Zeka Oyunlarına Yolculuk e-Twinning Projesi

Zeka Oyunlarına Yolculuk bir e-Twinning projesi olarak başladı. Öğrencilerim zeka oyunları ile farklı öğrenme stilleri geliştirsin ve hayata farklı profilden bakma becerisi kazansınlar istedim. Proje sonunda yeni web2 araçlarını kullanana , doğru yönde geliştiren , zeka oyunları ile ilgili bilgi edinen ve araştırma yapan öğrencilerim çoğaldı. İlerleyen sınıflarda da zekasını doğru yönde kullanan öğrencilerim olacağını düşündüren bu tür projeler devam edecektir.