ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
* Seramik sektörü alanında tasarımın önemini vurgulamak
* Genç tasarımcıları desteklemek ve seramik sektörüne teşvik edip, başarılı tasarımları ödüllendirmektir.
Seramik Özellikleri : 25×65 cm, 25×75 cm veya 30×90 cm ölçülerinde duvar veya yer karosu
Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma; üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Seramik Tasarımı bölümünden 2. , 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine açıktır. Katılımcıların, öğrenci olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.
Tasarım yarışmasına grup katılımları değil, bireysel katılımlar kabul edilir.
Yarışmaya gönderilen tasarımlar, daha önce herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olmalıdır.
Seramik karo tasarım yarışması tek aşamalı bir yarışmadır.
Bir yarışmacı birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilir.
Yarışma konusunda bir kısıtlama getirilmemiştir. Katılımcılar üretilebilirlik kapsamında, istedikleri konseptte tasarım yapabilirler.
Yarışmanın Değerlendirme Aşaması
Teslim edilen tasarımlar, YURTBAY Seramik tarafından belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda derecelendirilir. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere toplan 3 tasarım seçilecektir.
Değerlendirme Kriterleri
* Özgün ve Yenilikçi
* Kullanıcıya getirdiği prestij ve statü
* Üretim faydaları
– Üretim Kolaylığı
– Nakliye Kolaylığı
– Depolama Kolaylığı
– Maliyet Kontrolü
Kurallar
Yarışmacı tasarımını 50×70 cm paftalarda, beyaz zeminde ve ½ ölçekli bir şekilde sunmalıdır. Her bir tasarım için en az 2, en fazla 5 pafta hazırlanmalıdır. Her tasarımda;
* Ürünü ve teknik özelliklerini anlatan görünüş paftası
* Ürünü mekan içerisinde gösteren perspektif paftası
bulunmalıdır. Yarışmacılar isteğe bağlı olarak, tasarımın gelişme sürecini anlatan eskiz ve çalışmalarını bir zarf içinde, A3 boyutunda 5-10 sayfalık bir dosya halinde teslim edebilirler. Her pafta antetli olmalıdır. Antet; alttan 5 cm yukarıda çizilecektir. Bu çizginin alt kısmına yazılması gereken bilgiler;
1. Tasarımın isim önerisi
2. Tasarımın konsepti
3. Ürün özellikleri ( duvar veya yer karosu / ölçüler)
4. Kullanılacak teknikler
Yarışmacılar hazırladıkları her paftanın sağ üst köşesine, 4 harf ve 4 rakamdan oluşan toplam 8 haneli bir rumuz yazacaklardır. Yarışmaya birden fazla tasarım ile katılanlar, her tasarım için ayrı rumuz yazmalıdır.
Yarışmacılardan İstenenler
Yurtbay Seramik, Seramik Karo Tasarım Yarışması’na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıdadır.
Tasarımcılar bütün anlatımlarını 50×70 cm ölçülerindeki, beyaz zeminli, en az 2 (iki), en fazla 5 (beş) paftada gerçekleştireceklerdir. Tasarımlar, bilgisayar ortamında hazırlanabilir veya elle çizilebilir. Kağıt üzerine yapıştırma kabul edilmez.
Her katılımcı yarışmaya, Yurtbay Seramik web sitesinden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu imzalayıp doldurarak katılabilecektir. Başvuru Formu’nun sağ üst köşesine, tasarımların üzerine yazılan RUMUZ yazılmalıdır.
Katılımcılar, kendilerine ulaşmayı sağlayacak her türlü kimlik bilgisi, adres, telefon, faks, e-mail adresi gibi bilgileri tam ve doğru olarak Başvuru Formu’nun ilgili bölümlerine yazmalıdır.
Yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden alınmış ve son kayıt durumlarını gösteren onaylı belgeyi Başvuru Formu’na eklemeleri gerekir.
Başvuru Formu, ayrı bir diplomat zarfa konulmalıdır. Başvuru Formu’na ek olarak CV, Öğrenci Belgesi vb. belgeler de diplomat zarfın içine konularak, üstüne RUMUZ yazılıp kapalı bir şekilde paftaların bulunduğu büyük zarfın içinde teslim edilmelidir.
Tüm yarışmacılar, tasarımlarını teslim ederken paftalara ek olarak, seramik ve mekan çizimlerinin yüksek çözünürlüklü görsellerini TIFF formatında, CD içerisinde teslim etmek zorundadırlar.
UYARI: Büyük zarfın üstüne RUMUZ dışında herhangi bir yazı ve işaret yazılmayacaktır.
Tasarımların Teslim Yeri ve Tarihi
Yarışmacılar tasarımlarının içinde bulunduğu zarflarını, son teslim günü olan 1 Temmuz 2014, saat 18:00 ’e kadar YURTBAY SERAMİK merkez binasına şahsen veya posta/kargo/kurye ile ulaştırmalıdır. Gönderiler teslim gününü geçmeyecek şekilde programlanmalıdır. Teslimin gecikmesi durumunda katılımcı sorumludur.
Jüri Üyeleri
Mustafa GİRGİN, Mimar, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Esra BAKIN, Yurtbay Seramik Pazarlama Müdürü
Kemal SAYGI, Yurtbay Seramik Satış Müdürü
Serdar BAŞARAN, Yurtbay Seramik Satış Müdür Yard.
Sinan CANPOLAT, Mimar
Fulya ALTUNKAYA, İç Mimar
Yurtbay Seramik Tasarım Ekibi
Ödüller
Birinciye 5.000 TL
İkinciye I-Mac Masaüstü Bilgisayar
Üçüncüye I-pad Mini
Tasarım Hakları
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı, “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye göre, dereceye giren yarışmacılar haricindeki tüm yarışmacılardan, yarışmaya katıldıkları ”yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımların korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No: 115 (06330) Yenimahalle/Ankara adresine başvurabilir.
Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar;
* Unicera 2015 İstanbul Fuarında sergilenecektir.
* Dereceye giren yarışmacılar, eserlerinin Fikri ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm haklarının ticari, eğitsel, sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerinde kullanmak üzere Yurtbay’a ait olduğunu, Yurtbay’ın işbu eserleri sergileme, çoğaltma, yayma ve kullanma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul etmektedirler.
* Yurtbay Seramik, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüklerini sergilemek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modeller geçici veya sürekli olarak sergilenebilir.
* Dereceye giremeyen tasarımlar, ödül töreninden sonra Yurtbay Seramik merkez binasından geri alınabilir. Geri alınmayan tasarımlardan Yurtbay Seramik sorumlu tutulamaz.
* Dereceye giremeyen tüm tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için, tasarımcısından izin alması gereklidir.
* Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk, yarışmacıya aittir.
* Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı 1 Nisan 2014
Tasarımların Son Teslim Tarihi 1 Temmuz 2014
Jüri Değerlendirmesi 7 Temmuz 2014
Kazananların İlanı 21 Temmuz 2014
* Ödül töreni kazananların ilanından sonra ortak gün belirlenerek yapılacaktır.
Bilgi için:
Tel: 0 216 327 99 99 – 242
Mail: pazarlama@yurtbay.com.tr
YURTBAY SERAMİK
Hasanpaşa Mah. Yeniyol Sokak NO:2 Kadıköy/İstanbul

Tasarım Yarışması Başvuru Formu için Tıklayınız