ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2012

2012 yılı teması: HOŞGÖRÜ
“Ona duyduğum öfke çoktan uçup gitmişti.„

1.  Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2012 teması, Zeynep Cemali’nin Patenli Kız romanındaki “Ona duyduğum öfke çoktan uçup gitmişti ” cümlesinden esinlenilerek “hoşgörü” olarak belirlenmiştir.
2.  Yarışmaya ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının ikinci kademe (2011-2012 öğretim yılında 6, 7 ve 8.
sınıflarda okuyan) öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
3.  Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
4.  Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
5.  Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da el yazısıyla yazılmalıdır.
6.  Öykünün adı ve yazan öğrencinin adı öykünün başında belirtilmelidir.
7.  Öykünün uzunluğu, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmamalıdır.
8.  Öykünün tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.
9.  Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Mayıs 2012’dir.
10.  Gönderilecek öykünün en arka sayfasında, ö¤rencinin (adı ve soyadı, doğum tarihi, okulunun adı, sınıfı ve numarası, okul adresi ve telefon numarası, yatılı ise kaldığı yurdun adresi ve telefonu, ev adresi, ev telefonu ve e-posta adresi), velisinin (adı, soyadı, cep telefonu) ve Türkçe ö¤retmeninin (adı, soyadı, cep telefonu, e-posta adresi) bilgileri yer almalıdır.
11.  Yarışmaya e-posta ile gönderilecek öyküler, .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ibaresi yer alan bir e-posta ekinde [email protected] adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 10. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.
12.  Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.
13.  Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen tüm aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek; birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri ‹stanbul’da,Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında düzenlenecek ödül töreninde verilecektir.
14.  Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışmaya katılan öykülerüzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
15.  Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir,
fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
16.  Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17.  Ödül almaya hak kazanan öyküler Ekim ayı sonunda ilan  edilecektir.
   Birincilik Ödülü  dizüstü bilgisayar,
    Zeynep Cemali kitapları seti, Sertifika
    İkincilik Ödülü  tablet bilgisayar,
    Zeynep Cemali kitapları seti, Sertifika
   Üçüncülük Ödülü  cep telefonu,
    Zeynep Cemali kitapları seti, Sertifika
  Seçici Kurul, dereceye girmeyen bir öyküyü Özel Ödül’e   
  değer bulduğu takdirde, yazarına Zeynep Cemali   
  kitapları seti ve sertifika verilecektir.
18.  Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında  bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir
  Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.
19.  Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı   
  sorumlu değildir.
20.  Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri,
Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.   

Ödül Töreni, Günışığı Kitaplığı tarafından Kasım ayında gerçekleştirilecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında istanbul’da yapılacaktır. Ödül törenine istanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri yarışmayı düzenleyen kurumun davetlisi olarak istanbul’da ağırlanacaklardır. Ulaşım ve konaklama giderleri yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır. 
   Tel  :   0212 212 99 73
 E-posta  :   [email protected]