ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2013

Günışığı Kitaplığı
ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2013 ŞARTNAMESİ
ADI
Zeynep Cemali Öykü Yarışması

DÜZENLEYEN KURUM
Günışığı Kitaplığı (Türk ve dünya edebiyatından çocuklar ve gençler için çağdaş kitaplar yayımlayan uzman yayınevi.)

KONUSU
Çocuk edebiyatımızın usta yazarı Zeynep Cemali’nin öykülerinde ve romanlarında sıklıkla işlediği “Arkadaşlık” 2013’ün ana teması olarak belirlenmiştir. Öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin Gül Sokağının Dikenleri kitabındaki Fosil ile Tüysüz öyküsünde geçen şu cümleden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir: Onların arasında olmak için neler vermezdi.

TÜRÜ
Öykü Yarışması

AMACI
Yarışma, ülkemizin bugün en çok okunan çocuk kitabı yazarları arasında yer alan ve çocuk edebiyatımıza ustalara yakışan bir dil ve anlatım zenginliği katan öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenmiştir.

HEDEF KİTLE
Ülke genelinde tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.

ZAMANI
Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 15 Mayıs 2013 tarihine kadar kabul edilecek, ödül töreni 2013 yılı Ekim-Kasım aylarında düzenlenecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında İstanbul’da yapılacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının 2012-2013 öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
4. Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
5. Öykü adı ve yazan öğrencinin adı öykünün başında belirtilmelidir.
6. Öykünün uzunluğu, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmamalıdır.
7. Öykünün tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.
8. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Mayıs 2013’dir.
9.

  1. 1.      Gönderilecek öykünün en arka sayfasında, öğrencinin ve Türkçe öğretmeninin aşağıdaki bilgileri yer almalıdır:

Öğrencinin

Adı ve soyadı

Doğum tarihi

Cinsiyeti

Okulunun adı

Sınıfı ve numarası

Okul adresi ve telefon numarası

Yatılı ise kaldığı yurdun adresi ve telefonu

Ev adresi

Telefonu                                                                      E-posta adresi (varsa)

 

Türkçe öğretmeninin

Adı ve soyadı

Cep telefonu

E-posta adresi

 

10. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.
11. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen tüm aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek; birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk üç derecenin yanı sıra seçici kurul uygun gördüğü öykülere özel ödüller verebilir.
12. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
13. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak dereceye girmiş öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar.
14. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
15. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
16. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Başvurular Günışığı Kitaplığı, Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3 Mecidiyeköy 34387 İstanbul adresine kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; [email protected] adresine e-posta ekinde de gönderilebilir. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta/kargo ile yapılacak başvurular

Aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir zarf içine, arkasında katılım koşullarının 9. maddesinde belirtilen tüm bilgilerin yer aldığı öykü metni konularak gönderilmelidir.

 

Gönderen (Başvuru sahibi öğrencinin

adı, soyadı, posta adresi)

 

 

                                                                                                                             Günışığı Kitaplığı

                                                                                                              Zeynep Cemali Öykü Yarışması

                                                                                                              Profilo Plaza Cemal Sahir Sok. 26/28 B3

                                                                                                              Mecidiyeköy 34387

                                                                                                              İstanbul

 

 

E-posta ile yapılacak başvurular
Yarışmaya gönderilecek öykü .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ibaresi yer alan bir e-posta ekinde [email protected] adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 9. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

İlgili Kişi: Deniz Demirtaş
Tel: (0212) 212 99 73
E-posta : [email protected]
Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

SEÇİCİ KURUL
Yarışma seçici kurulu, isimleri aşağıda belirtilen yazar, akademisyen ve editörlerden oluşmaktadır.
– Necati Güngör (Yazar)
– Gülsüm Cengiz (Yazar, Şair, Öğretmen)
– Aslı Tohumcu (Yazar)
– Selahattin Dilidüzgün (Akademisyen)
– Müren Beykan (Günışığı Kitaplığı temsilcisi, Yayın Yönetmeni)

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ VE SÜRECİ
1. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı tarafından denetlendikten sonra, şartnameye uygun her öyküden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici kurul üyelerine ulaştırılacaktır.
2. Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra, 2013 yılının Eylül ayı içinde belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek dereceye giren öyküleri (ve varsa özel ödüle değer bulunanları da) belirleyeceklerdir.
3. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2013 yılı Eylül ayı içinde ilan edilecektir.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI
Birincilik Ödülü: 1 adet tablet bilgisayar + Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika
İkincilik Ödülü: 1 adet cep telefonu + Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika
Üçüncülük Ödülü: 1 adet dijital fotoğraf makinesi + Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika
Seçici Kurul Özel Ödülü: Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika

Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni 2013 yılı Ekim-Kasım ayları içinde Günışığı Kitaplığı tarafından gerçekleştirilecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında İstanbul’da yapılacaktır. Ödül törenine İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri yarışmayı düzenleyen kurumun davetlisi olarak İstanbul’da ağırlanacaklardır. Ulaşım ve konaklama giderleri yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
15 Mayıs 2013: Son başvuru tarihi
18 Haziran 2013: Şartnameye uygun eserlerin Günışığı Kitaplığı tarafından seçici kurul üyelerine
iletilmesi için son tarih
Eylül 2013: Seçici kurul üyelerinin toplanarak ödüle değer eserleri belirleme tarihi
Ekim/Kasım 2013: Ödül Töreni

GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
İlgili Kişi: Deniz Demirtaş
Adres: Günışığı Kitaplığı, Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3 Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Telefon: (0212) 212 99 73
e-posta: (başvurular için) [email protected]
(bilgi almak için) [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin