru: 22 Mayıs 2018

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2017-2018 öğretim yılında tüm ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Öykü “kararlılık” temasında yazılmalıdır. Tema için verilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı elyazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı, öykünün başında belirtilmelidir.

10. Öykünün e-posta veya posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 22 Mayıs 2018 Salı günüdür.

12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencilerin, adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, okulunun adı, sınıfı, okul adresi ve telefon numarası, (yatılı ise kaldığı yurdun adresi ve telefonu); velisinin adı soyadı, ev adresi ve telefonu, varsa e-posta adresi belirtilmeli; Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Ayrıca öğrencinin ilgili öğretmeninin adı soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi eklenmelidir.

13. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

14. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun
gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından her yıl hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

15. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı,
yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir.
Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

16. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamaz. Geçmişte Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na öyküleri “okumalık” olarak seçilmiş öğrenciler, yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilir.

17. Yarışmaya katılan öykülerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

18. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından, gerek görüldüğü takdirde, editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

19. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

20. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2018 yılı Eylül ayı içinde gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir.

21. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve Zeynep Cemali kitapları seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.

22. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında adını bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

23. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden
iletişim kurabilirler.

Yetkili: Nilay Gültekin
Telefon: 0212 212 99 73
E-posta: [email protected]

Zeynep Cemali Öykü Yarışması için eğitimciye notlar
Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.

Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.

Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.

Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. 5. sınıflar yarışmaya katılamaz.

Yazılan bütün öyküler, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme ya da değerlendirme
yapılmadan, eksiksiz gönderilmelidir.

Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede
aranan önemli bir ölçüttür.

Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Öyküde yer alması zorunlu değildir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödüle değer görülen öykücüler, 2018 sonbaharındaki 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nde düzenlenecek törende ödüllerini, usta edebiyatçıların elinden alacaklar. Törene İstanbul dışından katılacak öğrencilerle, velileri
ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak ağırlanacaktır.

BAŞVURU
gunisigikitapligi.com’daki Kayıt Formu’nu eksiksiz doldurarak öykünüzle birlikte yollamalısınız. Bu,
değerlendirme sürecinin sağlıklı ilerlemesi için gerekli ve önemlidir.

Posta Günışığı Kitaplığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul
T (0212) 212 99 73
E [email protected]