Zenginliğimiz Farklılığımız Konulu Resim Yarışması

Zenginliğimiz Farklılığımız Konulu Resim Yarışması

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
“ZENGİNLİĞİMİZ FARKLILIĞIMIZ” KONULU
MUYU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Göç; dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göçmen ise bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya eski çağlardan beri önemli göç rotaları üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu konum gereği Türkiye, istisnai olarak hem göç alan hem göç veren hem de göçmenler için transit bir güzergâh olarak kullanılan”çok boyutlu bir göç ülkesi”dir. Günümüzde sadece ticaret, seyahat, öğrenim vb. geçici sebeplerle değil, yerleşmek, eğitim, iş ve sağlık amacıyla da çok sayıda yabancı Türkiye’ye gelmektedir.

YARIŞMANIN AMACI
Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz yarışmanın amacı; göç konusunun (göç edenlerle iletişim, yerinden edilen kişilerle kurulan bağlar, ülkemize göç eden kişilerin kültürümüze katacağı yenilikler bağlamında) çocukların gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmektir. Ayrıca, çocukların “Zenginliğimiz Farklılığımız” başlıklı yarışmayla ilgili eser ortaya çıkarmalarını sağlamak, hayal dünyalarını görmek-geliştirmelerine yardımcı olmak, görsel sanatlar alanında yetenekli çocukları keşfetmek ve onurlandırmayı amaçlamaktayız.

YARIŞMANIN KONUSU
“Zenginliğimiz Farklılığımız”

HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen misafirlerimiz de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Yarışma; ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI
Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Çocuklar birer eserle yarışmaya katılacaklardır.
35x50cm beyaz resim kağıdı kullanılacaktır.
Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur (Serbest teknik).
Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.
Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf içinde yıpranmadan gönderilecektir.
Zarfın üzerinde “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Muyu Resim Yarışması” ibaresi yer alacaktır.
Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
Eserlerin arkasına sağ üst köşesine: İli, ilçesi, eser sahibinin adı soyadı ve cinsiyeti, okulun adı, sınıfı, adresi ve telefon numaraları yazılacaktır.
Uygun görülen eserler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen yerlerde sergilenecektir.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmalar, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME
Aşama No
Yarışma Süreci
Tarih
Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması
01.03.2018
Eserlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere Postaya Verileceği Son Tarih
09.04.2018
Jüri Değerlendirmesi
11.04.2018
Sonuçların Duyurulması
16.04.2018
Ödül Töreni
Sonuçların duyurulması sırasında ilan edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘MUYU RESİM YARIŞMASI 3’

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Demetevler/Yenimahalle/ ANKARA
Telefon: 0312 422 08 53
0312 422 08 71
0312 422 08 56
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.uyumcocuk.gov.tr / www.goc.gov.tr

ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 5 eser belirlenecek (5 ilkokul, 5 ortaokul kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir. Kazanan kişilerin hepsine birer dizüstü bilgisayar, boyama seti ve MUYU seti armağan edilecektir. Ödül töreninin ayrıntıları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan edilecektir.

YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş sayılırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.