Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışması

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün; Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışması” düzenlenecektir.

ZARİF ÇOCUK ULUSAL KİTAP OKUMA YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

A- YARIŞMANIN KONUSU VE ADI:
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü “ Zarif Çocuk Ulusal Kitap Okuma Yarışması” isimli kitap okuma yarışması düzenlenecektir.

B- YARIŞMANIN GENEL AMACI:
Yarışmanın genel amacı Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında ifade edildiği şekliyle ‘zihin, ahlak, ruh ve duyguları bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek’ için okuma alışkanlığı kazandırmak ve yazarlarımızla ilgili farkındalık oluşturmaktır.

C- YARIŞMANIN GEREKÇESİ:
“Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkeleri doğrultusunda eğitim liderleri, öğretmenler, eğitim gönüllüleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak milli ve manevi değerlerine bağlı, Türkçeyi doğru ve etkin kullanabilen, okuma alışkanlığına sahip, sosyal ve kültürel becerilerle donatılmış nesiller yetiştirmek” düşüncesi temel gerekçe alınarak ülke çapında kitap okuma yarışması yapılması planlanmıştır.

D- YASAL DAYANAK:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 11. maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2017/25 sayılı genelgesi yarışmamızın yasal dayanağını teşkil etmektedir.

E- YARIŞMANIN HEDEFLERİ:
1- Okuma isteği uyandırarak okumayı alışkanlığa dönüştürmek,
2- Anlama ve yorumlama alışkanlıklarını geliştirmek,
3- Ülkemizdeki ilkokullar arasında kaynaşmayı sağlamak,
4- İlkokul öğrencilerinin tamamının aynı eserleri okumasını sağlamak,
5- Sınıf kitaplıklarının zenginleşmesini sağlamak,
6- Okuma aracılığı ile kelime hazinelerinin zenginleşmesini sağlamak,
7- Türkçeyi doğru kullanma ve okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek,
8- Çevresindeki diğer insanlara örnek olmak yarışmamızın başlıca hedefleridir.

F – YARIŞMANIN KAPSAMI (HEDEF KİTLE)
Yarışma Türkiye genelinde devlet/özel okullarda eğitim öğretim gören ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

G- BAŞVURULAR
Yarışmaya başvurular elektronik ortamda http://zarifcocuk.meb.gov.tr/ adresine 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri veya veliler tarafından yapılabilecektir. Yarışmacı her öğrenci sisteme kayıt olacaktır. Bir sınıfın finalist olabilmesi için aynı sınıftan en az 10 öğrencinin kitapları okuması ve internet üzerinden yapılacak eleme sınavına katılması gerekmektedir.

H – YARIŞMA ÜST KURULU
Haşan BAŞ YİĞİT – Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hamdi SARIÖZ – Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim AYBEK – Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü

I – YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
İbrahim AYBEK – Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü
İdris IŞIKLI- Kütahya Merkez Cahit Zarifoğlu İlkokulu Okul Müdürü
Enes GÜLER – Kütahya İl MEM Özel Büro
Turhan Faruk CİHAN – Kütahya İl MEM Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisi Özcan TURAN – Kütahya İl MEM Ar-Ge Birimi Mevlüt DURAN – Kütahya İl MEM Ar-Ge Birimi 1- YARIŞMA DANIŞMA KURULU:
Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL – DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı İdris IŞIKLI- Kütahya Merkez Cahit Zarifoğlu İlkokulu Okul Müdürü
Ethem ERDOĞAN – Kütahya Merkez Kılıçarslan And. L. Md. Yrd.- Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.
Nazmiye ONUR – Kütahya Merkez Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mustafa Kemal PİŞKİNER – Kütahya BİLSEM Türkçe Öğretmeni
Sinan KORUÇ – Kütahya BİLSEM İngilizce Öğretmeni Süleyman GÜLEŞ – Kütahya Merkez Linyit İlkokul Sınıf Öğretmeni Özcan TURAN – Kütahya İl MEM Ar-Ge Birimi J- YARIŞMANIN SÜRESİ
Yarışma 01 Mart 2018-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında uygulanacaktır.

K – GENEL İLKELER VE YARIŞMANIN UYGULANMASI
1. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet/özel okullarda eğitim gören ilkokul öğrencilerine açıktır.
2. Yarışma 3. sınıflar ve 4. sınıflar olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Her iki kategoride dereceye giren takımlara ve öğretmenlerine ayrı ayrı ödül verilecektir.
3. Yarışmada ilkokul 3. Sınıfların okuyacakları kitaplar:
Yürekdede İle Padişah – Cahit ZARİFOĞLU Necipcik – Vural KAYA
Her Çocuğun Bir Yıldızı Var – Mustafa Ruhi ŞİRİN
4. Sınıfların okuyacakları kitaplar:
Küçük Şehzade – Cahit ZARİFOĞLU Yıldız Tozu – Mustafa KUTLU Kalp Ustası – Osman KOCA
Yedi İklim Dört Bucak Evliya ÇELEBİ – Derleyen Refik DURBAŞ (75 Sayfa)
4. Yarışmaya katılan sınıflar ve öğrenciler okuyacakları kitapları kendileri temin edeceklerdir.
5. Yarışmada finalist olabilmek için sınıf olarak başvurmak ve aym sınıftan en az 10 öğrencinin online olarak yapılacak eleme sınavına katılması gerekmektedir. Bireysel olarak da başvuru yapılabilecektir. Bireysel başvuru yapanlar sadece eleme sınavına katılabilecektir.
6. Yarışmaya katılan öğrenciler 01 Mart 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında kitapların okunması gerçekleşecektir.
7. 23-30 Nisan Tarihleri arasında internet ortamında eleme sınavı yapılacaktır. Eleme smavı sonucunda sınıf puanları ortalamasına göre (Smıf mevcudu 20 öğrencinin üzerinde ise Online sınavda en başarılı 10 öğrencinin puanı, sımf mevcudu 20 öğrencinin altında ise online sınava katılan toplam öğrencilerin başarı sıralamasına göre ilk %50 sinin puanlarının ortalaması sınıf puanını oluşturacaktır.) ilk 5’e giren sınıflar 3’er kişilik takımlar oluşturacaklardır. 3. Sınıflardan 5 takım, 4. Sınıflardan da 5 takım final yarışmasına davet edileceklerdir.
8. Final yarışmasına katılacak öğrencilerin ulaşımı kendilerine aittir. Konaklama Kütahya Yoncalı MTAL Uygulama Otelinde olacaktır. Konaklama ve iaşeleri Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Final yarışmasına finalist sınıflar öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri ile katılabileceklerdir.
9. Yarışmaya sınıf olarak katılan tüm sınıflara başvurularından sonra “Kitap Dostu Zarif Sınıf Belgesi”, finallere yarışmacı olarak katılan öğrencilerin tamamına ‘Başarılı Okuyucu Belgesi’ verilecektir.
10. Birinci olan ekiplere altın madalya, ikinci olan ekiplere gümüş madalya ve üçüncü olan ekiplere de bronz madalya verilecektir.
11. Final Yarışması 11 Mayıs 2018 Tarihinde yapılacaktır. Finalist öğrenciler okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesiyle finallere katılacaklardır.
12. Final yarışmaları 3. sınıflarda aynı sınıfta okuyan öğrencilerden oluşan 3’er kişilik 5 takım ve 4. Sınıflarda aym sınıfta okuyan öğrencilerden oluşan 3’er kişilik 5 takım arasında yapılacaktır.
13. Eleme sınavında ve finallerde çoktan seçmeli 20’şer soru sorulacaktır.
14. Ödüllendirme:
3. Sınıflar 4. Sınıflar
1 .lik Ödülü (Ekip + Öğretmen) Tam Altın + Gram Altm Tam Altm + Gram Altın
2.1ik Ödülü (Ekip + Öğretmen) Yarım Altm + Gram Altm Yarım Altın + Gram Altm
3.lik Ödülü (Ekip + Öğretmen) Çeyrek Altm + Gram Altm Çeyrek Altm + Gram Altm
Mansiyon (Ekip + Öğretmen) Gram Altın Gram Altm

L – PROJENİN BÜTÇESİ
Dereceye giren takımlara verilecek altın ödülü : 5.500,00 TL
Dereceye giren öğrencilere verilecek madalya ve hediyeler : 650,00 TL
Misafirlere yapılacak ikramlar ve konaklama : 5.000,00 TL
Afiş ve belge giderleri : 350,00 TL
Toplam: : 11.500,00 TL
M – EYLEM PLANI
Yapılacak İşler Sorumlular Tarih
Yazılması ve onaya sunulması Proje Yürütme Kurulu Ocak- Şubat 2018
Okullara Duyuru II MEM ve Milli Eğitim Bakanlığı Şubat 2018
Başvuruların Yapılması Yarışmaya Katılan Öğrenciler 1-31 Mart 2018
Kitapların Okunması Yarışmaya Katılan Öğrenciler Mart-Nisan 2018
Eleme Sınavının Uygulanması Proje Yürütme Kurulu 23-30 Nisan 2018
Final ve ödüllendirme Proje Danışma ve Yürütme Kurulu 11 Mayıs 2018

Kütahya İl MEM Tel: 0 274 2236241 – 159 mail: 43arge@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.