Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması 2015

Seramik sektörünün lider markalarından Yurtbay Seramik’in bu yıl 3. kez düzenlediği “Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması” başlıyor!

“Doğadan Sanata Sen Tasarla” ile üç yıldır devam eden, geleceğin tasarımcılarının özgün ve yaratıcı fikirlerini keşfetmeye, seramik sektörünü tasarımın gücü ile desteklemeye katkıda bulunan Yurtbay Seramik, pazara sunulabilecek, seramik sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı ve seramik sektöründe “tasarımcı” kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

“Doğa” teması ile düzenlenen yarışma kapsamında, genç tasarımcı adaylarını, hayal güçlerinin sınırsız derinliğinden ilham alarak yaratacakları tasarımları paylaşmaya davet ediyoruz.

Doğadan alınan malzemeler ile üretilen seramiği, doğadan esinlenerek şekillendirdiğiniz, doğanın sundukları ile insan üretiminin ara kesitinde oluşan tasarımlarınızı heyecanla bekliyoruz!

YARIŞMANIN AMACI
“Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması” ile güzel sanatlar ve tasarımın teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; katılımcıların rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması, seramik sektörü alanında tasarımın öneminin vurgulanması; genç tasarımcıların desteklenmesi ve seramik sektörüne teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma tek kademeli, ulusal, öğrenci yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU
Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması’nın 2015 yılı teması; “Doğa” dır. Yarışmacılardan istenen doğadan alınan malzemeler ile üretilen seramiği doğadan esinlenerek şekillendirmeleri, doğanın sundukları ile insan üretiminin ara kesitinde tasarım yapmalarıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

•Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri’nde öğrenim gören 2014-2015 Bahar Yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.
•Yarışmaya ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.
•Tüm ekip üyeleri şartname ekinde yer alan başvuru formunu doldurmalıdır.
•Bir ekip birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilir.
Bir öğrenci yalnız bir ekipte yarışmaya katılabilir.
•Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
•Yarışmaya katılım ücretsizdir.
•Yarışmacıların jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmaması şarttır.
•Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
•Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir.

http://dogadansanatasentasarla.com/