Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2014

2014 teması UMUT

Son başvuru 7 MAYIS 2014

Tema cümlesi “Belki yıllardır ilk kez gülümsedi.”
Zeynep Cemali’nin Ballı Çörek Kafeteryası kitabından.

2014 Seçici Kurulu
Adnan Binyazar
Leyla Ruhan Okyay
Mavisel Yener
Sedat Sever, Prof. Dr.
Müren Beykan, Dr.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2014
Geleceğin öykücü gençleri için yazma zamanı!

Günışığı Kitaplığı tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini “umut” temasında öyküler yazmaya davet ediyor. Usta öykücü Zeynep Cemali’nin anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 7 Mayıs 2014.

Günışığı Kitaplığı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında duyurulan ve 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin katılabildiği yarışmanın teması, her yıl olduğu gibi usta öykücü Zeynep Cemali’nin sevilen bir kitabından seçildi. Geleceğin öykücüleri bu kez, yazarın Ballı Çörek Kafeteryası romanındaki “Belki yıllardır ilk kez gülümsedi.” cümlesinden yola çıkarak belirlenen “umut” teması üzerine yazacaklar. 2014 Seçici Kurulu Adnan Binyazar, Leyla Ruhan Okyay, Mavisel Yener, Prof. Dr. Sedat Sever ve Dr. Müren Beykan’dan oluşan yarışmanın son başvuru tarihi 7 Mayıs 2014.

Çocukları “uçmaya” özendirmeliyiz!

Yarışmaya katılım her geçen yıl artarken, biriken öyküler, çocuklarımızın ve gençlerimizin iç dünyasına ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor. Yarışmanın Proje Başkanı, Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Beykan, 2013 yılında yarışmaya katılan öğrencilerin sadece beşte birinin erkek olmasına ve “çocuklarımıza, gençlerimize, güvenli limanlar işaret etmenin araçlarından biri olan edebiyatı” en kısa zamanda erkek çocukların hayatına sokmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Yarışmanın üçüncü yılında tam 51 ilden gönderilen öykülerde, önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak acı, ölüm ve hastalık gibi karamsar konulara değinildiği görülüyor. Çocukların bu acılı öyküleri ağır ve klasik bir dille kaleme almaları ve teknolojiye yer vermemeleri, onlara genç ve dinamik yazarlarımızı yeterince okutamadığımızı gösteriyor. Gönderilen 500’den fazla öyküde fantastik ve bilimkurgu gibi türlerin seyrekliğini vurgulayan Beykan, “Çocukları ‘uçmaya’ da özendirmek görevi alarm veriyor,” diyor.

Yarışmada dereceye giren genç öykücüler, ödüllerini sonbaharda düzenlenecek çocuk ve gençlik edebiyatı ve yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nü taçlandıran ödül töreninde, edebiyat ustalarının elinden alacaklar. Dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler, “Ödüllü Öyküler 2014” kitapçığında yer bulacak.

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya Türkiye genelinde tüm ilköğretim kurumlarının 2013-2014 öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

4. Öykü Türkçe dilinde yazılmalıdır.

5. Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

6. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

7. Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı öykünün başında belirtilmelidir.

8. Öykünün tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.

9. Yarışmaya son başvuru tarihi 7 Mayıs 2014’tür.

10. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin öykülerinin en arka sayfasında öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, okulunun adı, sınıfı ve numarası, okul adresi ve telefon numarası, yatılı ise kaldığı yurdun adresi ve telefonu, ev adresi, telefonu, varsa e-posta adresi belirtilmeli; Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Ayrıca öğrencinin Türkçe öğretmeninin adı soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi eklenmelidir.

11. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

12. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen tüm aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek; birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk üç derecenin yanı sıra seçici kurul uygun gördüğü öykülere özel ödüller verebilir.

13. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

14. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak dereceye girmiş öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar.

15. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

16. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

17. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

18. Ödül almaya hak kazanan öyküler, Eylül ayında ilan edilecektir. Birincilik Ödülü tablet bilgisayar, Zeynep Cemali kitapları seti, sertifika; İkincilik Ödülü cep telefonu, Zeynep Cemali kitapları seti, sertifika; Üçüncülük Ödülü dijital fotoğraf makinesi, Zeynep Cemali kitapları seti, sertifika; Seçici Kurul Özel Ödülü Zeynep Cemali kitapları seti, sertifikadır.

19. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

20. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

21. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

İLETİŞİM
Telefon: 0212 212 99 73
E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

BAŞVURU

Postayla
Günışığı Kitaplığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması
Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3
Mecidiyeköy 34387 İstanbul

E-postayla
yarisma@gunisigikitapligi.com

Yarışmanın ödül töreni Günışığı Kitaplığı tarafından sonbaharda gerçekleştirilecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında İstanbul’da yapılacaktır. Ödül törenine İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak İstanbul’da ağırlanacaklar; ulaşım ve konaklama giderleri Günışığı Kitaplığı tarafından karşılanacaktır.

Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3 Mecidiyeköy 34387 T.+90 212 212 99 73 F.+90 212 217 91 74 E.info@gunisigikitapligi.com